Zápas pokračuje

K dopisu Christopha Lipperta II redaktorovi, Sudetenpost č. 12/2017. 

 

Spolkový jednatel sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) Christoph Lippert ve svém dopise nepřináší nic nového, opakuje staré argumenty, které jako mantru znovu a znovu přeříkává mluvčí a spolkový předseda SL, Bernd Posselt, bez toho, že by mohly získat potřebnou většinu. A co je ještě tragičtější, byla snaha pro to zneužít Spolkové shromáždění SL. Namísto toho by bylo čestnější, diskutovat požadované změny stanov zdola nahoru, v místních a okresních skupinách a v regionálních sdruženích, dostatečně před podáním návrhu ve Spolkovém shromáždění SL. Samozřejmě, krajané jako já, byli a jsou proti takové změně stanov. Je jasné, že právo na vlast nenapochoduje do Česka s prapory. Také nechceme prostřednictvím restitucí vytvořit nové nespravedlnosti.

Nemůžeme jen často opakovat, že právo na vlast a majetek jsou klíčové základní hodnoty našeho svobodomyslného demokratického právního řádu, z časových důvodů, nebo v pomyslné naději, že naše práva začne vyhánějící stát konečně plnit. Nic takového se nestalo na české straně od „zkrášlování“ stanov prosazovaného Posseltem a jeho příznivci. Naopak, bývalý český ministr zdůraznil při Letnicích na nedávném Sudetoněmeckém dni, že jen přijel, ne se smiřovat, ale na slavnost. Odmítnutí Posselta a jeho díla nemohlo být jasnější!

Ten, kdo zjemňuje své základní pozice a nakonec se jich úplně vzdá, i když to zabalí do mlhavých evropských šatů, není pro druhou stranu důvěryhodný a je hříčkou mocných. A mluvčí a spolkový předseda za demokracii považuje to, že je možné hlasovat tolikrát, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. Také nepřijímá soudní rozhodnutí, ale zpochybňuje kvalifikaci soudce. Měl by rychle opustit svoji funkci, a tím vytvořit u landsmanšaftu základní předpoklad pro nový začátek. Nebo snad chce současná Spolková výkonná rada SL v Mnichově ztratit nejen saské sudetoněmecké spolky, a chce, aby se jiné skupiny nakonec staly nesmyslnými? Klubová politika musí také být čestná a průhledná, metody starých stran nemají místo. To by si měli křesťanští sociálové Posselt, Hörtler, Lippert a Co. zapsat do pamětní knihy!

Sudetoněmecký landsmanšaft mohou vrátit do vzpřímené polohy odborníci na mezinárodní právo, jako jsou Prof Dieter Blumenwitz, nebo Prof Alfred M. de Zayas, silou svých argumentů, které hájí spravedlivé vyřešení zbývajících otázek s ČR.

 

Claus Hörrmann bývalý zástupce spolkového předsedy, zástupce zemského  předsedy SL Saska.

 

Sudetenpost 11.1.2018, Tribuna názorů, str. 11

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf