Z projevu prezidenta dr. E. Beneše VI

Náboženství, spiritualismus — materialismus.

 

Náboženství má v životě národů velkou úlohu přes všechny spory a přes všechny převraty a bude svoji roli míti také dále. Prostě proto, že za pojmem náboženství stojí základní problém filosofický, o který byly ve všech dobách a ve všech obdobích filosofického myšlení boje: boj mezi materialismem a spiritualismem. Dnešní doba je doba, kdy převládá ve skutečnosti víra v materialismus. To je v každé době revoluční. Bylo tomu po jistou dobu v revoluci francouzské, bylo to v revoluci ruské. Ostatně váhání a kolísání mezi materialismem a spiritualismem je v celé historii filosofie od nejstarších dob do dneška a bude to tak i dále. To je věčný problém, o který se všechny věky hádají. Nikdy se však nedopracují definitivního řešení. V materialismus a spiritualismus se prostě věří. To není vědecké přesvědčeni, to je víra.

Já sám věřím ve spiritualismus. Nikdy ovšem nemohu přesvědčit materialistu, že mám pravdu, materialista pak nemůže přesvědčit mne, že má pravdu on. S každým materialistou se mohu dohodnout o nejrůznějších praktických otázkách; pokud však jde o theoretické zaměření člověka v materialismus či spiritualismus, končí hovor a diskuse a musíme si nakonec říci, já jsem spiritualista, ty jsi materialista a musíme se zároveň respektovat a tolerovat.

Stejně musí platit v objektivním životě státu naprostý respekt, aby si každý mohl svůj život — ovšem v rámci platných zákonů — zařídit podle svého. To je, co dnešní náš život trochu otřásá. Smysl pro objektivitu, pro toleranci musí být zachován a dodržován. Totéž platí, pokud jde o toleranci, pro vztah mezi jednotlivými náboženstvími. Příslušníci jiného náboženství, na př. katolíci, mají rovněž svoje náboženské přesvědčení, také pro toto svoje přesvědčení musí míti svobodu. Náboženství není tak docela jenom věcí soukromého života, jak se někdy praví, to je zjev kolektivní a projevuje se kolektivně. Náboženství není věcí státu, není věcí státní, nýbrž společenskou. Náboženství nesmí býti zpolitisováno, jak se na př. stalo za tzv. svobodného slovenského státu.

Z projevu k delegaci evangelických akademiků  dne 22. listopadu 1945.