Z projevu poslance Ondráčka

... A vaše podání demokracie je také v tom, že před dvěma měsíci na základě vašeho demokratického jednání mně bylo z rozhodnutí vedení Poslanecké sněmovny nabídnuto, abych odsud odjel, protože vámi podporovaný dav se chystal si na mě někde počkat a lynčovat mě. Jestli mně nevěříte, můžete se zeptat vedení Poslanecké sněmovny, které mně nabídlo odjezd z této Poslanecké sněmovny. Vy, kteří tady stále dokola mluvíte o demokracii! Vy vyzýváte k tomu, aby zvolený poslanec Parlamentu České republiky byl lynčován za to, že má jiné názory než vy! Děkuji, to svědčí o vaší demokracii. (Kdosi se ozývá zprava.) Jestliže tvrdíte, že lžu a chcete na mě pokřikovat, nemáte tu slušnost, tak se přihlaste do diskuse.
Vaše demokracie, vaše pojetí demokracie znamená to, že jsem nejenom já, ale především moje rodina, moje děti vystaveny takovému mediálnímu tlaku - a nejenom mediálnímu, i výhrůžkám, že jsem zvažoval a konzultoval s Policií České republiky poskytnutí krátkodobé ochrany. V demokratické zemi člen Parlamentu České republiky se bude dbát o své vlastní děti jenom proto, že vy jste si vymysleli modlu. OK, dělejte si, pane Bělobrádku, klidně mě můžete nejenom - (předsedající prosí o oslovování jeho prostřednictvím) - ano, omlouvám se, pane předsedo, pane poslanče Bělobrádku prostřednictvím pana předsedajícího, klidně můžete navrhnout mé odvolání nejenom z člena komise na kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, můžete také navrhnout, abych byl zbaven mandátu, abyste mně odebrali občanství, protože to je vaše demokracie ve vašem pojetí! Tak se chováte vy, demokraté!
Takže já neodstupuji z této funkce na základě toho, že by tady bylo pár křiklounů na ulici, ale proto, že jsem vyhodnotil bezpečnostní situaci svoji a mé rodiny. Když jsem byl ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky, čelil jsem mnoha tlakům, mnoha tlakům přicházejícím od vás, vás, které jsem vyšetřoval a které jsme vyšetřovali na protikorupční policii! Ale tenkrát jsem byl v evidenci chráněných osob a mohl jsem si svoji rodinu ochránit. Dnes bohužel tu možnost nemám a nezbývá mi nic jiného, než volit tuto formu.
Tímto oznamuji, že rezignuji na post předsedy komise na kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Děkuji.

tydenikobcanskepravo.cz/