Zásadně nesouhlasím

Jiří Jaroš Nickelli

Četl jsem článek pana prof. Kellera  na ČNL "Mráz běhá po zádech z toho, co se může v 21.století dít..." a. Je přece – alespoň některým – známo zdůvodnění vojenské operace panem presidentem Putinem, panem ministrem Lavrovem i paní tiskovou mluvčí Zacharovovou.

Cílem podle sdělení ruských reprezentantů  bylo zabránit vraždění tisíců ruských občanů Doněcka a Luhanska, Podle určitých informací toto vyvražďování trvá již 8 let a dosáhlo 14 tisíců zavražděných.

Tak proč pan profesor pravil, že se těžko muže najít někdo, kdo by obhajoval operaci Ruska, mající tento oficiální důvod?

Zrovna sám jsem ten, kdo toto chápe  v plném rozsahu této informace – a jsem přesvědčen, že tato informace je pravdivá.

Takže za toto přesvědčení bych měl být trestán? Kam jsme se to dostali v éře povolební změny??  Nechci uvádět analogii – ale myslím, jistě víte, kterou – a z které éry naší země.

Jsem připraven nést za toto své přesvědčení i persekuci, která byla nyní oficiálně vyhlášena.

Jiří Jaroš  Nickelli , pozůstalý po dědečkovi legionáři zabitém gestapem, příbuzný obětí Osvětimi a sekyrárny Pankrác