Zásadní spor

 Marek Řezanka

 Paní Jordanka Jirásková se soudí s Tomášem Etzlerem, který ji opakovaně veřejně ve svých komentářích křivě obvinil a lživě ji onálepkoval jako „Putinovu kolaborantku“ či „ruskou svoloč.“

 Paní Jirásková pouze publikovala status, ve kterém upozornila, že jí nepřijde vhodné, aby oficiální stanovisko Armády ČR připomínalo status puberťáka. Znění tohoto statusu bylo následující: „Včera oslavil narozeniny jeden z nejnenáviděnějších lidí současnosti. Místo svíček na dortu mu ale zapálili most, kriticky důležitý pro zásobování Krymu – prvního Ruskem okupovaného území. Happy Birthday, Putin.“ Pouze dodám, že podobné útoky pouze eskalovaly válku na Ukrajině a přinesly spoustu zbytečně mrtvých, které již nikdo ani nepočítá.

Ukrajinská strana se dlouho k tomuto činu nehlásila – až nyní.

 Pokud pan Etzler označil paní Jiráskovou za svoloč, patrně tak učinil proto, že ta odsuzuje jakoukoli agresi, tedy i tu ruskou, finančně podporuje Ukrajince postižené válečným konfliktem – a pro své mírové přesvědčení si přeje brzký konec veškerých zvěrstev, které s sebou každá válka přináší.

 Naší pozornosti by ale neměla uniknout nálepka „ruská svoloč“. Jinými slovy – podle pana Etzlera je každý Rus svoločí, což nedávno na vlastní kůži pocítila na Pražském hradě ruská opoziční novinářka, Farida Kurbangalejevová. Opravdu chceme žít ve společnosti, kde pouhá příslušnost k národnosti či občanství vyústí v diskriminaci? Chceme modelový svět Petra Pavla, který se vzhlédl v postupu USA proti jakýmkoli japonským občanům na svém území během druhé světové války?: „Za druhé světové války byli potomci Japonců žijící ve Spojených státech pod přísným monitorovacím režimem. Jen doplním, že Česká republika není s Ruskem ve válečném konfliktu.

 Právě takovou společnost ale „novináři“ jako pan Etzler budují. Společnost plnou nenávisti, agrese a vulgarity. 

Tomáš Etzler mimo jiné veřejně publikoval následující text: „Ani s průkazama přece nemohou bez pověření vlézt, kam se jim zlíbí, zvlášť když si je tam přivede nějaká zmanipulovaná špinavá čubka, co ani není zaměstnankyní ČT.“ Krom toho že při skloňování nepoužil gramaticky správný výraz „průkazy“, což by jako novinář měl, uvedl na adresu osoby, s jejímž počínáním nesouhlasí, silně dehonestující a vulgární výraz. Slyšíme snad volání po jeho potrestání? On snad svým výrokem k nenávisti vůči jiné osobě nepodněcuje? Jak můžeme prosazovat princip slušného chování, když ti, kteří nejvíce volají po trestání za „nekorektnost“, k oné nekorektnosti sahají, a to často?

Viz   Na svém twitterovém profilu zveřejnil T. Etzler dne 8. 2. 2023 následující komentář: "Zeman je byl a bude hovado. A všichni jeho voliči také." Nemůže být konkrétnější důkaz o jeho předsudečné nenávisti vůči jinak smýšlejícím občanům než tento, kdy jinak velmi heterogenní skupinu občanů nazývá "hovady". Takto si novinář hájící etický kodex počínat jednoduše nesmí. A do třetice přidám další verbální útok Tomáše Etzlera na tehdejšího prezidenta republiky (kdyby dnes takto psal o Petrovi Pavlovi, bude nejspíše stíhán): "Troska opovrhovaná všemi s mozkem v hlavě. Protoplasma, držená při životě veksláky, ruskými agenty a fašisty. Proč mu nepomůže jeho dcera, manželka? Podle pohybů se pochcal i posral.Výše zaznamenané veřejné texty pana Etzlera jednoznačně prokazují jeho nemístné vulgární a záštiplné vyjadřování, jež naplňuje skutkovou podstatu šíření nenávisti vůči jednotlivci či skupině osob. Jeho jednání je o to závažnější, že působil jako veřejně známá osoba na poli žurnalistiky. Chceme–li společnost, kde normy platí pro všechny stejně, není možné na jedné straně jednoho za totéž odsuzovat, a u druhého nad tím mávnout rukou.

 Z tohoto důvodu pokládám spor Jordanky Jiráskové s Tomášem Etzlerem za spor zásadní, neboť od něho se bude mimo jiné odvíjet, jakými metry naše justice českým občanům měří.