Západní relativismus pravdy kontra skutečnost

Blíže nebo nejblíže k pravdě je relativismus. Na tom je založena celá západní propaganda. 

Vychází z premisy, že pravda je relativní a že jí může být více nebo méně. Dokonce restituentka Salmová má na to krásný nečeský termín "ze čtvrtiny polopravda", což je otrocký překlad německého slova "Halbviertelwahrheit".

Ovšem realita – doložená skvěla například newtonovskými exaktními či přírodními vědami – ukazuje opak.

Positivistické vědy – jediné skutečné vědy – ukazují toto:

Jevy, fenomény buďto jsou nebo nejsou. Události se buďto staly nebo nestaly.

Jedna věc je skutečný průběh události, a jiná věc je jejich výklad – interpretace.

Tudíž aplikace na válku Ukrajiny budiž takové:

Buďto na Novorusku byla genocida nebo nebyla.

Buďto ji spáchali Rusové sami, anebo ji spáchali ukrofašisté 

(všimněte si, že tam nemíchám ukrajinský národ jako celek – summu!).

Buďto na Ukrajině pracují ukrofašisté, anebo jsou nevinní všichni jako lilium.

Buďto je Ukrajina odtržené území SSSR bez vlastní státotnosti, je to projektový stát Západu, jako takzvané Kosovo, anebo je to etnogenetické území ruské země zvané po staletí Malorus a až od roku 1917 zvané Ukrájina z moci Mackensenovy německé armády. Kterému již za socialismu lupič Chruščov protiprávně přidělil Krym, který byl ruský od roku 1783 až do roku 1954.

Čili na jedné straně jsou výklady – interpretace, na druhé straně jsou události, jevy. Pravda je vždy na straně událostí. Události jsou pravda sama. Jak říkali Římané, třetí není dáno. Tertium non datur. Tak to vidí  dokonce i právníci.

jir

Přišlo e–poštou