Zánik národa. Zabraňme tomu! Vzdělanci spustili akci - I vás hledají

28.10.2021 7:14

Česká republika stojí před krizí, jaká tu ještě nebyla, domnívá se řada osobností a zakládá spolek Kudy z krize, který má za cíl najít řešení. „Vyvrátíme lži o tom, že vůči likvidaci národů v globalizovaném světě údajně není alternativy, “říkají profesor Keller, sociolog Petr Hampl, profesor Budil a řada dalších. Kdo chce přispět, může, spolek prý nelpí na dogmatech a vyzývá: „Zveme ke spolupráci každého, kdo si uvědomuje vážnost současné krize a kdo si plně cení národní svrchovanosti. Každého, komu není lhostejný osud dalších generací a budoucnost naší republiky.“

V Česku vzniká nový projekt, nazvaný Kudy z krize. Jeho zakladatelé a účastníci říkají, že současná krize se vymyká obvyklému cyklu vzestupu a úpadku, a obávají se, že „pokud z ní nenajdeme východisko, je před námi reálná hrozba zániku našeho národa, jazyka, etnika i kultury“. Politické elity podle nich nejsou s to tuto krizi pochopit, natož řešit. Stejně tak mainstreamoví experti, nemluvě o komentátorech a „pseudovzdělancích“, kteří prý dominují v masových médiích.

Právě proto chce sdružení dát dohromady osobnosti napříč názorovým spektrem, kterým jde o vlast a budoucnost, a chtějí najít reálná řešení pro školství, vzdělávání, obranu, bezpečnost, zemědělství, energetiku, dopravu, průmysl, důchody, kulturu, péči o krajinu a mnohé další.

O těchto řešeních budeme informovat širokou i odbornou veřejnost, a budeme se snažit je prosazovat. Vyvrátíme lži o tom, že vůči likvidaci národů v globalizovaném světě údajně není alternativy,“ říkají a dodávají, že jsou otevřeni všemu, co je pro obyvatele České republiky prospěšné. „Nejsme svázáni žádnými ideologickými ani ekonomickými dogmaty,“ tvrdí s tím, že si uvědomují, že není možné křísit zemřelé a obnovovat zaniklá řešení.

Spolek vede sociolog a spisovatel Petr Hampl, autor knihy Prolomení hradeb, dále profesor Jan Keller, bývalý europoslanec a autor odborných knih, ve vedení je i spisovatelka, publicistka a signatářka Charty 77 Lenka Procházková a historik Josef Skála, dále manažer a vodohospodář Jan Skalický a makroekonom Jaroslav Šulc. Ve vědecké radě pak figuruje již zmíněný profesor Keller, a také zakladatel a emeritní děkan Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Ivo Budil, docent Radim Valenčík a entomolog Martin Konvička.

Sdružení ovšem hledá další osobnosti, které by k nalezení řešení současných problémů napomohly. „Zveme ke spolupráci každého, kdo si uvědomuje vážnost současné krize a kdo si plně cení národní svrchovanosti. Každého, komu není lhostejný osud dalších generací a budoucnost naší republiky. Každého, kdo je připraven přispět tvrdou prací a nezištným přístupem k zachování naší společné budoucnosti. Každého, kdo je schopen otevřené a poctivé diskuse. Každého, kdo může přispět odbornými znalostmi nebo zkušeností, případně je odhodlán věnovat dostatečné úsilí studiu, aby potřebnou odbornost získal. Zveme ke spolupráci do odborných komisí, budování místních sdružení či jako naše podporovatele a příznivce,“ vyzývá Kudy z krize a předpokládá zapojení širší a odborné veřejnosti. Ale chce také diskutovat s politickými stranami a zájmovými sdruženími.

Nemáme žádné formální požadavky. Neřešíme, co kdo vystudoval. Požadujeme ale snahu na sobě pracovat, vyvíjet systematickou činnost a případně studovat odbornou literaturu. Vzájemná podpora v osobním růstu je jednou z podmínek úspěchu hnutí. Nehledáme primadony, hledáme dělníky a bojovníky,“ říká ještě sdružení.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zanik-naroda-Zabranme-tomu-Vzdelanci-spustili-akci-I-vas-hledaji-681693