Z pamětního spisu Neuratha a Franka o germanizaci, vystěhování a likvidaci českého národa, 28.8.1940


Hned na počátku jejich katovské díla je uvedeno: „Cílem říšské politiky v Čechách a na Moravě musí být úplná germanizace prostoru na lidí.“

Germanizace podle autorů měla být provedena

1.přenárodněním rasově vhodných Čechů;

2.vysídlením rasově neúnosných Čechů a říši nepřátelské vrstvy inteligence, příp. zavedení zvláštního zacházení s těmito a se všemi rozvratnými živly

3.nové osídlení takto uvolněného prostoru svěží německou krví.“

Problém byl v tom, že česká pracovní síla byla pro Němce v době války nenahraditelná. Proto konečné řešení české otázky bylo odloženo až do vítězného skončení války.

Jak může být dosaženo přenárodnění Čechů?

Přes systematicky prováděnou politickou neutralizaci a odpolitizování musíme dojít nejprve k politické (duchovní) a potom k národní asimilaci českého národa, aby se konečně dosáhlo přenárodnění.“

Ještě na vysvětlenou. Pod pojmem „zvláštní zacházení“ Němci rozuměli fyzickou likvidaci bez soudu.

České národní listy