Vzpoura

 

V pondělí 12. září 1938 večer mluvil na závěr norimberského sjezdu NSDAP Adolf Hitler. Čekala se závažná rozhodnutí a rozhla­sové přijímače celého Chebska byly vyladěny na Norimberk.

"Sudetští Němci nejsou sami. Mohu zástupcům demokracií pro­hlásit, že nám postoj československé vlády není lhostejný a že, když si tito trpící lidé (sudetští Němci) sami nemohou pomoci, poskytneme jim pomoc my... Už ve své řeči 20. února jsem zřetelně vysvětlil, že říše nestrpí další utlačování těchto tří a půl mi­lionu Němců. Prosím zahraniční státníky, aby vzali na vědomí, že to není fráze," vyhrožoval Hitler.

Svou řečí podnítil Hitler v pohraničí povstání, které snad nejvíce postihlo sousední Falknovsko, kde během 13. září došlo k vyvraždění četnických stanic v Habartově, Krajkové a na Bublavě.

Své pokračování měl henleinovský puč v Chebu, a to 14. září. Během dne hlásili pozorovatelé, že k hotelu Viktoria, v němž byl umístěn sekretariát Sudetoněmecké strany, přijíždí nápadné množství aut. Protože vzniklo podezření, že tam henleinovci shromaždují zbraně, požádalo chebské policejní ředitelství Prahu o povolení k prohlídce.

K večeru zahájil policejní oddíl, doprovázený dvěma obrněný­mi auty, akci. Na výzvu k otevření odpověděli ordneři palbou ze sousedního hotelu Welzel. Policisté střelbu opětovali. Přidala se i obě obrněná auta. Padala omítka, na ulici se sypala okna. Z ná­draží vyběhl policejní strážník Jan Klenner. Byl zasažen dávkou z henleinovského kulometu. Zastřeleni byli i železničáři Emanuel Bláha a Václav Tejček, kteří se pokoušeli těžce zraněného Klennera odnést.

Před 20. hodinou přijalo ministerstvo železnic v krátkých intervalech tři depeše: "Strana SdP přepadla město. Policie se brání. .Potřebujeme vojenskou pomoc." - "Střílí se tu z kulometů. Jsme všichni ohroženi. Depeše brát nemůžeme." - "Jsme potmě. Nad hlavami nám létají kulky.Potřebujeme nutně vojenskou posilu."

Teprve po osmé hodině střelba ustala. Policisté vnikli do sekretariátu, ale našli tam jen jednoho zaměstnance SdP a skla­diště zbraní a munice. Ostatní pučisté uprchli. Na prostranství před nádražím leželo 6 mrtvých :Klenner, Bláha a Tejček, dva ně­mečtí manželé a řidič deníku Egerer Zeitung.

Vláda konečně rozhodla stranu SdP rozpustit a na Konrada Henleina vydat zatykač.

Státní policejní úřad v Aši hlásil ministerstvu vnitra : "Henlein je v Bavorsku. Odtud vydal proklamaci k sudetoněmeckému lidu: „Chceme domů do říše. Bůh žehnej našemu spravedlivému boji!"

*

Při zničujícím náletu amerických letadel na Cheb 8. dubna 1945 bylo zasaženo nejen chebské nádraží, ale i nedaleko stojící hotely Viktoria a Welzel. Na nově postaveném nádraží je umístěna pamětní deska obětem nacistické vzpoury železničářům Emanuelu Bláhovi, Václavu Tejčkovi, a policejnímu strážníkovi Janu Klen­nerovi.

Pokračování