Výročí je třeba připomínat, ne zneužívat

 

Dne 15. března 1939 začala okupace Čech a Moravy vojsky nacistického Německa. Jedná se o datum, které je třeba připomínat. Někteří toho ale nepokrytě zneužívají.

»Patnáctý březen je pro mě dnem největšího pokoření národa v moderních dějinách. Byl hořkou pointou neschopnosti předmnichovských politiků, nadvakrát zrušené mobilizace, která poznamenala národní hrdost Je to pro mě symbol národní katastrofy, z níž jsme se v určitém smyslu dodneška nevzpamatovali. Možná proto jsme mnozí tak nějak smíření, že se naší zemi musí vládnout zvenčí, v podstatě koloniálně. Myslím ale, že je to zbytečný nedostatek sebevědomí. Jak napsal Gogol: ,Chceš-li vidět slunce, nesmíš hledět do bahna pod svýma nohama‘ ,« konstatoval pro Haló noviny mediální analytik Petr Žantovský.

 

Procitnutí ze lživého snu

Podle Jiřího Jaroše Nickelliho, pozůstalého po oběti gestapa, příbuzného obětí Osvětimi a sekyrárny na Pankráci, znamená 15. březen 1939 nejen pro Evropu, ale pro celý tehdejší svět »naprosté procitnutí ze lživého snu usmiřování s hitlerismem«, kdy »přední praporečník usmiřování Neville Chamberlain dostal těžkou ránu palicí, která navždy vyvrátila jeho představu o smířlivém a nenáročném fýrerovi«.

»Dne 19. listopadu 1941 se odehrál ve Václavské kapli státní akt, při němž prezident Hácha předal zastupujícímu říšskému protektorovi sedm klíčů od korunovačních klenotů. Po jejich prohlídce byly do jeho věrných rukou vráceny klíče tři. Takto symbolicky skončilo staleté hledání správného vztahu k východním a západním sousedům, když geopolitické okolnosti rozhodly pro rozumnou podřízenost Říši, s níž budou Čechy a Morava silné a bez ní slabé. Tím byla potvrzena důslednost Vůdcova rozhodného činu z března 1939 a slavnostní akt se stal pro obyvatelstvo Cech a Moravy závaznou směrnicí,« doplnil svůj názor signatář Charty 77 Jan Schneider.

»Je to 79 let, kdy bylo Československo obsazeno fašistickým Německem a osekáno na protektorát Čechy a Morava. Je třeba zdůraznit, i když se dnes dělá vše, aby se skutečná podstata věcí z mysli našich občanů a zejména mladé generace vytěsnila, že způsob obsazení Čech a Moravy německým vojskem byl násilným trestným činem odporujícím mezinárodnímu právu,« upozornila místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová.

 

Nacistická genocida

I z toho důvodu se včera na Hradčanském náměstí v Praze konalo shromáždění k připomenutí nacistické okupace, kterou uspořádala platforma Spojenectví Práce a Solidarity. Mezi vystupujícími byli spisovatelka Lenka Procházková, historička Marie Neudorflová či místopředseda ÚV KSČM Josef Skála. »K okupaci vedl Mnichov. Cílem byla agrese proti Moskvě, podpořená i Londýnem a Paříží. Nás to mělo - řečeno s Edvardem Benešem - vydat nacistické genocidě ,na dlouhé roky‘. Posluhovat tažení proti Rusku dokáže jen idiot,« uvedl na Twitteru Skála. Akce se zúčastnila také pražská zastupitelka Marta Semelová (KSČM).

I podle předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa je třeba toto výročí připomínat »Jedná se o nejsmutnější výročí v historii naší země. Není to jen výročí odporné okupace, ale je to také výročí zrady spojenců a více než 350 tisíc obětí našich občanů. Jde i o připomenutí toho, že i v našem národě jsou lidé, kteří více než národním zájmům slouží jiným,« upozornil Filip.

»Podobná zrada a následné zahanbení národa může přijít znovu. Už se o to pokoušejí. Děti místo výchovy k vlastenectví posílají na náměstí demonstrovat proti legitimně zvolenému prezidentovi a premiérovi,« přidal se na Facebooku poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

Při tomto tragickém výročí totiž vyrazili do ulic studenti ze zhruba 300 vysokých a středních škol k půlhodinové výstražné stávce, údajně na obranu společenských a ústavních hodnot. V projevech, na transparentech i prostřednictvím sociálních sítí kritizovali zejména demokraticky zvoleného prezidenta Miloše Zemana a premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). Zaznívala i slova na podporu veřejnoprávních médií...

(cik) , Haló noviny, 16.3.2018, str. 2