Vyjednali jsme solidaritu zemí EU, říká k možnému zavření plynu premiér

Premiér Petr Fiala.

12:15

"Uzavření kohoutků s ruským plynem Polsku a Bulharsku je podle českého premiéra jejich trestáním. Česko je podle něj na případné zastavení dodávek připravené. Dlouhodobě bude spoléhat na evropskou solidaritu...".

Pan premiér Fiala je solidární s Ukrajinou, je proti trestání Polska a Bulharska Ruskem, které jim uzavřelo plynový kohoutek. Nadto tvrdí, že Česko je na zastavení dodávek plynu připravené. Spoléhá se na evropskou solidaritu.

Jak bychom byli rádi, kdyby pan premiér Fiala byl také solidární s českým lidem. Ten v současných těžkých dobách na jeho solidaritu čeká. A zatím se jí nedočkal. Na obyčejného člověka stále silněji doléhá zvyšování cen potravin, spotřebního zboží, plynu, elektřiny, benzinu, nájemného. Vláda ČR pomáhá Ukrajině, kdy pomůže našim chudým a těm, kteří na práh chudoby se postupně dostávají? Budou v rozpočtu i pro ně miliardy korun?

V. Kovář