Vyhnání sudetských Němců bylo a zůstává pro historii zločinem proti lidskosti


70 let od války také znamená 70 let od počátku vyhnání. Vás, sudetské Němce, to zasáhlo s plnou silou. V květnu 1945 začala v Čechách jedna z největších a nejbrutálnějších etnických čistek 20. století. Sudetští Němci byli zbaveni práv, cti, stali se psanci. Vyhnáni  z jejich vlasti, země předků, která byla kolonizována Němci již 800 let. Zasáhlo to ženy, děti, starší osoby. Násilí v Ústí a Brně se staly symboly nelidskosti, utrpení, mučení a smrti.

 

Dovolte mi, abych se vyjádřil velmi jasně: vyhnání sudetských Němců bylo a zůstává pro historii zločinem proti lidskosti, velkou a obrovskou nespravedlností.

 

Krátce po válce přijely první vlaky ze sudet do Bavorska. Náhodní ztroskotanci, bez bytu, bez práce, domov jim byl ukraden.“


Tato slova pronesl v r. 2015 na 66. sjezdu „Sudetoněmeckého landsmanšaftu“ v Augsburku Horst Seehofer, tehdejší předala bavorské vlády a patron „sudetských Němců“. Označil nás za zločince, kteří se v průběhu vyhánění německého obyvatelstva dopustili zločinů proti lidskosti a spáchání jedné z největších a nejbrutálnějších čistek v 20. století.


O tomto hrubém a lživém útoku proti českému národu jsme informovali příslušné naše ústavní orgány, počínaje Ministerstvem zahraničních věcí. Jejich odpovědi nás šokovaly. I při dalším našem návrhu, aby MZV ČR protestovalo proti předmětnému útoku, jsme nedopadli lépe. To nás však neodradilo od toho, abychom spravedlnosti.


My jsme Němce nevyhnali, přesídlili jsme je podle rozhodnutí představitelů vítězných mocností na Postupimské konferenci a v souladu s pokyny Spojenecké kontrolní rady. Za způsob provedení přesídlení se nám od představitelů SKR dostalo velkého uznání a pochvaly.


Historickou pravdou je, že německé obyvatelstvo jsme z republiky přesídlili k plné spokojenosti SKR.


Všichni víme, že přesídlení Němců v řadě zemí, které se na konci války osvobozovaly z okupace, proběhlo mnohem drsněji, přesto Němci proti těmto státům tak proto neútočí, raději o všem pomlčují.


Vezmeme si na příklad Polsko. Tam samozřejmě vzájemné protivy Němců a Poláků byly mnohem ostřejší a krvavější. Ale přesto alespoň několik slov k  „Představě Armii Krajowej o vystěhování Němců“.


Franklin Delano Roosevelt se v době rozhovoru se zástupcem polského hnutí odporu Janem Karskim souhlasně vyjádřil k představě vedení podzemní Armiji Krajowej , že po osvobození Polska bude rozpoutána krátká vlna krajního teroru vůči německému i trvale usídlenému – německému obyvatelstvu, která je pohne k urychlenému. „dobrovolnému“ vystěhování.Prezident k tomuto plánu pouze podotkl: „Němci si to zasloužili“.

Z knihy „Rozumět dějinám“ , Gallery 2002, str. 190

Připravil dr. O. Tuleškov