Výbor pro ochranu menšin v Jižním Tyrolsku

 

Z toho by si jiné země, regiony a organizace by mohly vzít příklad: Výbor pro ochranu menšin  „Minority Safepack“ v Jižním Tyrolsku chce přispět k podpoře ochrany menšin v Evropské unii. Guvernér Arno Kompatscher pozval k ůčasti známé osobnosti z oblasti politiky,ekonomiky, kultury a sportu. Jejich vlastní přítomnost dá pozitivní signál pro autonomii a právnímu zakotvení ochrany menšin v celé EU, řekl Kompatscher. V EU žije asi 50 milionů lidí, patřících k menšinám. Ale zatímco zde u nás má autonomie dalekosáhlou ochranu a skvělé možnosti vytvoření, jinde menšiny nemají žádná, nebo mají jen omezená práva, řekl guvernér. Občanská iniciativa vyzývá EU, aby zlepšila ochranu příslušníků národnostních a jazykových menšin, a rovněž k posílení kulturní a jazykové rozmanitosti. K tomu potřebuje v samotné Itálii 54.750 podpisů. Sudetenpost již o iniciativě informoval. Jihotyrolský parlament v září 2017 rozhodl o podpoře „Minority Safepack“, iniciativě zahájené Federalistickou unií evropských národností (FUEN) vedoucí všechny významné menšinové skupiny v Evropě. Vláda země byla pověřena informovat obyvatelstvo. V procesu má hrát klíčovou roli výbor ze známých osobností. Také sudetoněmecký landsmanšaft v Německu a Rakousku podporuje tento projekt.

 

Sudetenpost, 8.3.2018, str. 5, bez podpisu a značky

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf