Všeslovanské národopisné slavnosti
„SLOVANSKÁ PRAHA 2018“

Termín konání:
7. až 9. června 2018

 

Návaznost v tradici:
14. 6. 2018 uplyne 220 let od narození Františka Palackého
2. - 12. června 2018 uplyne 170 let od I. Všeslovanského sjezdu, který se konal
v Praze na Žofíně
12.-17. července 2018 uplyne 110 let od III.Všeslovanského sjezd v Praze
2.-5. června 2018 uplyne 20 let od VII. Všeslovanského sjezdu v Praze, v hotelu Pyramida
25. června 1941 - Den přátelství a jednoty Slovanů, vyhlášený na protiválečném Slovanském kongresu v Pittsburghu (USA).

Legislativa

Usnesení vlády České republiky ze dne 11. června 2003 č. 571 ke koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice, v návaznosti na 25. zasedáním Generální konference UNESCO v roce 1989 pod názvem „Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury“.

 

Cíl
Návrat ke slovanským hodnotám, upevnit pouta mezi slovanskými národy a krajanskými menšinami ve světě, přispět k obraně národního jazyka, kultury a zvyků, zejména u slovanských národnostních menšin v zahraničí a jejich prostřednictvím propagovat slovanskou hudbu, operní a dramatickou tvorbu, literaturu, malířství a užité umění.

„Studujme Slovany nynější a lépe pochopíme i Slovany minulé.“ T.G.Masaryk


Všeslovanské národopisné slavnosti „Slovanská Praha 2018“

Pořadatel: Mezinárodní nevládní organizace „Všeslovanský výbor, z.s.“
Spolupořadatel: Mezinárodní svaz společenských organizací „Všeslovanský svaz“
Slovanský výbor ČR, z.s.

Heslo: „Za slovanskou jednotu, přátelství a mír s jinými národy“

Příjezd delegací, ubytování


7. června 2018       Pietní akty


7. června 2018       v 15.00 hod. - Praha 2, Palackého nám. položení květin k monumentu Františka Palackého
garant: Jan Minář, místopředseda Mezinárodní slovanské rady a předseda
Slovanského výboru ČR;   - vystoupení jednoho z malých folklorních souborů;

                     v 16.00 hod. - Praha 2, Slovanský ostrov - položení květin k pamětní desce slovenského
národního buditele, spolutvůrce slovenského jazyka a delegáta
Všeslovanského sjezdu r. 1848 Ľudovíta Štúra a k pomníku významné české
spisovatelky doby národního obrození Boženy Němcové;
vysazení Slovanské lípy na Slovanském ostrově (nutno projednat);
garant: Miloš Zverina, gen.tajemník Všeslovanského výboru a předseda obč.
sdružení „Slavica“;
- vystoupení jednoho z malých folklorních souborů;

 

v 17.30 hod.                     - hotel Pyramida, Praha 6 – Dlabačov, Bělohorská ul. vzpomínkové shromáždění delegátů u příležitosti 20. výročí VII. Všeslovanského sjezdu a uctění Slovanské lípy vysazené v r. 1998;
garant: Zdeněk Opatřil, předseda Všeslovanského výboru, účastník a jeden
z organizátorů VII. Všeslovanského sjezdu;
- vystoupení jednoho z malých pěveckých sborů;

 

Mezinárodní slovanský sněm
8. června 2018 – Ruské středisko vědy a kultury v Praze

1. Zahájení a přivítání hostů – Zdeněk Opatřil
2. Projev – Jan Minář, předseda Slovanského výboru ČR
3. Projev – Oleg Anatoljevič Platonov – předseda Všeslovanského svazu
4. Projev – Sergej Nikolajevič Baburin, předseda Mezinárodní slovanské rady
5. Projev – Zdeněk Opatřil, předseda Všeslovanského výboru
6. Slavnostní projev prezidenta ČR nebo primátorky hlavního města Prahy
7. Diskuse delegátů a hostů
- Náboženství u Slovanů: Prof.ThDr.Kryštof, PhD., Dr.h.c. – emeritní Metropolita
8. Vyznamenání zasloužilých aktivistů slovanského hnutí medailí Ľudovíta Štúra (Slavica, o.z. Nitra, vyrobí Kremnica)
9. Schválení dokumentu:
Manifest slovanským národům „Za slovanskou jednotu, přátelství a mír s jinými národy“

 

Slavnostní koncert „Slovanská Praha 2018
8. června 2018 – Velký sál RSVK

Program koncertu:

1. Hymna České republiky
2. Slovanská hymna „Hej Slované
3. Uvítací projev předsedy Mezinárodní nevládní organizace „Všeslovanský výbor“ JUDr. Zdeňka Opatřila
4. Slavnostní koncert:
a) Antonín Dvořák: Slovanské tance – Semjon Jakimov, klavír
b) Ruské romance - zpěv Vratislav Vonásek s klavírním doprovodem
c) Bedřich Smetana: Má vlast – Semjon Jakimov, klavír
5. Vystoupení folklorních souborů: a) Dětská muzika Modřenec
b) Hynek a Patrik Hradečtí – chodské písně, dudy
c) Slovácký krúžek v Praze a Felix Slováček
d) Ukrajinský soubor Džerelo
e) Lidový amatérský kolektiv „Folklorní soubor
„Novoselje“ – Rusko (Annino)
f) Bard klub Praha – písně Vysockého a Okudžavy
g) Irina Leonova – zpěv (Moskva)
h) Akademický soubor písní a tanců „Jedliniok“
6. Závěr

Pořadem budou provázet: Jiří Klapka - česky a rusky
Natalie Kalajdžijeva – slovensky a bulharsky

Křišťálový sál – raut ?
Terasa u Křišťál.sálu - Prezentace Pivovaru v Dašicích, který pro účel slavností bude prodávat v dárkovém balení pivo Slovan a čepovat sudové pivo Slovan. Degustace národních specialit.

Všeslovanská národopisná výstava
7. až 9. června 2018

Ruské středisko vědy a kultury v Praze

a) Galerie - „Osobnosti mezinárodního slovanského hnutí“ - portréty slovanských osobností se stručným životopisem, uvedením jejich prací a eventuálně výroky o Slovanech a slovanství.
b) Kříšťálový sál - „Čaroslovenský ornament“ (20 ks plakátů 100 x 180 cm)

 

Slavnostní zasedání v RSVK
9. června 2018
Slavnostní zasedání Všeslovanského výboru a Všeslovanského svazu
Slavnostní zasedání Mezinárodní slovanské rady
Účastníci:
Představitelé mezinárodních slovanských organizací
Představitelé vlasteneckých spolků, institucí a spolků národnostních menšin
Představitelé slovanských spolků ze slovanského i neslovanského zahraničí
sestavují se samostatné seznamy

Hosté:
Prezident České republiky
Předseda vlády České republiky
Primátorka hl. m. Prahy
Poslanci Evropského parlamentu
Poslanci a senátoři Parlamentu ČR
Zástupci ministerstva kultury a ministerstva pro místní rozvoj
Mezivládní organizace „Fórum slovanských kultur“
Velvyslanci slovanských států v ČR
Představitelé církví slovanských států
Evropská unie umění
Vladimír Remek, první československý kosmonaut
Oldřich Pelčák, záložní český kosmonaut
Stanislav Fischer, vědec a polárník
Juraj Jakubisko, režisér
Felix Slováček, hudebník, dirigent
bude doplňováno

 

Mediální partneři:
Rádio Blaník, Pražský expres, Roden glas, Srbska reč,
Haló noviny, Slovanská vzájemnost, Televize Barrandov
Vlastní internetové stránky

Tiskoviny:
Pamětní listy pro účastníky „Slovanské Prahy-2018“ – zajistit grafický návrh a výrobu
Propagační tiskoviny z agentur Czech tourism a Pražská informační služba.

 

Přišlo e-poštou