Volby do Evropského parlamentu

„Volby do Evropského parlamentu se v Česku budou konat 24. a 25 května 2019. Podle dosavadních průzkumů to vypadá, že dvě hlavní proevropské frakce, lidovecká a socialistická, nezískají většinu hlasů. Volby ovlivní i složení budoucí Evropské komise. České politické strany do čela svých kandidátních listin postaví hlavně své dosavadní europoslance.

Evropský parlament s vládami členských zemí Evropské unie rozhoduje o většině unijní legislativy. Například o otázkách jednotného trhu, zákonodárná instituce je proto důležitá pro ekonomické otázky.“ www.e15.cz

Nebudeme se zabývat otázkou, zda tzv. Evropský parlament je, či není skutečným parlamentem. O tomto tématu pojednává celá řada článků. Samozřejmě se kloníme k těm, kteří EP nepovažují za skutečný parlament.

V nastávajících volbách, které mohou být za určitých podmínek referendem o EU, o její struktuře, směřování a touze stát se federálním státem, který by minimalizoval svrchovanost dosavadních národních států, je proto důležité pro nás všechny, české vlastence, se voleb především zúčastnit.

Ve volby do Evropského parlamentu voliči vyberou 21 europoslanců z celkem 40 kandidujících stran a hnutí. Vítězství z roku 2014 obhajuje hnutí ANO. Mluvit blíže o tom, že pro nás jsou nevolitelné určité strany, jako např. KDU, TOP 09, STAN, ODS, ČSSD a jejich případné koalice či jakákoliv formalizovaná spolupráce, pokládáme za zcela zbytečné. Volíme pouze vlastenecké strany a hnutí. Jich je opět celá řada. Nenalezly k sobě cestu. Možný vlastenecký blok svými postupy znemožnily. To je fakt, který se nám nelíbí. Jsme rozděleni do řady subjektů. Nelze proto se utěšovat nadějí, že bychom v tomto klání mohli zvítězit nebo alespoň získat více poslanců, kteří by se v EP zasazovali o přestavbu dosavadní nedemokratické a autoritářské EU ve svobodné společenství rovnoprávných národních států.

Ale přesto si dovolíme příkladně zmínit dva vlastenecké subjekty, kterým by čeští patrioti měli věnovat nejen pozornost, ale je případně, pokud si nevyberou jinou stranu či hnutí, též volit. Jde především o SPD. Lídrem pro volby do EP je MUDr. Ivan David. A právě i proto tato strana získává na přitažlivosti. Ve volbách by mohla získat, přes nepřátelskou a rozkladnou kampaň, jíž proti ní vedou dlouhodobě kavárensko-havlovské špičky, i několik poslaneckých křesel. U této strany je jistota, že vlastenecké hlasy jí věnované, nepropadnou, ale promění se v mandáty.

Zapomenout nelze ani na Alianci národních sil, v jejímž čele stojí dr. V. Vítová. Program Aliance je přesvědčující. Problémem v tomto případě však je, zda tato strana získá dostatečný počet hlasů, aby získala nějaký poslanecký mandát. Přes úsilí, které její funkcionáři vyvíjejí, hrozí nebezpečí, že hlasy které strana získá, propadnou. Toto riziko však hrozí i u většiny dalších vlasteneckých subjektů. Bohužel!

Přes uvedené těžkosti snažme se doufat, že dosavadní politické strany, které EU ovládaly, ztratí své dominantní postavení. Věříme, že v EU budou vládnout ty politické subjekty, jejichž cílem je zásadní přestavba EU a její transformace ve společenství rovnoprávných a svrchovaných národních států.

Dr. O. Tuleškov