Vlastenci spí, jak rytíři v Blaníku?

Chtěli by nové členy, chtěli by nové členy, chtěli by mladé!

Problém spolků i stran: Nejsou noví členové, nejsou mladí.
ČSBS nemá nové členy a ČsOL má, protože přicházejí váleční vysloužilci ze zahraničních misí. Já jsem svůj názor na ČsOL nezměnil. ČsOL byla kdysi z lidí, kteří bojovali za náš národ, za Československo. Novodobí vysloužilci nebojovali za náš národ a za Československo, ale za cizí zájmy. Takže sice snižují věkový průměr, ale narůstáním jejich počtu se mění a bude měnit charakter ČsOL (Československé obce legionářské), až nakonec nebude vůbec odpovídat ideám, se kterými byla ČsOL založena a odkazu skutečných legionářů. ČsOL je n tomto směru výjimkou, ale ne dobrou a ne podporování a následování hodnou.

Že nejsou noví členové, a že nepřicházejí mladí, není problém jen ČSBS, ale třeba i KČP a jiných vlasteneckých spolků. Také některých stran, i těch, které by se chtěly tvářit, že jim jde o lidi. Příčina je podle mého názoru v tom, že se razantně mění složení společnosti a kvality tohoto složení.

Vzpomněl jsem si, jak jsme tuším v roce 1994 v České Lípě zakládali KČP. Konala se beseda s odborníkem - historikem „U Arbesa“ a byl plný sál. Po skončení besedy jsme rozdávali přihlášky do KČP. Vznikl klub, který měl 78 členů. Politickou příslušnost nikdo neřešil. Byli tam jistě členové KSČM, ale mohli tam být i vlastenci z jiných stran a byli tam také mladí ve věku kolem 30 let i pod. Nechci teď řešit, že několik dalších let se o takto vzniklý KČP nikdo nestaral a nebýt třeba vystupovaní historičky Marie Vojtíškové z České Lípy, která se i pod své články v tisku podepisovala „členka KČP“, mnoho lidí by o KČP ani nevědělo. Chci říci, že v té době – v roce 1994 - byla jiná situace. Lidé měli mnohem větší znalosti a vnímání naší národní i světové historie. Uplynulo pouze několik let od časů, kdy se na školách učil dějepis a i mladší si ještě mnohé z toho pamatovali. Besedovat s nimi o historických událostech nebyl problém, prohlubovali si a doplňovali vlastní vědomosti.

Dnes je ale velmi odlišná situace. Dějiny se léta překrucují, mnoho lidí je zblblých soustavnou zejména protiruskou a protikomunistickou propagandou a mladí? Ti nevědí o historii vůbec nic, jak se můžeme denně přesvědčovat. Neznají největší události naší národní historie ani starší ani novověké.

Vlastenecké organizace jistě správně setrvávají na obhajobě historické pravdy, jistě správně ctí různá výročí, vzpomínají obětí. V možnostech, které jsou dnes hodně omezené (na školy se nedostanete a pravdivě informující tiskoviny, jako Severočeská pravda, čte jen omezený okruh lidí) na pietu k výročím, o kterých mladí lidé nevědí, že cosi takového bylo, nové členy nikdo nezíská. Podle mého názoru jediná možnost, jak získat nové členy a příznivce není v doplňování členů žoldáky ze zahraničních misí, nebo o zblblíky, kteří přijímají historické lži a „překrucovánky“. Možnost je jedině v aktivním vstupu do současného politického dění, které zajímá všechny, protože se jich přímo dotýká. To znamená, vedle současné a záslužné činnosti – obhajování historické pravdy, se veřejně vyjadřovat ke všem aktuálním problémům, jako je členství v NATO, EU, nebezpečí ohrožení národní kultury a existence ČR migranty, ekonomickým a sociálním problémům a dalším, tak, jak denně přicházejí na celostátní i regionální úrovni. Je třeba trvale křičet, protestovat, stávkovat!
Totéž se týká i politických stran, zejména KSČM. Tady je hlavní současný problém v oportunistickém a antikomunistickém vedení této strany. Ale i kdyby se podařilo vedení vyměnit, bude strana ve stejném problému. Přes mezinárodně uznávanou platnost marxismu-leninismu, nemůžete získávat mladé a nové členy myšlenkami, o kterých nic nevědí, a které jim dlouhodobě protilidová propaganda předkládá, jako cosi na hranici šílenství a pominutí smyslů. Je třeba zásadně změnit metody a přístupy k lidem a oprostit se od škodlivých přežitků.
Myslím, že názorným a příkladem špatného přístupu je Komunistická strana na Slovensku. Měla jistě objektivní problémy. Přišla o veškerý majetek, o který ji okradla skupina kolem P. Weisse (současný velvyslanec SR v ČR). Na druhou stranu na Slovensku muselo být povědomí o předcházejícím systému jako o nikoliv špatném, protože životní úroveň se v předcházejících desetiletích v této dříve zaostalé zemi výrazně zvýšila a bylo tam mnoho vybudováno. Bohužel ve struktuře KSS přetrvávaly špatné staré návyky a metody. I při velkém úbytku členstva přetrvávalo třístupňové vedení a orgány – ZO – okres – kraj – vedení KSS. Spojení členstva přes okresy bez krajů je operativnější a přináší i větší sounáležitost členů se stranou. Bohužel KSČM udělala (asi záměrně) stejnou kravinu. Zřídila krajské výbory, dala jim pravomoci, které posilovala, stejně jako pravomoci centra. Tím se staly okresy zbytečnými institucemi a ZO – skupinkami lidí bez informací a možností se k čemukoli vyjadřovat a cokoli ovlivnit. Na Slovensku jsem byl vícekrát v době řádění Weissovy likvidační bandy, ale i později. Byl jsem tam i později i na některých konferencích. Situace tam nebyla tak vyhrocená. Na okresní konferenci KSS byli dokonce i zástupci jiných stran, atd. Proti situaci u nás tam více přetrvávala určitá poddanost vedení a respektování i sebeblbějších „vyšších“ usnesení.
KSS přesto uspěla v parlamentních volbách a získala nějaká místa ve Slovenské národní radě a tím i nějaké finanční prostředky. Katastrofickým bylo ale využití těchto prostředků, které směřovalo naprosto chybně především do centra a vyšším orgánům. Práce na nejnižších stupních zůstala stejně skomírající, jako byla dřív, a KSS se už v příštích volbách do SNR nedostala a její volební výsledky jsou mizerné. Na Slovensku vznikly sice nadějné subjekty, jako je VZDOR – Strana práce, formuje se levicová mládež. Jsou v nich schopní, obětaví, pracovití i mladí lidé, ale dosáhnout nějakého výsledku vylepšování pozice prolidových sil v současné politické situaci, všeobecně šířené demagogii je pro chudé, bez prostředků a s velmi omezenými možnostmi šíření informací úkol téměř nad lidské síly.
Možná to není dnes dobrý příklad, ale vzpomínám, jak jsme to dělali třeba jako svazáci – členové SSM kdysi, třeba v závodě dnes už neexistujících Jabloneckých skláren. Přitáhnou lidi, hlavně mladé bylo možné nejdříve na zájmovou činnost. Byla také jiná situace. Myslím tím schopnost lidí, hlavně mladých zvednout zadek a udělat navíc nějakých pár kroků. Tak jsme třeba udělali dálkový pochod od našeho závodu Jabloneckých skláren do rekreačního střediska v Drhlenách. Bylo to 50 km. I dnes se chodí dálkové pochody a lidi tam jistě jdou. Vyrazili jsme v pátek od brány závodu s ukončením pracovní doby ve 14 hodin. Do večera jsme byli všichni na místě. Ti nejrychlejší se postarali o večeři. Druhý den jsme dopoledne natírali rekreační chatky. Odpoledne byl turnaj ve volejbale a večer jsme se sesedli u táboráku. U ohně jsme si opekli buřty a současně jsme „spláchli“ cosi, čemu se říkalo politické vzdělávání. Připravili jsme téma. Třeba si pamatuju, jak jsme řešili zdražení brambor o 80 haléřů za kilo. To se z účastníků vybralo několik členů vlády, jeden se jmenoval ministrem zemědělství, dostali zadání – situace, špatná úroda apod. A už zasedali. Ministr navrhoval, vláda řešila a ostatní ji kritizovali, a kladli požadavky. Cosi podobného si pamatuji ještě třeba na dětském táboře v roce 1992, kdy jsme nechali děti rozdělit do poslaneckých klubů, stran které existovaly, a simulovali jsme jednání Parlamentu. Nestačili jsme se divit, jak to děti bezvadně zvládaly včetně přístupu stran, které zastupovaly. Všechny to bavilo, a že si u hry tříbí názory a snaží se odlišit dobré od špatného, bojovat za řešení argumenty, jim ani nepřišlo.
Taková vzpomínka. Jde o to, poznat, jak je možno přistupovat k lidem, je to těžké. Musíte ty lidi nejdříve poznat, jsou velmi rozdílní, dnes často bohužel uzavření do sebe a svých starostí. Je dnes mnohem těžší najít způsoby, jak je oslovit a získat, ale je to myslím nutné. Jinak nelze. Když s vámi lidé začnou mluvit, je to dobré. Je to úspěch. Další těžkou prací je přivést je třeba společně s jinou zábavou tématu, o kterém se chcete bavit. Zásadně ne autoritativně, z pozic nějaké funkce to už vůbec ne, ale jen tak pokecat, navzájem se poradit. Jak by šlo udělat to nebo ono, jak by se dalo pomoci tomu nebo jinému, kdo má problém a pomoc potřebuje.
Potom se musíme veřejně prezentovat. Podávat stanoviska k migraci, k vazalství v EU, k valorizaci důchodů, k růstu mezd, ale současně také inflaci a růstu cen, … K technickému omezování osobní svobody, atd., atd., atd.!
Tak nebo jinak musíme vstoupit do povědomí lidí, kteří o nás nic nevědí nebo si nechali vnutit představu ČSBS, KČP a dalších, jako skupinek stárnoucích extrémistů a podobné nesmysly. Musíme dokázat s nimi mluvit o čemkoli, o čem zavedou řeč a souběžně jim předkládat potřebná témata, pravdivá historická fakta a vyvracet propagandistické nesmysly.
Jinak postupně odejdeme a s námi všechno, co bychom měli bránit a hájit. A to přece nemůžeme dopustit!

25. 11. 2017, M. Starý

 

Poznámka: Článek vyšel v měsíčníku Severočeská pravda č. 2/2018). Pro názornost k němu uvádíme srovnávací materiál, který zpracoval spolupracovník Českých Národních Listů, který názorně vypovídá o tom, jak velmi ubohá byla angažovanost „vlasteneckých organizací“ v kampani před prezidentskými volbami, kde šlo opravdu o mnoho.

 

Vlastenecké organizace v prezidentské volební kampani
Zakládajících členů Vlasteneckého fóra je 11, z toho má web nebo FB adresu 9
Údaje o Českých národních listech (ČNL) uvádíme pro informaci a pro eventuální srovnání
Vlastenecký subjekt webová / FB adresa počet textů k prez. vol. kampani
Web 1. 1. až 27. 1. 2018
_________________________________________________________________________________
ČSBS http://www.zasvobodu.cz 5
Národní osvobození http://www.zasvobodu.cz/narodni-osvoboze…/noviny-ke-stazeni/                                                                                                                         0
KČP http://www.klub-pohranici.cz 1
Hraničář z r. 2018 ne webu nebyl vyvěšen

SV ČR 1
Slovanská vzájemnost č.1/2018 /mesicnik-slovanska vzajemnost 1
VSA http://vsacr.cz/ 0
Svaz vojen. veteránů https://www.svazvojenskychveteranucr.net 0
Společnost L. Svobody https://sls.ludviksvoboda. 0
Společnost E. Beneše http://www.spolecnosteb.cz/ 0
Kruk občanů ČR vyh. z poh. http://kruh1938.blogspot.cz/2013/ 0
Rada seniorů ČR http://www.rscr.cz/ 1
ČNL http://www.ceskenarodnilisty.cz 77
FB
SV ČR https://www.facebook.com/slov
0
ČNL https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%A9-n%C3%A1rodn%C3%AD…/ 207
Komentář k textu „Vlastenecké organizace v prezidentské volební kampani“
Media hlavního proudu informují čtenáře pouze výběrově. Jejich informace jsou jednostranné a často zamířené proti zájmům republiky a českého národa. Tato manipulace trvá již delší dobu. Abychom uspěli, je důležité plně využívat možnosti sociálních sítí, především webu a FB.

Tímto způsobem lze objektivně, soustavně informovat o událostech čtenáře. Budou- li vlastenecké organizace schopné i na tomto poli koordinovat svou činnost, a to jsme již několikrát nabízeli, mohou být výsledky společného informačního úsilí zvlášť výrazné. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že nabízená kvalitativní změna žádný vlastenecký subjekt nic stát navíc nebude.¨

V první řadě je nutné znát a soustavně sledovat produkci jednotlivých subjektů a podle vlastního uvážení vybírat texty a sdílet je na sociálních sítích. To je první forma, ta nejjednodušší, spolupráce. O této formě rozhoduje každý vlastenecký subjekt zcela sám.

Druhou formou spolupráce na sociálních sítích je znalost „tematické specializace“ jednotlivých subjektů. Společnost E. Beneše je zaměřena na dílo tohoto prezidenta a jeho odkaz dnešku. „Slovanská vzájemnost“ se zabývá slovanskou problematikou. České národní listy jsou jedinečné v naší republice tím, že se věnují česko-„sudeto“-německým vztahům. Nabízíme z minulosti celkem 8,5 tisíce textů (na webu), z nichž asi 1.500 se týká uvedené tematiky. V současnosti nabízíme měsíčně asi 20 překladových článků ze Sudetendeutsche Zeitung, Sudetenpost, LandesEcho, Witikobrief aj. Máme překladové články i z ruštiny a angličtiny. A u každého dalšího subjektu bychom podobně mohli uvádět jeho celkové zaměření a možnosti využití. Pokud se budeme takto vzájemně znát, každý vlastenecký subjekt může opět vybírat texty zcela samostatně. Sdílením se zvýší obsahová kapacita vlasteneckých sociálních sítí, aniž by to cokoliv stálo. Jde vlastně jen o plnější a také proto efektivnější použití již hotových textů.
Plné společné využití stávajících kapacit vlasteneckých subjektů na sociálních sítích, zvláště pak v nějak exponované době, např. volby, mimořádné události, může vyžadovat i určitou koordinaci činnosti všech vlasteneckých subjektů. Tato třetí forma spolupráce musí přesahovat jakýkoliv organizační rámec vlasteneckých organizací. Přepokládáme však, že bude probíhat zásadně elektronickou formou. Podnět ke koordinaci činnosti, zpravidla jen na určitou nutnou dobu, může dát kterýkoliv vlastenecký subjekt. Ke koordinace činnosti se rozhodnou jednotlivé subjekty podle vlastního uvážení.

Nepředpokládáme vznik dalšího nějaké širšího subjektu a schůzování navíc. Elektronická doba vyžaduje elektronické formy spolupráce. Tradiční formy již nestačí. Musíme si to všichni uvědomit a podle toho také pracovat. Nepřekonáme-li zátěž minulosti, nemůžeme počítat s tím, že se na sociálních sítích společně viditelně a efektivně prosadíme. Dosavadní úroveň práce na sociálních sítích jednotlivých vlasteneckých subjektů je bohužel celkově nedostačující. Předpokládáme proto, že dojde k rychlým a pozitivním změnám v době co nejkratší. V elektronické době je již den poměrně dlouhým časovým obdobím. Kdo promarňuje čas, prohrává rychle a viditelně. Jde-li vlasteneckým subjektům o vlastenecké zájmy, pak toto je cesta, jak znásobit vlasteneckou činnost a v určitém nutném období její koordinací dosáhnout i mimořádných výsledků, dosud nedosažených.

Poznámka: Pokud jsme neuvedli některé údaje v úplnosti, prosíme o jejich dodatečné upřesnění, zapracujeme jej do textu. Uvítáme i jiné připomínky.
"Návštěvnost na FB jsme měli ve sledované době slabě přes 4.000 přístupů denně."
Ing. Pavel Rejf (Text krácen asi o 8 slov, aby text prošel -red.ČNL)
http://severoceskapravda.cz/…/1603-vlastenci-sp%C3%AD,-jak-…