Vlastenci odmítli pouť sudetských Němců v Brně

BRNO - Osm desítek členů moravských vlasteneckých spolků od Znojemska a Břeclavska přes Brněnsko až po Moravskou Třebovou potestovalo v sobotu v Brně vůči účelově upravenému výkladu dějin i pokusu o revizi výsledku 2. světové války a proti dezinterpretaci odsunu Němců z Brna při tzv. Pochodu smíření z Pohořelic do Brna. V rámci festivalu Meeting Brno 2018 pochod postoupili představitelé českých a německých institucí, členové i sympatizanti Sudetoněmeckého krajanského spolku.

 

V Křížové ulici mávali vlastenci na české, rakouské i německé účastníky Pochodu smíření vlajkami a zvedli panely s plakáty či transparenty s protifašistickou a revizionistickou tématikou. Členové KČP, ČSBS, KSM, LKŽ a další nesli hesla např: Chtěli jste do Říše!; Smrt fašistické stvůře; Bij Hitlera; Posselte nelži o Benešovi - sudeťáky odsunul Churchill;  Odsun přijatý v Postupimi platí; Žádný Pochod smrti z Brna do Pohořelic se nekonal; Zapomeňte na sjezd v Česku; Nepřekrucuj fakta o odsunu sudetských Němců z Brna; Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane česká celá naše vlast; Odkaz prezidenta Beneše "Věrni zůstaneme" na válku z let 1938 - 1945 se nesmí nikdy zapomenout; Bez sovětů bychom nepřežili atd. Křížovou ulicí procházející  pochodníci si protestující vlastence pobaveně prohlíželi, fotografovali si je a jejich projevy či hesla označovali např. za zapšklý folklor.
Pouť smíření zakončili v zahradě Augustiánského opatství Starobrněnského kláštera na Mendlově náměstí. Očekávaly je tam prezentační stánky německých spolků a nadací s tiskovinami a samolepkami, které např. žádaly Čechy o Odpuštění - Verzeihung. Primátor města Brna Petr Vokřál v projevu řekl, že za sto let od vzniku Československa se zde stalo mnoho zásadních věcí, při kterých zmizelo židovské a německé obyvatelstvo a federativní čs. republika se rozdělila. Pochod smíření je velmi důležitý, když se strachujeme v nejistotě jak asi bude vypadat příští Evropa. Buďme zase spolu - zdůraznil Vokřál.

 

Jeho přítel -  mluvčí Sudetoněmeckého krajanského spolku Bernd Posselt ocenil hrdinství primátora Vokřála toho druhu, že jej pozvat do Brna, včetně velkorysého rozhodnutí městské rady a zastupitelstva. V Brně se zastavil při své cestě z Bosny. Tam se setkal s trvající nenávistí mezi národy a s jejich životem dodnes v uprchlických táborech. Posselt uvedl, že kdysi společně jsme byli kvetoucím centrem Evropy. Avšak vše to zničil nacionální socialismus a holocaust. Nacionalismus v obou národech vedl i k vyhnání. To je potřeba překonat Poutí smíření!
Posselt dále řekl, že jede do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Sídlo v tomto městě na hraničním Rýně dostal EP proto, že lidská hloupost neudělala větší nepřátele mezi sebou navzájem jako mezi Němci a Francouzi a jejich zeměmi. Na odstraňování takové lidské hlouposti, zejména nacionalismu, se musí dlouhodobě pracovat. Lidská hloupost rozdělila i Němce a Čechy.

 

Účastníci Pouti smíření položili na závěr programu v areálu kláštera svíčky k pamětnímu kameni odsunu Němců 30. května 1945 z Brna do Rakouska.
(vž)

Foto - Václav Žalud