Vina a usmíření

 

Známý hlas utichl. Peter Grosspietsch, který zemřel v listopadu 2017, vydavatel a redaktor „Grafschafter Boten“ (Grafschafterského posla) z vestfálského Lüdenscheidu, byl věrný přítel „Sudetenpost“ (SP). Znovu a znovu předkládal své náměty pro jeho novinářskou práci. A tak mnoho komentářů SP rozšířil mezi svými slezskými krajany. Politická korektnost byla pro Großpietsche nepřijatelná. Dokonce i ve svém posledním úvodníku, který nemohl dokončit, psaném během jeho nemoci pro „posla“, protestoval proti dnes převládajícímu mlžení - zejména proti nekritickému používání slova - usmíření. „Toto slovo, používané jako mantra, se stalo pro mnohé z dětí vyhnaných nesmyslem. Německý východ měl pravděpodobně na katastrofě roku 1945 menší podíl, než jiné německé kmeny." Proto je naším slovem „pochopení“. A tato sebevědomá pozice německých vyhnanců byla po celá desetiletí ignorována, a to nejen od politické změny ve východní Evropě. Silná slova, která se nelíbila všem. 

Současně, pevně zakotvený ve své víře, neměl glatzerský katolík  Großpietsch nic proti usmíření. Ale, napsal, usmíření následuje po vině. „Vina je vždy individuální. Tato pravda neplatí v poslední době, kdy se slaví orgie usmíření, a to i v oficiálních, tedy mezistátních výrocích z německé strany, jakož i na osobní úrovni, ve vztazích s naší sousední zemí, Polskem, nebo s polskými institucemi a jednotlivci." Polsko může být zaměněno Českou republikou. I mezi sudetskými Němci se rozšířil koncepční zmatek. Špatná věc je, že ti, kdo odmítají opodstatněné varování před modlitebním mlýnkem „usmíření“, protože nechtějí, aby „rostla tráva“ nespravedlnosti vyhnání, jsou politiky a žurnalistiky nemilosrdně „stavěni do latě“. Skutečnost, že někteří spolutrpitelé vyhnání Němců z vlasti se také účastní této hry, dává celé věci obzvlášť truchlivý ráz. „Usmíření" by nemělo být používáno jako bojová slovní zásoba proti kritikům politiky, která - z pohodlí nebo oportunismu - je ochotna přijmout status quo. Už jsme to jednou udělali: Slogan „Uvolnění" byl používán k umlčení skeptiků k tomuto kurzu. Politické události v zemích jako je Česká republika a Polsko si vyžadují pečlivé pozorovatele, kteří nemlčí o tamních zjevných chybách a jazykových podvodech. I po 72 letech je to pro novináře vyhnaneckých svazů velký úkol!

Gernot Facius, Sudetenpost, 8.3.2018, str. 2

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf