Viktor Orbán - budovatel národního státu

PhDr. Stanislav Balík

„Společně jsme neporazitelní. Jako jednotlivci jsme ztraceni!“ (výrok Viktora Orbána). Maďarsko to je krásná, převážně rovinatá krajina s bohatými tradicemi a dramatickými dějinami. Tato země vždy lákala různé nájezdníky, nejvíce osmanské Turky. Války střídaly války, povstání střídala povstání. Maďaři a staří Uhři válčili s Turky, válčili s Rakušany, po boku Němců a Italů válčili s Rusy, bojovali i proti Čechům, povstali i proti vlastnímu komunistickému režimu, postavili se na odpor i sovětské okupaci. Zaplatili za to stovkami tisíců mrtvých a mnohdy zcela zničenou zemí. Morální kredit z vlastní bojovnosti však všechny ztráty převážil. Maďaři, potomci divokých Hunů, dokáží mnoho snášet, mnoho vytrpět. Do té doby, dokud kalich hořkosti nepřeteče. Pak se chopí zbraně a nekompromisně bojují - za vlast, za svobodu, za národ, za svou suverenitu. Maďaři o muslimech a islámu vědí své. Více než 150 let turecké okupace jim totiž bohatě stačilo.

Maďarsko se dnes potýká s hospodářskými problémy a s vysokou zadlužeností, do které jí dostal komunistický a liberálně socialistický režim. Jako by Maďaři neměli dost svých vlastních problémů, objevil se v jejich zemi nový a zcela zásadní problém. Tím je militantní islám. „Novodobý Saracén“ stojí na maďarských hranicích a chce si podmanit maďarskou úrodnou zemi tak, jak to nemilosrdně učinil již tolikrát v minulosti.

Tentokrát se ale dobyvačný islamista přepočítal. Maďar nebojuje po vzoru Járy Cimrmana a dobrý voják Švejk rozhodně není jeho vzorem. Maďaři jsou od kolébky vedeni k národnímu uvědomění, k pocitu národní hrdosti. Vlastenectví není třeba v maďarských lidech vytvářet či uměle dotvářet. Národní cítění a zdravý nacionalismus mají všichni Maďaři, kteří se v maďarské pustě narodili. Jistě, i tam se najde pár odpadlíků, ale rozhodně ne v takovém množství jako u nás, v oportunistických a ke kompromisům náchylných Čechách. Když kalich hořkosti přeteče, maďarský lid se začne bránit tak rozhodným způsobem, že sami islamisté budou s hrůzou a panickým jekotem utíkat a na maďarskou zemi se budou dívat jako na živoucí peklo a svůj hrob zároveň.

Dnes je situace tak výbušná, že stačí pouhá jiskra. Zvěrstva, které provádějí příslušníci Islámského státu a různí teroristé, nebudou ničím ve srovnání s tím, čeho se jim dostane z ozbrojených paží rozhodných Maďarů, pokud noha dobyvačného islámu vkročí na maďarskou půdu. Maďaři to dokázali bez jakýchkoliv pochyb již mnohokrát v historii. I když byli mnohokrát porobeni a krvavě poraženi, vždy kladli zoufalý odpor. A ten nikdy nebyl sametový. Evropa se může spolehnout na to, že Maďaři islamizaci své země nikdy nedopustí. Vezměme si z tohoto chrabrého národa poučení a vzor!

Viktor Orbán (nar. 31. května 1963, Stoličný Bělehrad) to ví. Tento maďarský premiér je srovnatelný s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Ani jeden z nich není určitě dokonalý. Oba mají mnoho chyb, za které je mnozí lidé nenávidí. Oba mají své rozhodné příznivce, stejně tak zarputilé odpůrce. Oba však stojí za svým národem a v dobách krize, národ stojí rozhodně za nimi. Když kterýkoli z nich zavelí národu do zbraně, národ do zbraně půjde a nebude se ptát proč. Orbán zavčas opustil pózu studentského předáka protikomunistické opozice 80. let či demokrata – budovatele liberálního socialismu první poloviny let devadesátých. Stal se z něj nadšený vlastenec, ochránce maďarské tradice.

Nechci zde dělat reklamu Vladimíru Putinovi. Ten to nepotřebuje. On má své vlastní charisma a úspěchy na mezinárodním poli. Tímto textem chci vyjádřit svou podporu Viktoru Orbánovi. Maďarský premiér stojí za svým národem. A dává to více než hlasitě najevo.

„Hlavní nebezpečí evropské budoucnosti nehrozí od těch, kteří sem chtějí přijít, ale od fanatických bruselských přisluhovačů multikulturalismu. Nedovolíme Bruselu nadřadit se nad naše zákony. Nedovolíme, aby nám vnucovali zkažené ovoce spadlé ze stromu jejich kosmopolitního světonázoru. Nebudeme importovat do Maďarska kriminalitu, terorismus, homofobii a synagogy vypalující antisemitismus. Tady nebudou žádná přistěhovalecká ghetta, ve kterých neplatí naše zákony, tady nenastane destrukce pořádku, žádné výtržnosti imigrantů a nebudou tu žádné gangy lovící naše ženy a dcery. Nedovolíme jiným, aby určovali, koho máme vpustit do naší země, vedle koho máme žít a s kým máme chtít sdílet naši zemi,“ : řekl ve svém projevu, mimo jiné, Viktor Orbán a pokračuje:

„Nejdřív jim dovolíme nařídit nám, koho musíme přijmout, pak nás donutí ustupovat a dokonce sloužit cizincům v naší vlastní zemi. Nakonec zjistíme, že nám nezbývá než se sbalit a odejít z naší krajiny. Proto budeme nadále odmítat vnucované plány přerozdělování a nebudeme tolerovat ani vydírání a výhrůžky!“

Tento premiér je schopen vést svůj lid. Musíme se sjednotit s našimi bratry Slováky, musíme se sjednotit s Poláky, musíme se sjednotit s Maďary. Musíme utvořit silnou obrannou koalici států V4, která poskytne pevný základ naší vlastní politiky ve vztahu k migrační vlně.

Nejprve zkritizoval Orbán Evropu za to, že už není svobodná: „Protože svoboda začíná s možností říkat pravdu. V dnešní Evropě je říkat pravdu zakázáno... . Je zakázáno říkat, že ti, co sem přijíždějí, nejsou uprchlíci, a varovat před ohrožujícími riziky současné migrační vlny. Je zakázáno říkat, že další desítky milionů imigrantů jsou připraveny vyrazit směrem k nám. Je zakázáno informovat o tom, že masová imigrace přináší nárůst kriminality a terorismu do našich zemí. Je zakázáno poukázat, že tyto masy, které sem přijíždějí z jiné civilizace, ohrožují náš způsob života, naši kulturu, naše zvyky a naše křesťanské tradice. Je zakázáno poukazovat na fakt, že ti, co sem dorazili dříve, vybudovali svůj vlastní, od nás separovaný, samostatný svět pro sebe podle svých hodnot a ideálů, které roztrhávají tisíciletou strukturu Evropy,“ :uvedl dále emotivně Viktor Orbán.

Podle Orbána je současná migrační vlna předem plánovaná a řízená operace. „Je zakázáno říkat, že v Bruselu pracují na schématech, jak cizince co nejrychleji rozmístit mezi námi proti naší vůli. Je zakázáno poukázat, že důvod pro usídlení těchto lidí zde je změnit náboženské a kulturní zázemí Evropy a přestavět její etnické základy. A tím odstranit poslední bariéru multikulturalismu: suverénní národní státy. Je zakázáno říkat, že Brusel se snaží nenápadně užírat více a více plátků naší národní suverenity a že mnozí tam nyní připravují plán na kompletně federalizované Spojené státy evropské, pro což jim nikdo nedal autorizaci,“ prohlásil maďarský premiér.

Podle něj dnešní nepřátelé svobody používají sofistikovanější nástroje, aby nás přinutili se jim podřídit. „Dnes nás nevězní, nevozí nás do koncentračních táborů, neposílají tanky do zemí, které jsou věrny svobodě. Dnes do nás pomocí mezinárodních médií pálí salvy hrozeb, zkreslování, manipulace, ovlivňování, což jim bohatě stačí. Respektive, stačilo jim to do teď. Lidé Evropy se pomalu probouzí, organizují se a brzy začnou požadovat svou zemi zpět. … Lidé Evropy už možná konečně pochopili, že v sázce je jejich budoucnost. Teď už nejde pouze o finanční prosperitu, pohodlné životy, kariéru v práci, ale sama jejich každodenní bezpečnost a klidný průběh života, jak jsou zvyklí, jsou zřetelně ohroženy. A konečně, lid Evropy, podřimující v iluzi nezničitelné hojnosti a prosperity, porozuměl, že principy, na kterých stojí život v Evropě, jsou v ohrožení,“ :řekl dále Viktor Orbán.

Masová imigrace je podle něj jako pomalý proud vody, nemilosrdně erodující naše evropské břehy: „Snaží se schovat za masku humanity a soucitu, ale její pravá tvář je okupace území. A to území, co oni získají, je tak zároveň územím, které my ztratíme,“ upozornil. Poukázal na to, že evropští vůdci zpočátku mluvili o pár stovkách, pak o tisících přesídlených lidí. „Ale ani jeden zodpovědný evropský vůdce si netroufne odpřísahat, že těchto pár tisíc se jednou nezvýší na desítky či sta tisíce,“ :varoval. Pokud chceme zastavit tuto masovou imigraci, musíme podle Orbána nejprve omezit moc Bruselu.

Památný je Orbánův projev ze dne 15. března 2016 u příležitosti oslav maďarského Národního dne (připomenutí revoluce z r. 1848). Hovořil zde o nebezpečích imigrace a „anonymních mezinárodních silách“, které se snaží Evropu srazit na kolena a nevratně přeměnit její etnickou, kulturní a náboženskou strukturu. Vyzývá všechny Evropany zdravého rozumu k odporu proti plánovanému zničení.

Premiér Orbán vyjádřil obavy, že mnohé z problémů týkajících se uprchlické krize nebylo řádně projednáno, protože pravda je zcela úmyslně skrývána:

• Celá migrace je plánovaná operace namířená proti svéprávnosti a svobodné vůli jednotlivých národů Evropské unie.

• Je zakázáno tvrdit, že imigrace přináší zločin a teror do našich zemí.

• Je zakázáno říci, že příjezd mas z jiných kultur je hrozbou pro náš způsob života, hrozbou pro naši kulturu, naše zvyky a naše křesťanské tradice.

• Masová migrace je pomalá voda, která narušuje břehy přetrvávajícím proudem. Je maskována humanitárními záležitostmi, ale její pravá podstata spočívá v okupaci území.

• Maďarsko již dříve rozzuřilo úředníky EU, když vztyčilo podél své vnější hranice ostnatý drát.

• Maďarský ministerský předseda již 5. 11. 2015 v projevu ke shromáždění svých krajanů označil evropské vůdce jako „zrádce“ a prohlašoval, že ničím nerušený příliv migrantů do Evropy je součástí „spiknutí“ za likvidaci národních států.

Orbán dále stupňuje svou vlasteneckou rétoriku: „Lidé Evropy se probouzí. I přes salvy hrozeb z médií, zkreslování, manipulaci a sofistikovaným metodám. Tyto metody však již nestačí a Evropané budou brzy požadovat svou zemi zpět. Evropané pochopili, že v sázce je jejich budoucnost. Nynější nebezpečí lstivě usiluje o naši bezbrannost. Masovou migraci se snaží zakrýt za masku humanity a soucitu, ale její pravá tvář je okupace území. Budeme stále odmítat vnucovací plán přerozdělování uprchlíků a nebudeme tolerovat vydírání a výhrůžky. Nastal čas pro vyslyšení varovného zvonu. Nastal čas, abychom se postavili na odpor. Nastal čas hledat spojence našeho postoje. Hrdé národy, nastal čas vztyčit vlajky! Nastal čas zabránit destrukci Evropy a zachránit její budoucnost. Vyzývám všechny občany Maďarska, aby se spojili. Vyzývám i ostatní občany evropských národů. Evropské elity a lid nesmí žít ve dvou oddělených dimenzích. My, lidé Evropy, nemůžeme být svobodní individuálně, pokud nebudeme svobodní dohromady. Dohromady znamená sílu a nejednota znamená slabost. Dohromady, anebo vůbec. To je zákon dneška. V knize osudu jsme se ubránili německému vlivu. V knize osudu jsme se ubránili i ruskému vlivu. Vlastenectví Maďarů nebylo nikdy zadušeno. Náš osud ještě nebyl zpečetěn. Dnes píše kniha osudu, že skryté anonymní světové síly chtějí odstranit vše, co je jedinečné, nezávislé, tradiční a národní. Chtějí promíchat rasy, kultury a náboženství, dokud nebude kdysi hrdá Evropa bez identity a bude poslušná. Náš osud by byl zpečetěn. My, národy střední Evropy a ostatní, které ještě neztratili selský rozum, se musíme spojit. Ta základní otázka, se kterou padá a stojí Evropa, je: Budeme otroci, nebo svobodní Maďaři?“

Viktor Orbán zakončil svůj projev k národu dramatickým a bojovným zvoláním: „Maďarsko do boje! (…) Maďarsko do boje!“.

https://www.databazeknih.cz/knihy/islamiste-a-soumrak-evropy-385542

V Častohosticích 2. 9. 2019