Velký Fiala

22. 05. 2023 –

Část mistrovství Velkého Gatsbyho spočívá ve vývoji postavy. Jay Gatsby je sympatická figura, která se v průběhu románu postupně ukazuje jako lhář, podvodník, představitel organizovaného zločinu, bílý kůň někoho, kdo pravděpodobně fixloval Světovou sérii baseballové ligy, a účastník insider tradingu. Přesto pro mnoho čtenářů zůstává kladným hrdinou, protože vše, co dělá, je ve snaze dosáhnout vyššího ideálu – pozornosti a oddanosti ženy, již miluje.

Stejně tak úsporný balíček české vlády odhalil sympatického Petra Fialu jako někoho, kdo je ochoten porušit své sliby za účelem dosažení vyššího ideálu – konsolidace veřejných financí. Související transformace společnosti ČEZ dále rozvinula jeho charakter jako člověka, který je za pomoci gangsterských praktik připraven zničit akcionářskou hodnotu a zasvěceným poskytnout obrovskou příležitost k insider tradingu. Bez brýlí a vousů by dokonce Petr Fiala připomínal .