V nedávném článku na aeronetcz jsme se dozvěděli

„Německo nemá povinnost platit reparace nikomu, kromě sionistům a architektům Izraele v Londýně! …Německo platí Izraeli každoroční reparace, tajně a potichu. Na skutečné oběti války a národy se nikdy nedostane, zapomeňte!“ Výňatky z článku https://aeronet.cz/news/video-televizni-stanice-al-jazeera-odvysilala-vybusne-informace-o-pozadi-holokaustu-a-smlouve-domu-sion-s-nacistickym-nemeckem-dva-redaktori-okamzite-dostali-vyhazov-media-zbesile-video-mazou/

Takže na reparace, která nejen nám, ale i Polsku, Řecku a dalším státům, Německo dosud nezaplatilo, máme zapomenout. Když to napsal aeronet, tak máme snad reparace ve výši přibližně 360 miliard předválečných korun odepsat, sklonit hlavu a povzdechnout si, ale raději tak, aby to nikdo ani neslyšel? Kdo asi by o naši rezignaci ve věci reparací přivítal? Německo především, které je přeborníkem v neplacení reparací. Dokonce i po první světové válce zaplatilo jen část svých reparačních povinností. A dnes se zdráhá nebo rovnou odmítá již celá desetiletí své reparační povinnosti zaplatit.

Pan „Aeronet“ jaksi zapomněl na jednání spojenců o německých reparací již v době války a v poválečné době. Nic nám také neříká ani o Pařížské reparační dohodě. Také zapomíná na mezi národní právo. To jasně jednou ze svých zásad zakotvuje, že agresor je povinen nahradit škody, které jeho oběti agresí vznikly. Nebo pro Německo tento princip neplatí? Nikoliv! I na Německo se v plném rozsahu vztahuje. Kdo že v druhé světové válce, stejně tak jako v první, byl agresorem? Německo! Československo, Polsko, Řecko a další státy byly jeho obětí. Takže Německo je povinné zaplatit škody, jak podle Pařížské reparační dohody, tak i podle mezinárodního práva, které agresí způsobilo.

Je na nás, abychom konečně o reparacích začali s Německem jednat! Poláci a Řekové již tak delší dobu činí. Na reparace nezapomeneme!

Dr. O. Tuleškov