V demokracii se počítají hlasy voličů nebo účast na demonstracích?

24. 6. 2019

V demokracii vždy rozhodují jen hlasy voličů v demokratických volbách. Voliči rozhodují zásadně o tom, které strany budou zastoupeny v poslanecké sněmovny, a které zůstanou mimo ni. Takové strany mohou být v opozici, aniž by měly podíl na vládní moci.

Předseda nejsilnější politické strany či hnutí zásadně bývá prezidentem republiky jmenován předsedou vlády ČR. A právě tak se stal Andrej Babiš premiérem. Demokratické postupy byly dodrženy. Všichni demokraté by měli uznat výsledky voleb a v průběhu volebního období usilovat, aby se staly po dalších volbách většinou a mohli se ujmout vlády.

Ale to je pro většinu stran DB nedosažitelný cíl. Jejich preference jim dávají jen malou šanci, že přejdou do poslanecké sněmovny přes pěti procentní hranici. A tak se ohlížejí po jiné možnosti, jak se dostat k moci. Někteří vidí šanci ve velkých protivládních demonstracích. A tak se demonstruje. Zřejmě strany DB vystupují jako patroni současných demonstrantů.

Pánové však zapomněli na to, že ani velký počet demonstrantů na náměstích jim neposkytuje legitimaci k získání vládní moci. Na Letné bylo, dejme tomu, možná až 250 tisíc demonstrantů. Je to velmi hodně. Ale hnutí ANO, jehož předsedou je Andrej Babiš, získalo v nedávných parlamentních volbách přes 1,5 milionu hlasů voličů a tak se stalo nejsilněším subjektem naší politické scény. Tím dosud je. Takže Babiš a jeho ANO k vládě demokratickou legitimaci má. Patroni demonstrantů ji od demonstrujících nikdy získat nemohou.

Nevyměníme demokracii zastupitelskou za "demokracii kraválistickou", která ve svých důsledcích narušuje demokratické zřízení ČR. Nechceme vládu nedemokratickou!

J. Skalský