Všichni víme, že svět balancuje na okraji možné války,

která by postihla i nás, Českou republiku. Tomu nasvědčují i dále uvedené skutečnosti.


V blízkosti hranic rusko-ukrajinských, zvláště pak v oblasti Donbasu, stojí proti sobě velká vojska s veškerou vojenskou technikou. Na ruských hranicích, nebo v jejich blízkosti, údajně nacvičují natovská letadla jaderný útok na RF. Na Východ proudí ze Západu vojska s tanky, dělostřelectvem na opakovaná cvičení.


Rusové na jižním a západním vojenském okruhu také manévrují. Budují pozice proti vojskům NATO. I ve středním vojenském okruhu jsou připravené velké ruské armády, plně vybavené k možnému válečnému konfliktu potřebnou vojenskou technikou.


V Asií se točí vojenská spirála kolem Tchaj –wanu a čínských ostrovů. Na návštěvě v jejich blízkosti je americká námořní flotila, včetně letadlových lodí. Čína aktivně činí protiopatření. I zde přihořívá.


Nechceme dělat vojenské analýzy, ani ukázat prstem na toho či onoho účastníka manévrů a vyhlašovat, že je vinen. Mimořádně důležité pro nás je, v této zlomové době, kdy se možná již rozhoduje o tom, zda vypukne válka, či dojde k mírovým jednáním, upozornit „naše válkychtivé“ politické a ústavní činitele, včetně vlády ČR, aby si uvědomili, k čemu přispívají a jaké důsledky to může mít pro nás. Každý si dovedeme představit obraz válečné zkázy a množství jejích lidských obětí.


Proto chceme mír, bez válečnických řečí. Jednání o odstranění konfliktních situací, které již nastaly. A samozřejmě na obou stranách je nutná zdrženlivost, výchova k míru a alespoň utlumení válečné propagandy. Blokovou situaci v tomto směru jistě neovlivníme. Ale sami můžeme alespoň zčásti zdrženliví být a dát ostatním tak potřebný příklad.

Dr. O. Tuleškov

Z otevřeného dopisu premiérovi Petru Fialovi ze dne 20.12.2021

Pokračování