Všechny menšiny mají mít stejná práva!

Tento požadavek vyplývá z mezinárodního práva, z jeho principu reciprocity.V roce 2000 varoval Slobodan Miloševič srbský lid. Jak dopadl? Byl zatčen a předán do rukou Haagského trestního tribunálu. Ten jej soudila soudil. A nemohl odsoudit. Proč? Až později přišli v Haagu na to, že věznili a soudili nevinného člověka. Ale to již byl S. Miloševič mrtvý. Stejně jako asi dalších 11 Srbů zemřel v haagském vězení.Nyní se obrátil na srbský lid Alexander Vučič, srbský prezident, s varováním, mimořádnou výzvou, že na Kosovu se vytváří v rozporu s mezinárodním právem armáda, zřejmě s tichou podporou USA, Anglie a Německa. Zdůraznil, že Srbové nechtějí válku, ale mír.Jak vše dopadne? Nejen s mírem, ale také se Srby, kteří žijí v Kosovu? Budou zbaveni všech menšinových práv?Je zajímavé, že slovanské menšiny jsou v mnoha státech utlačovány. V pobaltských státech statisíce etnických Rusů jsou v postavení občanů druhého řádu. Jak to vypadá s Rusy na Ukrajině, všichni víme. A nyní mají přijít o svá práva i kosovští Srbové? Poláci, Slováci ani Češi v Německu nemají postavení národnostních menšin. Zato Němci se snaží o neustálé posilování postavení německých menšin v různých státech. Na Lužické Srby, kterým přiznali statut národnostní menšiny, dost zapomínají. Těm nezbývá než se rvát o svá práva, zejména o právo na výuku v mateřském jazyku.  Ale jak je to vlastně Lužičany? Ti, kteří žijí v Německu, jsou vlastně na starém sídelním území, kde žili jejich předkové. Proto bychom mohli uvažovat vážně o tom, že jsou vlastně málopočetným zbytkem  lužickosrbského národa.  Tedy ve skutečnosti národem. A pokud bychom k těmto závěrům přišli, pak musíme říci i další. Mají právo na sebeurčení.V mezinárodním právu platí princip reciprocity. Všechny menšiny mají mít stejná práva. Německá menšina v Polsku by proto měla mít stejná práva jako např. Poláci v Německu. Nejde nám samozřejmě o redukci práv německých menšin, ale o to, aby ostatní národnostní menšiny měly stejná práva jako ty německé menšiny. Dočkáme se spravedlnosti?

K. Malý