Výzva STOP zavedení Barnevernetu v České republice!

Zákon umožňující odebírání dětí bez soudního rozhodnutí je nutné okamžitě zastavit!“

Posted on 26. 8. 2021 by Zdenek Chytra

Počet jednotlivých zaslaných Výzev: 60 870


Senátorům a senátorkám Senátu České republiky


Do senátu putuje novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou dne 6. 8. 2021 schválili poslanci v Poslanecké sněmovně. Budete se jí zabývat v průběhu září. Tato novela zákona legalizuje praktiky známé norské sociální organizace Barnevernet, které bude moci používat v České republice OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Novela zákona jde jednoznačně proti zájmu dětí i proti zájmu rodin. Zmíněná novela zákona nechrání děti, zato ale chrání
ty neziskové organizace, které si vlastní existenci vybudovaly na doprovázení pěstounů. Vyzývám Vás, aby jste tento zákon jako celek zamítl(a).

 

Návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. odmítám z následujících důvodů:

 

Tento zákon otevírá dveře Barnevernetu v České republice, jednoznačně jde proti zájmu dětí i proti zájmu rodin, znevýhodňuje dlouhodobé pěstounství, které pro dítě představuje trvalé zázemí po celou dobu, kdy nemůže vyrůstat ve vlastní rodině, znevýhodnění nezprostředkované pěstounské péče znamená snížení šancí, že si dítě vezme do dlouhodobé pěstounské péče někdo z jeho blízkého okolí a je v rozporu s článkem 9 Úmluvy o právech dítěte a článkem 32 Listiny základních práv a svobod.

 

Novela zákona dává v §27, ods. 10 sociálním pracovníkům OSPOD pravomoc předávat děti bez řádné péče z rodin přímo PŘECHODNÝM pěstounům, a to BEZ ROZHODNUTÍ SOUDU. To je naprosto v rozporu s článkem 9 Úmluvy o právech dítěte, podle kterého se nesmí oddělit dítě od rodičů bez rozhodnutí soudu.

 

Odebrat dítě v krizové situaci rodičům a odvézt ho například na druhý konec republiky přechodným pěstounům je proti zájmům dítěte a je v rozporu s čl. 32 Listiny základních práv a svobod, který deklaruje, že ochrana rodiny a rodičovství je pod ochranou zákona.

 

Novela zákona stanovuje, že děti ve věku do tří let nesmějí být umisťovány do ústavní péče. Přitom u evidovaných přechodných pěstounů je zcela evidentní, že jsou ochotni přijmout jen ty děti, které splňují jejich kritéria. Bohužel novela zákona vůbec neobsahuje příkaz, že každý přechodný pěstoun je povinnen přijmout jakékoliv dítě v jakoukoliv dobu, čímž dochází k nadužívání institutu přechodné pěstounské péče.

 

A konečně novela zákona zvýhodňuje doprovázení pěstounských rodin s jedním svěřeným dítětem, protože garantovaný státní příspěvek „doprovázejícím neziskovým organizacím“ ve výši 54 000,- Kč ročně se vyplácí bez ohledu na počet dětí v pěstounské rodině. Toto navýšení bylo navíc provedeno BEZ PŘEDCHOZÍ REVIZE vynakládání takto získaných finančních prostředků na potřeby pěstounů.

 

Z této novely zákona jasně vyplývá, že je zde upřednostněn ekonomický zájem účelově vzniklých „doprovázejících neziskových organizací“ nad zájmy dítěte a že se budou moci děti odebírat bez rozhodnutí soudu!  Dětem nepomůže, naopak mnoha z nich může ublížit. Tato novela zákona je naprosto nepřijatelná a je více než důležité, aby ji Senát ČR jako celek zamítl.

Kompletní Analýza novely zákona:

Analýza novely zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony

 

Výzvu obdrží všichni senátoři a senátorky:

Ing. Zdeněk Nytra

ODS

Jiří Oberfalzer

ODS

Mgr. Jan Tecl, MBA

ODS

Ing. Vladislav Vilímec

ODS

RNDr. Miloš Vystrčil

ODS

Mgr. Václav Chaloupek

OPAT

Ing. Leopold Sulovský

Ostravak

Ing. Lukáš Wagenknecht

Piráti

Jaroslav Doubrava

S.cz

Mgr. Václav Láska

SEN 21

Ing. Michael Canov

SLK

Jiří Vosecký

SLK

Ing. Jan Horník

STAN

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

STAN

Marek Ošťádal

STAN

David Smoljak

STAN

Petr Štěpánek

STAN

MUDr. Ivo Trešl

STAN

Petr Orel

SZ

Ing. Tomáš Czernin

TOP 09

Mgr. Jan Grulich

TOP 09

Mgr. Herbert Pavera

TOP 09

Mgr. Tomáš Třetina

TOP 09

 

RNDr. Miloš Vystrčil

ODS

předseda Senátu

Mgr. Jiří Růžička

BEZPP

1. místopředseda Senátu

RNDr. Jitka Seitlová

KDU-ČSL

místopředseda Senátu

Jiří Oberfalzer

ODS

místopředseda Senátu

Ing. Jan Horník

STAN

místopředseda Senátu

Ing. Ondřej Feber

ANO


Mgr. Miroslav Adámek

BEZPP


Ing. Miroslav Balatka

BEZPP


doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

BEZPP


doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.

BEZPP


MUDr. Alena Dernerová

BEZPP


prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.

BEZPP


Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

BEZPP


JUDr. Ladislav Faktor

BEZPP


MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

BEZPP


Pavel Fischer

BEZPP


Ing. Tomáš Goláň

BEZPP


JUDr. Jan Holásek, LL.M.

BEZPP


Petr Holeček

BEZPP


Mgr. Miluše Horská

BEZPP


Ing. Bc. Anna Hubáčková

BEZPP


MUDr. Jitka Chalánková

BEZPP


Ing. Jaroslav Chalupský

BEZPP


Renata Chmelová

BEZPP


MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

BEZPP


Mgr. Pavel Kárník

BEZPP


Ing. Zbyněk Linhart

BEZPP


RNDr. Helena Pešatová

BEZPP


prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný

BEZPP


MVDr. Přemysl Rabas

BEZPP


Ing. Jan Sobotka

BEZPP


doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.

BEZPP


Mgr. Adéla Šípová

BEZPP


MUDr. Ladislav Václavec

BEZPP


Mgr. Jaroslav Větrovský

BEZPP


Jaroslav Zeman

BEZPP


MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.

BEZPP


Hana Žáková

BEZPP


prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

BEZPP


Ing. Ladislav Kos

HPP 11


Josef Bazala

KDU-ČSL


Jiří Čunek

KDU-ČSL


Mgr. Šárka Jelínková

KDU-ČSL


Ing. Josef Klement

KDU-ČSL


Ing. Bc. Patrik Kunčar

KDU-ČSL


RNDr. Jitka Seitlová

KDU-ČSL


Ing. Petr Šilar

KDU-ČSL


Ing. Jaromíra Vítková

KDU-ČSL


MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.

MHS


Ing. Lumír Aschenbrenner

ODS


Mgr. Martin Červíček

ODS


Bc. Hynek Hanza

ODS


Mgr. Ladislav Chlupáč

ODS


Ing. Tomáš Jirsa, MBA

ODS


Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

ODS


Michal Kortyš

ODS


Rostislav Koštial

ODS


MUDr. Roman Kraus, MBA

ODS


Miroslava Němcová

ODS


MUDr. Raduan Nwelati

ODS


 

Začátek formuláře

Výzvu „STOP zavedení Barnevernetu v České republice! - Zákon umožňující odebírání dětí bez soudního rozhodnutí je nutné okamžitě zastavit!“ poslat senátorům a senátorkám zde:
(Vaše údaje nebudou nikde zveřejněny a slouží pouze pro účely Výzvy.)

Konec formuláře
https://tradicni-rodina.cz/kampane/vyzva-stop-zavedeni-barnevernetu-v-ceske-republice-zakon-umoznujici-doprovazejicim-neziskovym-organizacim-poslapavat-zajmy-deti-a-vydelavat-na-nich-je-nutne-okamzite-zast/