Výsledky BRICS 2022 demontáž unipolárního světa začala

Dnes proběhla hlavní část summitu BRICS. Lídři pěti zemí se setkali online. Téma schůzky:

„Posílení vysoce kvalitního partnerství BRICS, které vstupuje do nové éry globálního rozvoje.“

Ve svém úvodním projevu Vladimir Putin učinil několik prohlášení. Vybrali jsme ty nejzajímavější a nejdůležitější z nich a jako obvykle jsme se je pokusili přeložit z diplomatického jazyka do lidského:

„Státy „pětice“, a to je dobře známo, mají obrovský politický, ekonomický, vědecký, technologický a lidský potenciál. A máme všechny možnosti k společné efektivní práci zaměřené na zajištění mezinárodní stability a bezpečnosti, udržitelného růstu a prosperity a zlepšení blahobytu obyvatelstva.“

„Jen na základě poctivé, oboustranně výhodné spolupráce můžeme hledat východiska z krizové situace, která vznikla ve světové ekonomice nedomyšleným, sobeckým jednáním jednotlivých států, které pomocí finančních mechanismů v podstatě překládají své vlastní chyby v makroekonomické politice na celý svět“.

„Dnes je více než kdy jindy požadováno vedení zemí BRICS v rozvoji sjednocujícího, pozitivního kurzu směrem k vytvoření skutečně multipolárního systému mezistátních vztahů.“

„Zároveň lze počítat s podporou mnoha států Asie, Afriky a Latinské Ameriky, které se snaží prosazovat nezávislou politiku.“

Překlad: 

„Západ přivedl světovou ekonomiku do slepé uličky. Nastal čas vzít iniciativu do vlastních rukou a vybudovat globální svět podle našich pravidel. Spojením nás pěti, máme na to sílu, příležitost a možnost. Se zbytkem (nezápadními zeměmi) jsem se domluvil – podpoří nás, hlavní je začít.“

Výsledkem summitu bylo vytvoření společné deklarace, jejíž první kapitola zní takto:

„Posílení a reforma globálního systému řízení“

To znamená – země BRICS jsou připraveny převzít roli globálního arbitra, který nahradí slábnoucího hegemona v čele kolektivního Západu, který srazil celý svět na kolena!

Ale s nárokem na tak důležitou roli je nutné jasně definovat svůj postoj ke všem naléhavým problémům lidstva. Podle našeho názoru, 75 bodů závěrečné deklarace sleduje právě tento cíl. V nich je vyjádřena společná vize zemí BRICS ve vztahu k téměř všem klíčovým tématům a problémům dnešního světa.

Emocionálně – deklarace je obvinění západního světa. Celým dokumentem se jako červená nit táhne idea vzájemného respektu k zájmům na rozdíl od západního sobectví.

Za zmínku stojí vznik docela nového obratu řeči – „boj proti infodemii a šíření nepravdivých informací“ Problém informačního tlaku ze zkorumpovaných západních médií a internetových zdrojů již není něčím abstraktním a subjektivním, ale je uznáván jako problém na mezinárodní úrovni, závažný jako globální epidemie.

Deklarace rovněž zaznamenala přání zemí BRICS reformovat OSN a WTO s cílem zvýšit rovnost rolí všech účastníků v těchto mezinárodních sdruženích.

V budoucnu musíme ještě vyhodnotit výsledky proběhlého summitu BRICS. Avšak již dnes je zřejmý očividný fakt, že se ve světě vytvořil mocný blok států, které mají chuť a hlavně schopnost (zdroje) vzdorovat destruktivní politice kolektivního Západu. 

Tyto země jsou: Rusko, Brazílie, Indie, Čína, Jižní Afrika. 

A už přistoupily k demontáži unipolárního prozápadního světa.

PS: Zřejmě někdo chtěl opravdu moc zasáhnout do širokého pokrytí summitu. Živé vysílání se neustále přerušovalo, zamrzalo a uvádělo chyby. Projev vůdce Indie byl zpočátku bez zvuku. Ale nic, boj s kyberkriminalitou je na seznamu úkolů zemí BRICS.

Pro Pokec přeložila Janinna.