Svět už nebude stejný. BRICS hovoří o globálních změnách

25.8.2023 Témata:  1016 slov

Michail Katkov, Renat Abdullin

Na XV. summitu BRICS byla přijata Johannesburská deklarace. Především se v ní uvádí, že Argentina, Egypt, Írán, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Egypt a Etiopie vstoupí do organizace od 1. ledna 2024.

Představujeme BRICS jako stranu, která stojí v čele inkluzivního hospodářského růstu a reformy mnohostranného globálního systému. Upřednostňujeme dodržování mezinárodního práva, včetně cílů a zásad zakotvených v Chartě OSN. Jsme znepokojeni probíhajícími konflikty v různých částech světa a vyzýváme k jejich řešení prostřednictvím dialogu a konzultací,“ shrnul summit jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa.

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa na závěrečné tiskové konferenci po společném zasedání lídrů zemí BRICS s hlavami států a vlád pozvaných zemí a mnohostranných organizací.

Mezinárodní finanční organizace by měly hrát konstruktivní roli při vytváření globálního konsensu o ekonomických strategiích, zdůraznil. Vedoucí představitelé zemí BRICS jsou přesvědčeni: nyní existují všechny možnosti, jak podpořit národní měny. Podle Ramaphosy to posílí globální finanční architekturu.

Velkou novinkou je rozšíření organizace. „Mnozí říkali, že naše země jsou příliš odlišné a nebudeme schopni dosáhnout společného názoru. Ale různorodost naopak posiluje touhu po novém světovém řádu. BRICS vytváří podmínky pro efektivní řešení a další země se k nám chtějí připojit. Nyní bude společný HDP zemí BRICS dosahovat 37 % světového HDP a počet obyvatel 46 %,“ uvedl brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva.

Vladimir Putin upozornil, že rozšíření BRICS bylo dosaženo díky úžasnému diplomatickému umění Ramaphosy. Ruský prezident je přesvědčen: vliv této organizace na svět bude i nadále růst.

Indie vždy podporovala rozšiřování BRICS. Věříme, že to poslouží k dalšímu posílení této organizace a dodá jí další impuls. Rovněž přesvědčí mnoho zemí o realitě multipolárního světa,“ uvedl premiér Naréndra Módí. A dodal: Indie má se všemi novými členy úzké historické vazby. A ti, kteří do organizace ještě nebyli přijati, ale usilují o vstup, se stanou partnery.

Společnou prací zajistíme skvělou budoucnost,“ uzavřel čínský prezident Si Ťin–pching.

Nový svět

Poté zástupci Ruska, Brazílie, Jihoafrické republiky, Indie a Číny zasedli k jednacímu stolu s vedoucími představiteli dalších 60 států. Hlavním tématem jednání byla mezinárodní situace.

Jak poznamenal Lula, dnes je potravinová bezpečnost opět na úrovni roku 2005 a nad lidstvem se vznáší hrozba jaderného konfliktu. „Přítomnost více než 60 zemí na summitu ukazuje, že nechceme, aby studená válka pokračovala,“ zdůraznil brazilský prezident.

Putin přítomným vysvětlil: „Země takzvané zlaté miliardy dělají vše pro to, aby zachovaly starý unipolární svět. Vyhovuje jim to, je to pro ně výhodné. Snaží se nahradit systém mezinárodního práva svým vlastním tzv. řádem, založeným na pravidlech, která nikdo neviděl, na pravidlech, která jsou používána, nutno říci, pro zištné účely a jsou měněna podle aktuální politické konjunktury, kdykoli a jakkoli se jim zachce, v souladu se zájmy jednotlivých zemí“.

Módí upřesnil, že indická zahraniční politika vychází z Gándhího učení o neodporování zlu násilím. „Celý svět je jedna rodina,“ řekl. Indie navrhuje začlenit Africkou unii do skupiny G20. Spojení sil pomůže řešit globální výzvy, je přesvědčen premiér.

Indický premiér Naréndra Módí na společném zasedání vedoucích představitelů zemí BRICS

Čínský vůdce poukázal na nedostatečnou pozornost mezinárodního společenství k hospodářskému oživení, zejména v rozvojových zemích. Především je podle Siho třeba vytvořit bezpečné prostředí.

Generální tajemník OSN António Guterres vyjádřil politování nad tím, že světový řád je ničen, a to i kvůli rusko–ukrajinskému konfliktu. Lidstvo směřuje k multipolárnímu světu, a to je dobře. Generální tajemník však zdůraznil, že multilateralismus sám o sobě nestačí. Pokud nebudou vytvořeny silné mechanismy spolupráce, lidstvo se vrátí do stavu, který předcházel první světové válce.

Musíme posílit naše vazby, a to vyžaduje odvahu, respektování Charty OSN a všech lidských práv. Není to snadný úkol, ale je velmi důležitý, zejména pro Afriku, která čelí strašlivým nespravedlnostem,“ uzavřel Guterres.

Tektonický posun

Summit v Jihoafrické republice je obrovským krokem vpřed v posilování multipolárního modelu světa, uvedl Dmitrij Suslov, zástupce ředitele Centra komplexních evropských a mezinárodních studií na Národní výzkumné univerzitě VŠE. „O BRICS projevuje zájem více než 20 států, to svědčí o kolosální únavě většinových zemí světa z americko–centrických a hegemonických institucí, které donedávna ve světové politice převládaly,“ zdůrazňuje expert. – Rozšíření organizace v těchto podmínkách představuje tektonický posun“.

Závěrečná tisková konference po společném zasedání vedoucích představitelů zemí BRICS s hlavami států a vlád pozvaných zemí a mnohostranných organizací.

Důležitá jsou i další rozhodnutí, zejména opatření k odklonu od dolaru. To je v zájmu Ruska, neboť to umožní zabezpečit hospodářské vztahy s jeho partnery a dále oslabit účinnost sankcí uvalených USA a jejich satelity.

Zároveň BRICS již není jen alternativou k západním politickým modelům, ale předvojem globální většiny. „To je také plně v souladu se zájmy Ruska. Moskva bude organizaci předsedat příští rok, kdy se pětka oficiálně rozroste již na 11 členů. To automaticky znamená i posílení bilaterálních vazeb. A pokud se Západ snaží Rusko izolovat, opačný proces je nyní zcela zřejmý,“ tvrdí Suslov.

Jevgenij Minčenko, prezident komunikačního holdingu Minchenko Consulting, se rovněž domnívá, že hlavním výsledkem afrického setkání je přijetí nových členů do BRICS. „Jsou to všechno poměrně solidní země a jejich vstup do organizace vypovídá o její váze,“ říká.

Jednou z výhod BRICS je absence rigidních ideologických rámců, pokračuje expert. To znamená, že se jedná o silné alternativní centrum, které není stavěno pro jednoho dominantního hráče.

V komentáři k Putinovu prohlášení, že BRICS není namířen proti nikomu, Minčenko zdůrazňuje, že skutečně nejde o žádný antiamerikanismus, ale pouze o nesouhlas s nároky USA na světovou dominanci. Stále více zemí chce plnohodnotnou subjektivitu. A rozšiřující se „pětka“ je schopna tomu napomoci.

vyšel 24.8.2023 na Ria Novosti. Překlad v ceně 447 Kč Zvědavec.

Poznámka editora

Považuji rozšíření BRICS za velké strategické vítězství Putina a potažmo Ruska. Země BRICS teď budou vlastnit čtyři pětiny veškeré ropy a vypadá to, že osud petrodolaru je tímto zpečetěn. Protože Saudská Arábie už nemusí chtít platbu za svou naftu pouze v amerických dolarech. To také znamená konec amerického vydírání zbytku světa. A pokud se sdružení BRISC podaří zavést vlastní měnu podloženou zlatem, jak se o to spekuluje, znamená to, že se před námi rýsuje úplně nový svět. Ale nebude to hned. Počítejme dalších 20, 30 let. My se u toho asi nedožijeme.

V každém případě Putinova mistrovská strategie nese ovoce.

https://zvedavec.news/komentare/2023/08/9753–svet–uz–nebude–stejny–brics–hovori–o–globalnich–zmenach.htm