Více než tisíciletá genocida Slovanů


Podíváme-li se dobře na mapu „Drang nach Osten“, můžeme zjistit, jak po staletí tato genocida probíhala, a to od 7. do 20. století. Jak Germáni táhli na východ, sídla slovanských kmenů si přivlastňovali. Z jejich původních obyvatel v průběhu staletí nikdo nezbyl. Ti, kdo přežili, byli již germanizováni.


Proč o této genocidě Slovanů nemluvíme? Němci v současnosti mají starosti, s genocidou příslušníků povstalých namibijských kmenů. Přiznali se k ní sami, i když se jednalo o asi sto tisíc lidí. Nyní Německo jedná o náhradě škod, jež Namibii v době jejich koloniální vlády vznikly. Nabízejí malé částky, které rada kmenových náčelníků odmítla jako potupu. Jednání snad dále probíhají, zřejmě za oponou.


Proč ústavní činitelé SRN nechtějí vidět genocidu původního slovanského obyvatelstva, která trvala po celá staletí a stále se opakovala? Vždyť část středního Německa a zvláště pak Německo východní byly původně slovanským územím. Nyní je již bez slovanského obyvatelstva, kromě Lužických Srbů, kteří v současnosti bojují o vlastní přežití.


Myslíme si, že by bylo spravedlivé, kdyby se Německo k této své „historické misi“ přiznalo a vyvodilo z toho pak další kroky. Myslíte si, že toho Němci jsou schopní? Bojíme se, že nikoliv. Výjimku však udělali. Omluvili se Rusům zločiny, jež napáchali v době druhé světové války v Sovětském svazu. Politovali barbarství svých předků.


To je sice krok, sice velmi důležitý a doufejme, že i převratný, správným směrem, ale zatím jen vůči Rusům a dalším národům, žijícím v bývalém SSSR. Sovětských Slovanů padlo či bylo zvražděno kolem 20 milionů. Závratné číslo obětí Němců. Cožpak tehdy nevyvražďovali i Poláky, bylo jich tehdy na 6 milionů, Jihoslovany, kolem 1,5, milionu, Čechoslováků odsunuli ze života na 360 tisíc.


Vedle obrovských lidských obětí, nejen Slovanů, ale také i dalších národů, které byly Němci okupovány, např. Řeků, Francouzů, Holanďanů, německé běsnění způsobilo i nepředstavitelně vysoké materiální škody.


Jak by Němci měli vůči svým obětem postupovat? Přejeme si moc, když se domníváme, že zřejmě stejně jako vůči Namibijcům? Němci sami se přiznali ke genocidě, jíž vůči nim se dopustili, a nabídli určité odškodnění. Samozřejmě také se omluvili. Je otevřenou otázkou, kolik by měli poškozeným zaplatit. Kmenoví náčelníci Namibie požadují částku, která od Němci nabízené se liší jako nebe a dudy.