Uznání Čechoslováků za válčící moc

 

Září 1918

Americká vláda uznala 2. září Čechoslováky za válčící moc: Protože československé národy sáhly proti Německu a Rakousko-Uhersk u ke zbraním, zřídily organisované armády pod důstojníky vlastní národnosti a v souhlase s předpisy a praksí u civilisovaných národů, a protože Čechoslováci v nynější válce sledují neodvislé cíle, jejichž uskutečnění se svěřuje nejvýšší politické autoritě Čechoslováků, Národní radě, vláda Spojených států uznává, že jest válečný stav mezi Čechoslováky takto organizovanými, a mezi Němci a Rakušany-Uhry. Uznává také československou Národní radu za vládu de facto vedoucí válku, která jest oprávněna řídili vojenské a politické záležitosti Čechoslováků. Vláda Spojených států prohlašuje dále, že jest ochotna formálně vejiti ve styky se zmíněnou československou vládou, aby byla vedena válka proti společnému nepříteli.

 

Čechoslováci ukořistili v Kazani zlatý poklad za 675 mil. rublů. Celých 18 vlaků zlatých mincí, prutů, stříbra, platiny atd. Když bolševici sebrali větší vojsko na vyrvání tohoto pokladu, určeného za válečnou náhradu Německu, dopravili ho Čechoslováci do bezpečí zpět. Česká nár. rada má konsuláty v Londýně (Nosek), Římě (dr. Sychrava). Washingtonu (Olga Masaryková), Samaře (prof. Maxa), dále ve Švýcarsku.

 

Italská vláda uznala samostatný jihoslovanský stát.

 

Anglie děkuje národu československému, dne 11. září: „Předsedovi českoslov. Národní rady v Paříži! Jménem britského válečného kabinetu zasílám Vám naše nejsrdečnější blahopřání k překvapujícím úspěchům, jež dobyly československé zbraně nad vojskem německým a rakouským v Sibiři. Dějiny dobrodružství a triumfů této malé armády jsou vskutku jedním z největších eposů dějin. Udatná vytrvalost a sebekázeň Vašich krajanů nás všechny naplnila obdivem. Ona ukazuje, co může býti vykonáno, by se triumfovalo nad časem a nedostatkem hmotných potřeb, tím, že se udržuje duch svobody v srdcích vojínů. Váš národ prokázal neocenitelnou službu Rusku a Spojencům v jich boji za osvobození světa od despotismu. My nikdy toho nezapomeneme. Lloyd George.“

 

Na sv. Václava podepsána byla francouzským zahraničním ministrem Pichonem a českým splnomocněncem, drem Benešem, smlouva česko-francouzská - první státní akt český. Ujednáno, že národ český bude Francii i dále podporovati svými brannými silami a za to že Francie uznává ho za národ spojenecký a válčící a bude podporovati jeho úsilí „obnoviti nezávislý český stát v hranicích jeho bývalých historických zemí“.

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 502-507