Uplatňovali jsme při přesídlení německého obyvatelstva z Československa princip kolektivní viny?

Po přesídlení německého obyvatelstva z Československa zůstalo v republice kolem 250 tisíc Němců. Dalších více než 90 tisíc německých antifašistů, včetně členů jejich rodin, odešlo z Československa dobrovolně za zcela jiných podmínek než ostatní Němci. Většina z nich odcházela z republiky na základě výzvy, aby přišli do Německa na pomoc při budování nových německých orgánů. Několik desítek tisíc Němců uprchlo z Československa těsně před ukončením války a v prvních týdnech po ní. Báli se, že za zločiny, které spáchali na nás, je stihne spravedlivý trest.

Někteří němečtí váleční zločinci byli čs. soudy odsouzeny k trestům odnětí svobody. S nimi někteří z nás byli v 50. letech na táborech v uranovém Jáchymovsku. Dobře si rozuměli s českými a slovenskými kolaboranty. Češi se od této pochybné společnosti odtahovali. Rovněž tisíce sudetů bylo v zajateckých táborech, z nichž se převážná většina vracela ne do Československa, ale přímo do Německa.

A kolik Němců zůstalo věrných Československé republice? Již v květnu 1938 při obecních volbách dostala henleinovská Sudetendeutsche Partei asi 90% hlasů. Čili jen 10% Němců v té době stáli při republice. Při přesídlování Němců z ČR, jak výše uvedeno, nešlo o uplatňování kolektivní viny. Stačí si vzít kousek papíru, tužku a vědět pár základních údajů o předmětné době. Sami pak můžeme i matematicky dojít k závěru, že jsme při přesídlovaní Němců z republiky neuplatňovali princip kolektivní viny.

Povídačky o kolektivní vině šíří landsmani a jejich příznivci, kteří se jimi snaží zakrýt historickou pravdu Jsou pouhým bájením, které s historickou pravdou nemá nic společného.

V dějinách snad všech států se můžeme setkat s tím, že zlomek jejich občanů je proti státonárodním zájmům společnosti, v níž žijí. Straní cizím silám a pracují, zčásti či úplně, v cizím zájmu. Někteří dokonce aniž by si toho byli plně vědomi. To nezměníme, zvláště když na tyto lidi racionální argumenty neplatí. Jsou součástí našeho života a také tak je berme! Mají právo vyjadřovat své názory. Odporujme jim však! Demokratická diskuse je odpovídajícím prostředkem.
Dr. O. Tuleškov