Unipolární či multipolární svět?

V unipolárním světovém systému může vládnout pouze jedna velmoc. USA usilují, jako dosud jediná světová supervelmoc, aby tento systém byl zachován. Rusko, Čína a další programově vidí svět jako multipolární. Chce–li být Amerika jedinou světovou supervelmocí, musí nyní porazit Rusko a následně i Čínu.

Stojí–li Rusko na světovém systému multipolárním, musí současný obrovský tlak USA vydržet a přesvědčit tak USA, že nemohou být jedinou světovou supervelmocí. Nyní je doba, kdo z koho. A proto je tak nebezpečná.

Ve skutečnosti nejde jen o Ukrajinu. Ale o americký postup dále na východ, a to i poraženým Ruskem které má být, podle amerického vidění, rozděleno na tři části, a to na evropské Rusko, Sibiř a Dálněvýchodní republiku. Amerika musí boj o nadvládu nad Eurasii, který vede od přelomu 40. a 50 let minulého století, vyhrát a tak si zajistit své dosavadní postavení. Kdo vládne tomuto světovému ostrovu, ten ovládne svět.

Pokud tohoto cíle Amerika nedosáhne v blízké době, může se pustit na hazard a za pomoci všech prostředků usilovat o zničení Ruska. Odrazí–li Rusko i tento útok USA a jejich natovských spojenců, pak Amerika má jednu jedinou, zbylou, možnost. Stát se jednou ze světových velmocností a v rámci spolupráce s dalšími světovými hráči, zejména Ruska a Číny, prosazovat své zájmy mírovými prostředky v podmínkách nově rozděleného světa. Toto postavení Ameriky i celého dosavadního Západu, který je ve všestranném úpadku, si mohou Spojené státy udržet jen za cenu celkové transformace, jež jim vytvoří potřebný mocenský fundament.

Můžeme si všichni jen přát, aby nové rozdělení a uspořádání světa proběhlo bez velkých válek, včetně i té jaderné. To by nikdo nezvítězil a lidstvo by jako celek totálně prohrálo. V jaderná zimě by mohly zhasnout zbylé lidské životy. A to si nikdo, žádný normální člověk, nemůže přát.

Dr. O. Tuleškov