Ukrajinská válka jako obraz našeho světa!

25.3.2022 15:37

Když se díváme na zpravodajství a vidíme katastrofální důsledky války na Ukrajině, musíme si nutně položit otázku: proč? Proč k ní došlo a jaké důvody měl Putin, když se pustil do něčeho tak hrozného?

Média nabízejí jednoduché odpovědi. Říkají, že Rusko napadlo Ukrajinu bezdůvodně a že Putin je blázen. Hlouběji uvažující lidé však chtějí znát skutečný pohled z druhé strany. Ze strany Putina, přičemž snaha o poznání jeho důvodů k válce vůbec neznamená její schvalování.

Pokud tedy zanecháme, ve vztahu k veřejnosti až nedůstojně jednoduchý narativ, mluvící o bezdůvodném napadení Ukrajiny, nebo o tom, že Putin je blázen, musí jít z jeho strany o něco nesmírně vážného, co mu stálo za válku i za vystavení Ruska drakonickým ekonomickým sankcím téměř celého světa.

Co to tak asi mohlo být?

Odpověď na tuto otázku souvisí s Putinovým prohlášením, že Rusko již dále nemůže tolerovat hrozby přicházející z Ukrajiny.

Jaké hrozby měl na mysli?

Ruská rozvědka zjistila, že Spojené státy se zabývaly vytvořením smrtícího viru v biolaboratoři v Charkově. Americké ministerstvo obrany podepsalo v roce 2021 tajnou dohodu s Ukrajinou o zahájení biologických experimentů v Charkovské oblasti.

Na území Ukrajiny působí v současnosti 16 amerických vojenských biologických laboratoří. O devíti z nich jsou alespoň nějaké informace, včetně adresy. O třech z nich ale nejsou žádné informace. Podle jednotlivých zpráv na internetu lze usoudit, že jeden biologický objekt se nachází v Kyjevě, další ve Lvově a třetí je v Charkově.

Západní odborníci v oblasti technologie úpravy virového genomu v roce 2021 informovali, že Pentagon přivezl do Charkova vzorky nejnebezpečnějšího viru na světě – neštovic, které patří do skupiny patogenů IV.

Experimenty s tímto virem jsou celosvětově zakázány a pokus pracovat s tímto patogenem spadá pod mezinárodní právo OSN „Zločiny proti míru a lidskosti“.

Práce s virem variola, stejně jako jeho skladování, je povoleno pouze na dvou místech na naší planetě – v SSC VB "Vector" (Novosibirsk, Rusko) a v Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (Atlanta, Georgia).

Američané nemohou vylepšovat viry a bakterie na svém území, protože je to u nich protizákonné. Proto tajně převezli vzorky viru variola na Ukrajinu.

Při volbě laboratoře, ve kterém plánovaly s virem experimentovat, vycházely Spojené státy z jednoduché logiky – blízkost Ruska, a také dopravní dostupnost. Proto bylo vybráno město Charkov.

Začátkem ledna 2022 se do rukou ruské rozvědky dostala informace, že vojenští mikrobiologové Pentagonu z Charkovské bakteriologické laboratoře zaslali zprávu náčelníkovi Společného štábního výboru generálu Marku Milleymu, že se jim podařilo dosáhnout unikátní struktury genomu viru variola, který lze maskovat jako známý SARS–CoV–2 (koronavirus).

Popis připojený ke zprávě naznačuje, že výsledná modifikace viru je schopna infikovat lidské plíce a zanechávat v plicích jizvy. Úmrtnost je (80–85%). Pro srovnání, úmrtnost na ebolu je pouze 35–40 %.

Je důležité poznamenat, že od roku 1984 hledají Spojené státy jedinečný bojový virus s vysokým smrtícím potenciálem, který může způsobit nenapravitelné škody obyvatelstvu na nepřátelském území.

Po vojenské operaci na ochranu obyvatel Donbasu dostal Kreml informace o připravenosti USA použít tento virus proti Rusku. Měl být rozšířen prostřednictvím ptáků, migrujících mezi Ukrajinou a Ruskem.

A toto byla jen jedna z potencionálních hrozeb. Další hrozbou bylo odhodlání Ukrajiny opět vlastnit jaderné zbraně, které by byly namířeny a možná i použity vůči Rusku.

Shrnutí:

Kdysi dávno existoval národ Inků, stojící na značné duchovní výšce. Inkové byli tak dobrosrdeční, že když k nim přišli dobyvatelé z Evropy, domnívali se, že jsou stejní jako oni. Ve své naivní dobrosrdečnosti se stali neschopní čelit bezohledným dobrodruhům, dychtícím po jejich zlatě, kteří nakonec zničili a zcela rozvrátili jejich civilizaci. Inkové doplatili na obrovskou chybu, že nebyli ostražití a odpovídajícím způsobem se nebránili. Ve světě, kde existuje lidská zloba a bezbřehá chamtivost je se totiž třeba mít na pozoru a v žádném případě nedopustit, aby se zlo snadno zmocnilo všeho, co je světlejší. Za této situace znamená nedostatek ostražitosti podporování zla v jeho šíření.

Na naší planetě existuje několik světových mocností. A pokud například jedna mocnost usiluje o biologické zdecimování obyvatelstva druhé mocnosti a po jejím oslabení má v plánu zmocnit se jejích přírodních zdrojů, ohrožená mocnost zcela logicky vyvíjí snahu chránit sebe a své obyvatelstvo.

Válka na Ukrajině je obrazem světa, ve kterém žijeme. Je obrazem boje světových mocností, fungujících na principu: kdo z koho. Ukrajinská válka strhává všechny dosavadní iluze a ukazuje stav současného světa v plné nahotě. Odhaluje nám temné pozadí skutečných vztahů mezi mocnostmi, z nichž jedna brání své pozice a své obyvatelstvo, a druhá se snaží pomalu a systematicky postupovat od západu na východ.

Faktem totiž je, že ne Rusko se přiblížilo k hranicím NATO, ale NATO se přiblížilo až k hranicím Ruska, protože všechny západní mocnosti jsou přímo neodolatelně přitahovány jeho obrovským přírodním bohatstvím. Počínaje Napoleonem, přes Hitlera, až k USA a NATO. A území Ukrajiny je západem vnímáno jako velký nástupní prostor pro další postup směrem na východ.

No a oběťmi této konfrontace mocností jsou obyčejní lidé, protože každá válka je hrozná. Hrozná je válka na Ukrajině, ale stejně hrozná byla také válka v Iráku, v Sýrii, nebo v Libyi. Všechny tyto války byly válkami mocností, které jsou přesvědčeny, že i takovýmto způsobem je možné a přípustné prosazovat své zájmy. V současnosti vidíme, jak tím velmi trpí civilní obyvatelstvo Ukrajiny, ale naprosto stejně trpělo i civilní obyvatelstvo Iráku, Sýrie a Libye. Jen to nebylo tak medializováno.

A když zmiňujeme Irák, vždyť přece i tam došlo k něčemu podobnému, jako dnes na Ukrajině. Také v tomto případě cítila světová mocnost ohrožení prostřednictvím výroby a použití chemických zbraní. A to i přesto, že se tato mocnost nacházela tisíce kilometrů od Iráku. A nakonec uskutečnila invazi i bez mandátu OSN.

Zdá se mi proto mimořádně pokrytecké, že ti, kteří dnes protestují proti invazi Ruska, tehdy neprotestovali. Tehdy byli zticha a souhlasili. Vždyť přece každá vojenská invaze bez rozdílu je nesmírnou katastrofou pro civilní obyvatelstvo. Ať již ta současná na Ukrajině, nebo ta minulá v Iráku. Ale jak je vidět, na to samé se používají dva rozdílné metry. V jednom případě je světovou veřejností invaze schvalována a v druhém případě odsuzována, čímž samozřejmě nechci omlouvat ani jednu z nich.

K válce na Ukrajině došlo proto, že jistá světová mocnost není schopna dospět k akceptování práva na existenci jiné mocnosti. A tím ke skutečné vzájemné spolupráci, výhodné pro všechny, bez jakýchkoli postranních úmyslů. Naopak, stále přetrvávají nepřátelské snahy o vzájemnou konfrontaci a o ovládnutí jedné mocnosti druhou. A to přináší neštěstí.

Náš svět žil dosud v iluzi, že vše funguje zdánlivě normálně. Pouze takzvaní konspirátoři mluvili o tom, že pod povrchem zdánlivé normálnosti se nacházejí temné proudy. A tyto temné proudy nakonec vyrazily na povrch. To, co bylo do té doby skryto, se nakonec viditelně projevilo. Nakonec se ukázalo, jaké nedobré vztahy ve skutečnosti vládnou mezi mocnostmi, a ty nakonec vyústily ve válku, která je obrazem našeho světa. Je obrazem bezohledné materiální expanze a materiálního prospěchu za jakoukoli cenu. Bezduchý, nenasytný a expanzivní materialismus nám opět ukazuje svoji pravou tvář.

A děje se tak proto, abychom to v dnešní vážné době očisty lidstva konečně poznali a uvědomili si, že takto to již dále nejde. Abychom se odvrátili od nízkých a přímo vražedných hodnot chladné racionality a bezduchého uctívání materie, a začali se snažit o hodnoty ducha.

No a mezi hodnoty ducha patří mimo jiné také hodnota férové spolupráce, jakož i hodnota vzájemné úcty a respektování práva na důstojný život každého jednotlivce, každé národnosti, každého národa a každé světové mocnosti. Kdyby se všichni podle těchto principů řídili, žádná válka by zde dnes nebyla.

***

Nebudeš žádostivý ani majetku, ani země, ani přírodního bohatství bližního svého, ani ničeho, co jeho jest! Desáté přikázání