USA, Veľká Británia a Francúzsko porušili svoje záväzky voči Slovensku

Jaroslav Paška

Bratislava 24. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

Jaroslav Paška v nedávnej relácii O 5 minút 12 poukázal na skutočnosť, že štáty, ktoré uskutočnili raketový útok na Sýriu porušili medzinárodné právo, ale aj svoje záväzky voči SR

Na snímke Jaroslav Paška (SNS)

 

Paška vysvetlil, že raketový útok USA, Veľkej Británie a Francúzska bol porušením medzinárodného práva ale aj ich záväzkov, ktoré sú obsiahnuté v dokumente o spoločnej obrane, ktorý majú tieto štáty podpísaný so Slovenskou republikou.

 

„Zmluvné strany sa zaväzujú, ako je uvedené v Charte Spojených národov, riešiť akékoľvek medzinárodné spory, do ktorých môžu byť zapojené, mierovými prostriedkami tak, aby nebol ohrozený medzinárodný mier, bezpečnosť a spravodlivosť a zdržia sa vo svojich medzinárodných vzťahoch hrozby silou alebo použitia sily akýmkoľvek spôsobom nezlučiteľným s cieľmi Spojených národov,” pripomenul poslanec.

 

Paška zároveň upozornil, že po prečítaní tohoto ustanovenia je asi každému jasné, že USA, Veľká Británia a Francúzsko bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN niekoľkonásobne porušili aj svoje záväzky v článku 1 Severoatlantickej zmluvy voči ostatným partnerom. Podľa Pašku by bolo preto dobré, aby sme sa zamysleli, či nežijeme v naivných ilúziách o deklarovaných postojoch a záväzkoch našich spojencov a tiež sa zamysleli nad tým, aká je validita podpisov štátnych reprezentantov.

 

Na záver k tejto téme dodáva, že by si bolo dobre z histórie pripomenúť Mníchovskú zradu a správanie sa vtedajších spojencov Česko-Slovenska v Malej Dohode (Spojeného kráľovstva a Francúzska), ktorí odovzdali v záujme svojho krátkodobého prospechu náš mladý štát do krvavých Hitlerových rúk.

hlavnespravy.sk