TRIKOLORA VYZÝVÁ PREZIDENTA republiky k rezignaci

INCLUDEPICTURE "https://email.seznam.cz/static/wm/img/empty.gif" \* MERGEFORMATINET

Nejen jako členové politické strany, ale hlavně jako občané České republiky jsme zděšeni a rozhořčeni z výroků, které pronesl Petr Pavel během Terezínské tryzny, tedy každoroční vzpomínkové slavnosti k uctění obětí německé nacistické perzekuce.

Podle prezidenta páchali naši předkové zločiny a my za ně máme přijmout odpovědnost. V době, kdy jedna část terezínské pevnosti fungovala jako židovské ghetto a druhá jako věznice pro politické vězně, naši předkové žádné zločiny nepáchali. V době německé okupace českých zemi po tisících umírali na popravištích, po desetitisících končili v koncentračních táborech, po statisících na nucených otrockých pracích ve třetí říši.

.

Hovořit o odpovědnosti za zločiny páchanými našimi předky na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně je buď tragickým omylem, hloupostí nebo záměrným provokativním přepisováním historie. Nic z toho by si prezident republiky neměl dovolit, nic takového se nemělo nikdy stát. Petr Pavel tím plivl na všechny oběti německé nacistické perzekuce v českých zemích.

proto žádá Petra Pavla, aby REZIGNOVAL na funkci prezidenta republiky nebo se za svá slova alespoň VEŘEJNĚ OMLUVIL! Otázkou však je, jestli je vůbec schopen hrůznost svých slov pochopit.

INCLUDEPICTURE "https://email.seznam.cz/static/wm/img/empty.gif" \* MERGEFORMATINET

Trikolora vždy respektovala demokratický pořádek a řádně zvolené politické představitele, byť s nimi v mnohém zásadně nesouhlasila.

V případě Petra Pavla však musíme udělat výjimku a prohlásit: Petr Pavel není naším prezidentem.

Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory