Trampoty města Brna

 

Rada města Brna má před sebou v tomto roce řadu problémů,vyžadujících  neodkladná řešení.Je to např. doprava, která pomalu hrozí kolapsem, konečné rozhodnutí přemístění hlavního nádraží do jižní části města, výstavba sociálních obydlí , nepříjemný zvětšený počet bezdomovců atd. K těmto závažným problémům přibyl ještě jeden další: ohrožení historického centra města. Jedná se tu o požadavek podnikatele pana Procházky o převod budov v samotném srdci Brna, záměnou za jeho pozemek, vybraný k výstavbě nového stadionu.Pan Procházka odmítá vyrovnání finanční a trvá na předání pěti výstavných budov a to velmi atraktivních a cenných.Jako první uveďme "Tržnici" na Zelném trhu,která byla nedávno uvedena do provozu po důkladné, celkové rekonstrukci, vyžadující nemalé finanční náklady.

 

Neuvěřitelně neomalený je požadavek o převzetí dvou historických domů na ulicích Starobrněnské a Dominikánské. Tyto dvě ulice jsou v účastku uvedených budov souběžné a blízké, takže dvorní hranice obou budov splývají v jednu.Tímto se vytváří atraktivní celek ze dvou krásných ,ze třináctého století pocházejících a v šestnáctém století do renesanční podoby přestavěných domů, s půvabným arkádovým nádvořím. Jeden z nich - Dům pánů z Kunštátu je vyhlášen za kulturní památku.

 

Dalším požadovaným objektem je budova na náměstí před brněnskou radnicí. Tento - nyní jíž moderní dům - má slavnou minulost. Patřil před mnoha a mnoha lety bohatému brněnskému měšťanu a rádi v něm přebývali moravští markrabí, dokonce i samotný král Václav II. Ve století jedenáctém zde byla umístěna i mincovna.K domu byla přistavěna i krásná gotická královská kaple. Bohužel - tento celek byl v roce 1906 bezohledně zbořen. Dá se předpokládat, že v jeho sklepeních archeologové a památkáři najdou zajímavé stopy z jeho slávy.

 

Vznik a vývoj města Brna sahá sice daleko do minulosti, památek na tuto minulost je však poměrně málo. Jednou z příčin je asi sevření města mohutnými hradbami, které byly odstraněny až počátkem 19. století. Starobylé gotické budovy byly postupně nahrazovány stavbami novými, poskytujícími pohodlnější využití. A takto pomalu a nenávratně mizel obraz města minulosti. Tím více si musíme vážit a chránit to, co nám z této doby zbylo. Doufám, že si to naši páni radní, spolu s primátorem p. Vokřálem, uvědomují a na požadavky pana Procházky nepřistoupí. Vždyť i samotná hodnota vyžadovaných budov spolu s cennými jejich pozemky určitě nadvyšuje cenu Procházkova pozemku. Kromě toho je i těžké ovlivňovat využití budov, převedených do soukromého vlastnictví.Vzpomeňme si na celkem nedávné, bezohledné bourání budov a to v samotném centru, v sousedství uvedeného Domu pánů z Kunštátu. Nepomohly bouřlivé protesty památkářů,Svazu architektů a široké veřejnosti a na tomto významném místě vyrostlo nevzhledné, prostředí narušující, obchodní centrum. Podobné chyby nesmíme připouštět. Snad by bylo v daném případě lepší vyhledat pro stadion pozemek jiný a takto tento nepříjemný problém uzavřít.

 

Ing.arch. Nina Žečeva, Brno