Tonoucí se stébla chytá?

Když jsem před časem v článku „Morálka paní Dulské, tentokrát v podání pražské nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové“ http://www.novarepublika.cz/…/moralka-pani-dulske-tentokrat…poukázal na zřejmé porušení zákona č.283/1993 Sb., o státním zastupitelství, v platném znění, netušil jsem, že "podobného jednání" se dopustí i ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Ten Robert Pelikán, který jako ministr spravedlnosti, poskytl dne 21. 2. 2018 webu aktualne.cz, v souvislosti s jednáními o sestavení vlády, rozhovor

 https://zpravy.aktualne.cz/…/r~b3ee4fd2165e11e8a44c0cc47ab…/, ve kterém mj. uvedl „Ačkoli lidé jako pan Okamura se snaží vidět svět jako černobílý, on nemá jen dvě barvy. Pro mě je nepřijatelné být ve vládě, která se bude jakkoli opírat o SPD. Jednoduše proto, že by nás nepodporovali jen tak a něco by za to chtěli. A mohli by za to chtít cokoli i v průběhu volebního období a já se nechci dostat do pozice, kdy budu nějakým způsobem muset korigovat svoje názory nebo postupy podle toho, co chce fašistická strana. Je to pro mě nepřijatelné. Něco jiného je, jestli jsem, nebo nejsem ochoten strpět, i když mi to není příjemné, že mi tu a tam dává slovo ve sněmovně pan Okamura.“

Pan Robert Pelikán si samozřejmě může, jako občan, myslet o hnutí SPD a jeho předsedovi Tomiu Okamurovi „co chce“, ale od ministra spravedlnosti, bez sdělení a předložení jakýchkoliv důkazů, opravdu „silná slova“. Má-li je, ať jedná, jako ministr spravedlnosti, v souladu s Ústavou a příslušnými zákony.… Nemá-li je, tak je otázkou, zda svým jednáním mj. neporušil slib člena vlády, ve kterém se mj. zavázal zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužít svého postavení. http://www.ius-wiki.eu/ustavni-…/…/ustavko/zkouska/otazka-22 Je zřejmě jen otázkou času, zda a kdy podá předseda SPD Tomio Okamura na pana Roberta Pelikána ve věci trestní oznámení. https://www.irozhlas.cz/…/robert-pelikan-tomio-okamura-spd-…

Pan Robert Pelikán zřejmě „nabyl dojmu“, že v současnosti „může vše“, a tak se „opřel“ i do prezidenta České republiky Miloše Zemana a veřejně ho obvinil, opět prostřednictvím webu aktualne.cz https://zpravy.aktualne.cz/…/r~12479304188f11e894960cc47ab…/,

z „nepřípustného tlaku“ prezidenta“ ve věci vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Ruska, a nikoli do Spojených států, o kterém informoval předsedu vlády Andreje Babiše.

Je zbytečné spekulovat, jaké důvody ho k tomuto jednání osobně vedly, zda opět nezneužil svého postavení člena vlády, apod. V každém případě opomněl, že i když se na něho, jako ministra, zákon č.234/2014 Sb., o státní službě, přímo nevztahuje, že by jako ministr spravedlnosti, měl být příkladem pro všechny státní zaměstnance, kterým jim v § 77 zákona mj. ukládá následující povinnosti:

Povinnosti státních zaměstnanců

§ 77

(1) Státní zaměstnanec je povinen

a) zachovávat při výkonu služby věrnost České republice,

b) vykonávat službu nestranně, v mezích svého oprávnění a zdržet se při výkonu služby všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v jeho nestrannost,

h) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděl při výkonu služby, a které v zájmu služebního úřadu nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byl této povinnosti zproštěn; povinnost zachovávat mlčenlivost, která státnímu zaměstnanci vyplývá z jiného zákona, není dotčena,

i) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem služby ve prospěch vlastní nebo jiného, jakož i nezneužívat postavení státního zaměstnance,

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-234#cast3

„Pastýři totiž pijí vodu nejčistší, když nabírají ze studnic pravdy a správně ji pochopují. Tutéž však vodu nohama kaliti znamená, uváděti výsledky svatého rozjímání ve zmar špatným životem. Vodu pak jejich nohama zkalenou pijí ovce, když podřízení neplní toho, co slyšeli, nýbrž vesměs jen napodobují špatné příklady, které vidí. Poněvadž pak, když skutky ty je vedou k převrácenosti, po slovech žízní, pitím lokají bláto, jak z porušených studnic. Proto také psáno je u proroka: Osidlem ku pádu lidu mého jsou kněží špatní. (Os 5,1 a 9,8 dle smyslu) A opět o kněžích dí Pán u proroka: Učiněni jsou domu izraelskému v úraz nepravosti. (Ezech. 44,12) https://cirkev.wordpress.com/…/nepodjimejtez-se-spravy-du…/…

Ludvík Smýkal