Tomáš G. Masaryk

*7.března1850 +14. září 1937


Za sto let možná, děti našich dětí

svým dětem budou teskně vyprávěti

o šedém ránu, čtrnáctého září, na věky označeném v kalendáři:

To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě.

(J. Seifert)