To také prezident Beneš zmanipuloval Spojeneckou kontrolní radu a plán organizace odsunu Němců z Československa, Polska, Maďarska a Rakouska?

Celý proces přesídlení byl řízen SKR a jí také kontrolován. Byl také za tím prezident Beneš?


Usnesení Spojenecké Kontrolní Rady v Berlíně 20. listopadu 1945*


1. Veškeré německé obyvatelstvo, které bude odsunuto z Polska (tři a půl miliónu osob), bude přijato do sovětského a britského oku­pačního pásma v Německu.


2. Veškeré německé obyvatelstvo, které bylo odsunuto z Česko­slovenska, Rakouska a Maďarska (3 milióny 150 tisíc osob), bude při­jato v americkém, francouzském a sovětském okupačním pásmu v Německu.


3. Předběžné rozmístění obyvatelstva do jednotlivých pásem bude následující:


a) do sovětského pásma

z Polska 2,000.000 osob

z Československa 750.000 osob


b) do britského pásma

z Polska 1,500.000 osob

c) do amerického pásma

z Československa] ,750.000 osob

z Maďarska 500.000 osob


d) do francouzského pásma

z Rakouska 150.000 osob


4. S přejímáním obyvatelstva z výše uvedených zemí bude mož­né začít ihned po potvrzení tohoto plánu, a to podle tohoto rozvrhu:

v prosinci 1945 - 10% celkového počtu

v lednu a únoru 1946 - 5 % celkového počtu

v březnu 1946 - 15% celkového počtu

v dubnu 1946 - 15% celkového počtu

v květnu 1946 - 20% celkového počtu

v červnu 1946 - 20% celkového počtu

v červenci 1946 -10% celkového počtu

Změny mohou nastat v důsledku počasí nebo dopravy a po získání podrobnějších informací o počtu odsunovaného obyvatelstva... **


* Kontrolní rada složená ze zástupců čtyř spojeneckých velmocí - USA, Anglie, Francie a Sovětského svazu - byla vytvořena jako vr­cholný orgán spravující poražené Německo. 20. listopadu 1945 byl schválen její plán organizace odsunu německého obyvatelstva.


** Český překlad cit. podle: V. HAlDU, L. LÍSKA, A. ŠNEJDÁREK, Německá otázka 1945 - /963. Dokumenty a materiály. Praha 1964, s.99.

Zprávu o usnesení Spojenecké Kontrolní Rady v Berlíně z 20. li­stopadu 1945 sdělili zástupci velmocí - sovětský, britský a americký velvyslanec v Praze - československé vládě zvláštními nótami z 28. listopadu, 3. a 7. prosince 1945. Archiv ministerstva zahraničních vě­cí, Německo 1945-1950, k 13, 03, Č. 72744/45.


Poznámka ČNL – Výše uvedený plán předpokládal přesídlení německého obyvatelstva z Československa do července 1946. Poslední transporty Němců od nás odjížděly ještě v říjnu a v listopadu 1946.


Je jasné, že Spojeneckou kontrolní radu (SKR) nemohl řídit, dokonce ani ovlivňovat, prezident Beneš. SKR byl vrcholný orgán spravující poražené Německo. Pokud by ji prezident řídil, řídil by celé přesídlení Němců a dokonce i poražené Německo. Až k těmto nepravdám se dostávají přepisovači dějin, kteří se snaží pana prezidenta Beneše pošpinit podle hitlerovského mustru. Nenávist A. Hitlera k prezidentu Benešovi má své dědice.


Dr. O. Tuleškov