Text projevu Marie Neudorflové k výročí založení republiky

novarepublika.cz


Datum příspěvku 29. října 2021

Zamyšlení nad založením Československa 28. října 1918 musí být hlavně památkou na Čechy a Slováky, kteří s láskou připravovali po desetiletí podmínky ke svobodné existenci svých národů, kteří s odvahou a mravní zodpovědností, dokázali pochopit jejich cenu pro kulturu a vzdělání lidí, pro demokracii, a věnovali své nejlepší intelektuální a morální síly na úsilí vytvořit samostatné demokratické Československo.

Dovedli inspirovat nejen oba národy, ale i západní demokraty přesvědčením, že vytvoření demokratických států ve střední Evropě na troskách nespravedlivé habsburské říše bude ku prospěchu jak těchto států, tak Evropy.

Nebylo vinou těchto států, že se Německo brzy vrátilo ke svým expansivním cílům a že Západ nebyl schopen či ochoten tuto expanzi odvrátit a naopak zradil své přátele nejvěrnější.

Střední Evropě, bohužel, po r. 1945 ani po roce 1989 nebylo dovoleno navázal na své nejlepší obrozenecké a demokratické tradice vinou velmocenských pletich, které opět zatáhly střední Evropu do konfliktů, které podemílají nejen demokracii, ale samu existenci těchto národů. Bohužel, záměrně pěstěná mravní a politická nedospělost české veřejnosti se odráží i na kvalitě její mocenské vrstvy, jejím oportunismu, neschopnosti řešit problémy národa k jeho prospěchu a úrovni.

Byla opuštěna tradice lásky k národu, hledání pravdy se dokonce proměnilo v její destrukci. Nezbývá nám, kterým záleží na důstojné a svobodné existenci českého národa, než se vrátit k metodám našich moudrých a úspěšných předků, k hledání cest k jeho skutečné svobodě, politické dospělosti, k jeho hodnotné kultuře a morální úrovni, k pochopení, že bez navazování na vše pozitivní, co náš národ vytvořil, podkopeme jeho budoucnost a tím i důstojnou budoucnost příštích generací. Pravda a morální úroveň jsou nejspolehlivější cestou k úspěchu.