Tak jenom 24 ze sta Čechů věří vládě, paní Müllerová

21.4.2023 07:41

„Neříkejte. To je dost málo, ne? A odkud to tak přesně víte?“

„Z březnové zprávy CVVM, to je českého Centra pro výzkum veřejného mínění. Ale to ještě nic není, paní Müllerová. Představte si, že k přesně stejnému poměru, to je těch 24 věřících ze sta dotázaných, dospěla i mezinárodní agentura Morning Consult, která zase zkoumala kolik lidí v jednotlivých zemích věří svým premiérům. No a jak říkám. Je to pro nás Čechy zas jen 24 lidí z jednoho sta“.

„Ježíšmarjá, a to se dá se čtvrtinovou podporou lidí vůbec vládnout? To já mít v rodině, tak si na hřbitově hledám místo“.

„Máte malou výdrž, paní Müllerová. To naši vládci jsou vytrvalejší. Vezměte si jen toho premiéra. Z 22 agenturou Morning Consult vybraných vládních premiérů se náš Fiala s oněmi 24 procenty podpory umístil na dvacátém prvním, čili předposledním místě. Za ním je už jen premiér Jižní Koreje s 21 procentní podporou“.

Dobře, pane Švejku, ale to pořád mluvíte jen o těch 22 agenturou vybraných zemích. A mě by zajímala Evropa. Jak si s oblibou stojí náš premiér tady v Evropě?“

„Je s podporou lidí na děleném předposledním místě, paní Müllerová. Za ním je už jen premiér Norska, kterému věří 21 procent lidí. A tedy stejně tolik jako premiérovi Jižní Koreje, když zas vezmu v úvahu těch 22 vybraných zemí“.

„A co pan Macron, milostpane? Jak si stojí ten, když mu Paříž hoří pod nohama?“

„Stejně jako náš Fiala a premiér Holandska. Oba podporuje 24 lidí ze sta. Jako u nás“.

„Svatá bohorodičko, 76 chlapů (nebo trošku míň, protože někteří odpovídají „nevím“), stojí proti hloučku 24 věřících. Já to úplně vidím. Vy ne?“

„Já taky, ale už musím letět. Nebo mi U kalicha jako minule zavřou“.

Lubomír Man

vasevec.info