Třicetiletý útok na dekrety je útok na státnost republiky

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

Útok na dekrety není v naší společnosti ani nový, ani překvapivý. Předvídal jej již sám president Beneš, když varoval, že za půlstoletí přijdou nepřátelé republiky s útoky na její samou republikánsko demokratickou podstatu, a že jejich útok bude provázet nápor na naši svobodu národní i lidskou.

Útok symbolicky i fakticky zahájil sám president Havel svou katastrofální omluvou bývalým československým Němcům, nazývaným nepravdivě sudetskými. President Havel tak dovršil svůj negativní postoj k dekretálnímu právu státu (jež se dotýkalo nepříznivě jeho rodiny, a rodiny jeho kancléře knížete). Pro jeho vládu bylo symptomatické, že on sám se nikdy veřejně k dekretům nevyjádřil, pouze se vyjádřil, že "nikdy nebude druhým Benešem", a že k dekretům se vyjádří tehdy, až to bude jeho vlastní vůle a nikoli dotazy z vnějšku. Tak si to pamatujeme z výroků v tehdejších médiích a z doslechu jeho blízkého okolí. Zatímco omluva tzv. sudetským Němcům se stala oficiálním signálem k boření odkazu Benešovy republiky. Samozřejmě že z jemu spřízněného okolí se začaly ihned ozývat hlasy hanobící dr. Beneše, jeho poválečnou éru, a skončilo to výmysly o jeho údajných "zločinech" proti nebožákům sudetům "vyhnaným z vlasti" nelidským způsobem.

Nic na tom nezměnila prokázaná historická fakta o tom, že kromě několika minimálních excesů - jež president odsoudil - celý odsun proběhl tak, že ČSR za něj dostala pochvalu od takových významných světových organizací, jako byl Mezinárodní Červený kříž.

Na této mediální štvanici na dr. Beneše - ničím se nelišící od štvanice protektorátu, kdy kolaborant Hácha vyloučil spolu s obrkolaborantem Moravcem Beneše a jeho exilovou vládu z národa! - se podíleli všichni zástupci klanově korporátních tlup, které měly a doposud mají jeden jediný cíl - rozkotat a zničit nejdříve Československo a nakonec i zbylé Česko ( i Slovensko!) Cíle těchto tlup vyjadřovaly všechny k tomu účelu vytvořené politické strany a hnutí - počínaje Občanským fórem a jeho odnoží Občanským hnutím, a konče různými politickými diadochy - US-DEU, ODA, Dřevíčskou výzvou, zneužitými stranami Zelených, KDU-ČSL, a nakonec i ODS, jejíž geneze přitom byla zcela jiná.

I z tohoto důvodu byla zničena bývalá Socialistická strana, její list byl zlikvidován a její vydavatelství Melantrich bylo rozkradeno. Podobně byl zlikvidován list Lidová demokracie a moc v KDU-ČSL převzali antipodi původních lidovců...jejichž otec zakladatel Msgre Šrámek byl předseda Benešovy exilové vlády a dekrety spolupodepisoval s ostatními vládními činiteli.

Útok na Beneše se spojil s útokem proti "obecnému bolševismu", a Benešova republika byla mediálně zrekonstruována jako předstupeň "plíživého bolševismu v republice", což vyjádřil i vůdce ODS Topolánek.

Nejvíce ovšem na tříleté Benešově republice vadilo a vadí její dekretální právo. To vadí nejen zahraničním nepřátelům - německým i rakouským landsmanům a jejjich politickým ochráncům v SRN - ale také domácí páté koloně. Ta našla své bojové pozice v dnešních stranách TOP 09, KDU-ČSL, STAN, a ČSSD, zatím co strany jako ODS a hnutí ANO jsou ve věci rozpolceny. Takže když strany jako ČSSD a KDU-ČSL bezostyšně a dokonce s přihlížením státu vysílají své kolaboranty na srazy landsmanů, a stát dokonce trpí projevy svého státního velvyslance na těchto republice zásadně nepřátelských setkáních, stát trpí vyznamenávaní primátorů sudetskými a německými metály (viz brněnský exprimátor Vokřál), nelze se divit, že dekretální právo republiky je neustále pošlapáváno médii, politiky, politology a partajními ideology.

Naproti tomu dnes jediná vlastenecká organizace, která se veřejně zastává Benešovy republiky a dekretálního práva, jsou Kluby českého pohraničí - Hraničáři. Ti své stanovisko vyjadřují jednoznačně, přesně a pravdivě. Protože vždy ze zákona hájili republiku proti všem nepřátelům československé státnosti.

Přitom Ústavní soud, který je a má být primární záštitou dekretálního práva, k tomuto neúnosnému vývoji de facto mlčí.

Jeho předseda se nedávno na PL vyjádřil, že náš politický systém se hroutí, a za signifikantní pro společnost označil strach. Bodejť, v tom má pravdu.

Pouze neodhalil příčiny tohoto stavu! Hroucení politického systému má totiž naprosto stejnou příčinu jako strach společnosti - tj. strach dolních milionů občanů.

Elity klanově korporátních skupin žádný strach z vývoje nemají,dokud někdo nesáhne na jejich postavení a privilegia. Naopak pracující třídy a vrstvy národa strach mají - a projevuje se každodenně existenčním strachem o přežití aniž se zabývají vysokými politickými úvahami. Ovšem pracující správně vidí krach dosavadního systému po 30 letech "budování kapitalismu v Čechách".

Samozřejmě tato má poznámka vyvolá zuřivost právě elitářů tyjících z novorežimu. Nechť. Jejich reakce bude naprosto stejná, jak příkladné řvaní proti exministru kultury Staňkovi,který odhalil v resortu nepravosti a bezpráví.

Jak do toho spadají dekrety a dekretální právo republiky? Jednoduše. Jestliže dojde k jakémukoli prolomení dekretů - a to nejen v mediálně vyřvané kauze Walderode! - dojde k přímému ohrožení statisíců občanů republiky nejen v jejich majetcích, ale i v jejich existenci. Jestliže zemědělské družstvo v Rájci mělo vrátit antidekretální restitucí 3 tisíce hektarů polností, přišlo by o práci několik set družstevníků. Jestliže by se německému řádu rytířů P. Marie etc. mělo vrátit 50 tisíc hektarů lesa, přijde o práci spousta lesníků, dřevařů atd, pokud nepřijdou žadonit pokorně s čepicemi v ruce nové pány o práci za jakýchkoli poměrů...Jestliže by Dietrichsteinová měla dostat majetky na jižní Moravě v hodnotě cca 50 miliard, nastalo by totéž. A jestliže by zvítězili Liechtensteinové a zabrali by obrovské moravské majetky, dostala by se do jejich vlastnictví takřka celá zbývající jižní Morava a mnoho majetků na severní Moravě...A to nehovořím o milionech, které by začali vyžadovat na státu landsmani,kdyby došlo ke zrušení dekretů.

Toto má být český národní zájem? Dobrovolné sebezničení republiky, ohrožení českých občanů? Vyvolávám strach? Vyvolávám "antiněmeckou propagandu"? Ani omylem! Pouze naznačuji, co by nastalo, kdyby došlo k prolomení dekretů a toto prolomení by schválil Ústavní soud republiky.

Stále se v diskusích o dekretech neřeší jedna zásadní otázka. Občané republiky nabyli majetky, přidělené státem po osvobození na základě právnické zásady BONA FIDE. To jest v "dobré víře". V dobré víře v copak? Právě v dekretální právo republiky.

Ústavní dekret 33, dekrety 5,12, 16, 100 a 108 konfiskovaly majetky těchto vyšetřovaných osob - říšských Němců, federátních Maďarů III.reichu, zrádců, kolaborantů, vlajkařů, gardistů a osob se Svatovláclavskou orlicí s prokázanou kolaborací.

Právě toto napadají dnešní restituenti.Právě pro toto v určitých kauzách mizejí a jsou rozkrádány dokumenty kolaborace z archivů a úřadů! Právě proto trvají nekonečné soudy a nekonečné právní reparáty - jako to bylo a stále je u Colloredo-Mansfeldů, Salmů ,Dietrichsteinů,Thunů-Hohensteinů, a dnes u Walderodů,a Liechtensteinů, nebo u řádu německých rytířů.

Majetky pak přiděloval stát jak v pohraničí, tak ve vnitrozemí, podnikům, družstvům (nejen zemědělským,ale i výrobním), národním správám a jednotlivcům. Poté majetky přecházely k národním podnikům, k ústavům národní péče, starobincům, domovům mládeže, školám atd.

Toto vše by zbořením dekretů přestalo a nastal by právní chaos a zmar, o kterém se "ani socijálistům nezdálo".Jako výstražný příklad tohoto stavu uveďme současné stovky soudů římské církve o majetky státu a samosprávy. Obce pozbývající tyto majetky přicházejí o školy, pozemky, pečovatelské ústavy apod.! To nestačí jako odstrašující příklad?? (Samospráva dostávala tyto majetky od státu). A především by to rozvrátilo nejen právní statut republiky,ale dokonce i její hranice. A právě toto chtějí nepřátelé státu v zahraničí a jejich domácí kompradoři, čili naháněči - především TOP O9, svedená část KDU-ČSL, přívažek TOPu STAN a jiné politické elementy.

Občané by měli u všech voleb, i komunálních, toto vše pečlivě zvažovat - a nebýt za užitečné hlupáky, kteří by posloužili jako křoví k rozvrácení vlastní republiky.

Autor je člen Spol.E.Beneše a Spol.L.Svobody