Těch více než 30 uplynulých let je předmětem kritiky

Prof. PhDr.Stanislava Kučerová, CSc.

V přítomnosti nastala zvláštní doba. Občané uvažují o volbách a o vládách. Jsou nespokojeni a přáli by si zlepšení té zvláštní doby. Scházejí se, pořádají demonstrace, řeční a píší politické úvahy. Nedávno jsem zaslechla kritiku naší vlády na poliklinice.

Těch psychopatů nám vládne stále více“, pravil jeden pacient. „Všichni žijem v blázinci,“ myslí si jiní.

„Ale v blázinci světovém, ne domácím. A v tom je pokrok. V tom jsme světoví!“

A na tom se všichni shodují.

Co si máme myslet o té době, v které žijeme?

Před více než 30 lety jsme prožili údajnou „sametovou revoluci.“ Věřili jsme, že jsme se osvobodili z diktátorského režimu a že budeme volně a svobodně žít, tvořit, prosperovat.

Rozšířila se privatizace. A restituce. A globalizace. Světový byznys nás ovládl. A našim podnikatelům to lichotí, vždyť to je světový kapitál! A jím vládnou oligarchové a byznysmani.

Ale nestalo se nic příznivého. Octli jsme se v hospodářské závislosti a místo hospodářského vzestupu stále upadáme. Dnes máme neuvěřitelně vysokou inflaci, energetickou krizi, nerovnováhu důchodů, propad reálných platů a mezd.

Na prvním místě tak můžeme uvést materiální bídu. Proč?

Na místo fanaticky odsouzeného minulého socialistického režimu uchvatitelé moci zavedli režim jiný. Kapitalistický. Ale kde jsou jejich ideje? Program? Vize?

Šíří se bezhlavý liberalismus – živelnost – globalismus. Jednotlivé národy se integrují do unie, nadnárodní zájmy jsou důležitější. Velmoci zastávají svá pro a proti, menší národy dbají, aby s nimi souhlasily. Vzpomínáme raději bez úvah na Jugoslávii, na Afghánistán. Irák, Sýrii, Libyi, nyní třeba na Ukrajinu. Jednotlivé národy by měly zastávat nadnárodní dohovor a mír ve výkladu konfliktů. Jedině tak se může uplatnit rozum, jednání a svědomí a skutečný pokrok lidstva.

Uchvatitelé moci, vlivu a majetku uvnitř národa– ti jsou často bez skrupulí. Vládne jim bohatství. Často mu také podléhá parlament, stejně vláda, stejně justice. Kdo koho tu má kontrolovat? Odkrývá se sama „kauza“, korupční kauza a skandál. Co dělají soudci? Co hlasatelé „čistého štítu“ nového režimu? Ale vždyť téměř nikdo nevěří žalobcům a soudcům, všichni jsou míněni jako stejní. Jen na někoho ta korupce „praskne“. Já na bráchu, brácha na mne.Ruka ruku myje. Dokud se neprovalí utajení, žádná korupce se nekoná. Vydírání a podplácení se pěstuje. Mafie vládne podsvětím.

Doba je zvláštní. Civilizace je v úpadku. Ale lid se zvedá. Kéž se mu podaří vrátit hodnoty humanity, překonat úpadek civilizace, ochránit ji.