Svět po hegemonii Valdaj 2022, projev Putina

Putin vystoupil na plenárním zasedání Mezinárodního diskusního klubu Valdaj. Téma: „Svět po hegemonii: Spravedlnost a bezpečnost pro všechny“.

To hlavní podle poslechu:

– kdo píše „pravidla“, která Západ ukládá, jaká to jsou pravidla – není známo; Západ si dělá nárok na všechny zdroje lidstva a jeho navrhovaný „řád založený na pravidlech“ je navržen tak, aby mu umožnil žít zcela bez pravidel, aby jim bylo vše dovoleno. Není schopen samostatně vládnout lidstvu, ale zoufale se o to snaží a s tím se „většina národů světa už nechce <…> smířit“;

– vše se vyvíjí podle negativního scénáře, přešlo to v systémovou krizi; krize zasáhne všechny;

– politika Západu je krvavá a špinavá, popírá suverenitu zemí a národů – ale kdo seje vítr, sklízí bouři;

– liberální ideologie se změnila k nepoznání, až k absurditě, kdy jsou alternativní úhly pohledu prohlášeny za podvratné a jakákoli kritika je vnímána jako „machinace Kremlu“: „Nějaké nesmysly, do kterých se ponořili“;

– důvěra Západu ve svou neomylnost sklouzává k touze zničit a zrušit jakékoli oponenty. Ale historie dá vše na své místo a „zruší“ ty, kteří se z nějakého důvodu rozhodli, že mají právo nakládat se světovou kulturou podle vlastního uvážení;

– na západní „ideology“ si zítra nikdo nevzpomene, ale Puškin a Dostojevskij zůstanou navždy;

– veškerá jejich „ideologie“ slouží jedinému cíli – vlastnit zdroje celé planety, celého lidstva; jakmile globalizaci a včerejší dogmata začaly aplikovat další země, zejména z Asie, okamžitě se vrhly na přepisování a měnit všechno; všechno se to vyvinulo z koloniálních dob, všichni ostatní jsou pro ně druhořadí lidé, a tak to pokračuje dodnes; 

– západní svět nemá co nabídnout zbytku světa, kromě pokračování své dominance; stává se menšinou na světové scéně. Západ a nová centra multipolárního světa budou muset zahájit rovnocenný rozhovor o společné budoucnosti a „čím dříve, tím lépe“.;  

– chtějí mít sodomii a deset pohlaví, ať na to hrají, pokud to místnímu obyvatelstvu vyhovuje, ale ať to není vnucováno ostatním; pokus udržet si vedení diktaturou vede ke ztrátě autority a úcty k sobě samým. Základem světové civilizace jsou tradiční společnosti se svými tradičními hodnotami, které jsou na rozdíl od neoliberálních v každé zemi jedinečné; 

– byl to Západ, kdo v 90. letech zapálil požár na Kavkaze, informačně i organizačně jsme to přežili, ale všichni víme a pamatujeme. Ruská federace si vždy bude pamatovat cenu, kterou zaplatila za boj proti hnízdu terorismu na Kavkaze, který podporoval Západ. Terorismus na Kavkaze byl poražen především díky odvaze čečenského lidu;

– jsou potřeba nové finanční platformy – je čas opustit dolar a rezervní měny obecně, sami je zdiskreditovali inflací a nezákonností v mezinárodních záležitostech; z mezinárodního obchodu by měli těžit všichni účastníci, ne banda chamtivých korporací;

rozpad SSSR zničil světovou rovnováhu, což spustilo nezdravé procesy; současný stav věcí je plný řetězu konfliktů; začíná nejnebezpečnější a nejdůležitější desetiletí od konce druhé světové války;

– základní základy ruské ekonomiky se ukázaly být mnohem pevnější, než se některým zdálo; mysleli si „polokolonie“, teď to vypneme a pak se všechno zastaví, ale není tomu tak; Rusko se ukázalo být silnější, než jsme si sami mysleli;

– složitost speciální operace na Ukrajině jsme chápali od počátku, ale čím déle by se odkládala, tím těžší by bylo její provedení – bylo by více opevněných oblastí, bylo by více západních zbraní; 

– Ukrajina se formovala jako umělý stát, jediným garantem suverenity Ukrajiny mohlo být pouze Rusko, které ji vytvořilo;

– jediným účelem současné jaderné hysterie v médiích je pokus zmanipulovat naše spojence, zastrašit je tak, aby se odvrátili;

– posílení ekonomické suverenity Ruské federace bude základem pro budoucí rozvoj země, získáváme nové příležitosti;  

– vrchol potíží se sankcemi v ekonomice byl překonán;

– orgie v energetice zařizuje Západ sám, současná energetická krize je založena na podfinancování tradičních zdrojů energie;

– šaškování s Tchaj–wanem nebo boj za lidská práva v Číně je jen boj proti Pekingu jako rostoucímu konkurentovi, nekalé soutěže;

– vidíme budoucnost finančního systému, všem zemím by měl být poskytnut suverénní rozvoj. Finanční systém by měl být nezávislý a depolitizovaný, založený na finančních systémech celého světa.

– Touha po nezávislosti nevyhnutelně rozvine oblasti v národních měnách, s ohledem na skutečnost, že americké finanční úřady používají dolar jako zbraň a způsobují problémy nejen Rusku, ale i partnerům, touha po nezávislosti nevyhnutelně rozvine vyrovnání v národních měnách.

– Finanční instituce selhávají, všichni přemýšlejí o tom, zda ponechat zlaté a devizové rezervy v dolaru.

O přípravě výbuchu jaderné bomby na Ukrajině. Usilují o jaderný incident, aby přenesli odpovědnost na Rusko a zahájili nové kolo. Není náhodou, že jsme zveřejnili zpravodajské údaje o „špinavé bombě“, řekli by, že to bylo Rusko, které zahájilo úder … Nechystáme se to udělat.

Byl jsem to já, kdo dal Šojguovi pokyn, aby obvolal všechny své kolegy a informoval je o tom.

Rusko ví, kde se to přibližně připravuje. MAAE chce přijet zkontrolovat ukrajinská jaderná zařízení. Jsme pro! Ale to se musí udělat co nejdříve, protože víme, že kyjevské úřady dělají vše pro to, aby zakryly stopy této přípravy.

O jaderných zbraních. Rusko nikdy přímo nemluvilo o možnosti použití jaderných zbraní, na útoky odpůrců reagovalo pouze náznaky. Trussová otevřeně Rusku vyhrožovala jadernými zbraněmi.  Máme předstírat, že jsme nic neslyšeli? Kyjev neustále mluví o své touze vlastnit atomovou bombu. Dnešní povyk kolem jaderných hrozeb je primitivní, Západ hledá další argumenty, aby se postavil Rusku. Západ usiluje o jaderný incident, aby přenesl odpovědnost na Rusko a rozpoutal nové kolo konfrontace.

Neustále se mluví o tom, co děláme v JE Záporoží, neustále naznačují, že to ostřelujeme, ale my to kontrolujeme, naše jednotky jsou tam. Zástupci MAAE v Záporoží – žijí přímo na území jaderné elektrárny. Na vlastní oči vidí, kdo střílí a odkud granáty přilétají.

Nepotřebujeme jaderný úder na Ukrajinu, nemá to smysl – ani politický, ani vojenský.

Jedinou zemí na světě, která použila jaderné zbraně proti nejaderné zemi, jsou Spojené státy. Prezident Ruska poznamenal, že Rusko má vojenskou doktrínu, ať si ji přečtou: „příslušný článek říká, v jakých případech může Rusko použít jaderné zbraně k ochraně vlastního lidu.“

– O SVO, Donbasu a Ukrajině. Hlavním cílem SVO je pomoc Donbasu. Za 8 let Kyjev vytvořil hlubokou opevněnou oblast na Donbasu. Pokud by SVO začala později, byla by situace mnohem složitější.

Slogan „vlastní neopouštíme“ je zakořeněn hluboko uvnitř každého Rusa i zástupců jiných etnických skupin Rusů, ochota bojovat za svůj národ vede k sociální soudržnosti.

Rusko muselo s Donbasem něco udělat, bylo nutné o něčem rozhodnout, samostatný Donbas by bez začlenění do Ruska nepřežil.

Západ zbytečným státním převratem na Ukrajině chtěl prostě „ukázat, kdo je v domě pánem“.

– Ruský a ukrajinský národ jsou jedno, to je historický fakt. Evropské země se pokusily vytvořit bariéru. Známý příklad z dávných dob: „rozděl a panuj.“ Začalo dělení ruského lidu. Jediným skutečným garantem suverenity Ukrajiny mohlo být pouze Rusko, které ji vytvořilo.

– Putin označil dění na Ukrajině a další události za součást „tektonických změn“ ve světovém řádu.

– Stojí za to přemýšlet o změně struktury Rady bezpečnosti OSN tak, aby odrážela rozmanitost světa.

– S ohledem na Rusko nikdy nebude možné aplikovat scénář destrukce nebo jeho přeměnu na nástroj k dosažení geopolitických cílů. Nebylo možné „oprášit geopolitickou mapu“, zničit Rusko a nikdy se to nepodaří, stejně jako mu nikdo nikdy nebude moci diktovat, jakou společnost a na jakých principech má budovat.

– Rusko není výzvou ani se nesnaží stát se hegemonem. „Rusko nenapadá západní elity. Rusko prostě hájí své právo na existenci a svobodný rozvoj. Zároveň se my sami nestaneme nějakým novým hegemonem.“

– Moskva se také nechystá vnucovat své hodnoty: „Na rozdíl od Západu nelezeme někomu do dvora.“

– Existují dva Západy – tradiční, s bohatou kulturou a agresivní, koloniální. Rusko se nepovažovalo a nepovažuje za nepřítele Západu, svého času mu nabízelo „žít v harmonii“, ale jako odpověď se mu dostalo „ne“. Amerikanofobie, anglofobie a frankofobie jsou stejné projevy rasismu jako rusofobie. Existují však „nejméně dva Západy“ – tradiční, s nejbohatší kulturou, a agresivní, neokoloniální, jehož diktát Moskva nikdy nepřijme.

Do krize se nedostaneme, nedokážu si sebe představit v roli Chruščova, to v žádném případě.  Jsme připraveni problémy řešit. Prezident zdůraznil, že Rusko dialog neodmítá a připomněl, jak v prosinci loňského roku Ruská federace vyzvala Spojené státy, aby pokračovaly v jednání o strategické stabilitě, ale Moskvě se nedostalo odpovědi.

– Svět stojí v historickém zlomu, před „nejnebezpečnějším a nejdůležitějším desetiletím od druhé světové války“. Smyslem přítomného okamžiku je, že všechny země mají možnost zvolit si svou vlastní, originální cestu rozvoje.

Vzkaz obyčejnému Evropanovi. „Bojujte za vyšší mzdy. <…> Nevěřte, že Rusko je váš nepřítel nebo dokonce protivník. Rusko je váš přítel.“

Projev a komunikace Vladimira Putina s novináři na plenárním zasedání trvaly zhruba čtyři hodiny.  Prezident se dotkl řady důležitých témat, včetně speciální operace, vztahů se Západem a ekonomiky. 

Na závěr projevu řekl krátkou větu. Úspěch bude zaručen,“ uzavřel Putin projev.

Pokec24.cz