Svět se štěpí …

Blogger Jurij Podoljaka v příspěvku, poněkud vybočujícím ze schématu jeho válečného zpravodajství, shrnul mysli kolující ruským informačním polem v posledních dvou letech. Pro nás to nevypadá dobře, nicméně, tváříme se …

Dnes bych si chtěl s vámi promluvit o tom, co lze říci, planetárním zlomu, který už koncem druhého měsíce událostí na Ukrajině je zřejmý. A ten zlom se nazývá rozštěp světa na části. Ten svět, který žil vcelku jako jednotný hospodářský mechanizmus se rozpadá na části, přičemž je zřejmé, že je to na velmi dlouho. Může se rozpadnout nikoli na dvě, ale na několik částí – například ruský klastr a atlantický klastr už budou žít autonomním životem. Nejzřetelněji to bylo vidět teď na událostech kolem platby za ruský plyn, kde měli odběratelé platit podle nového schématu – v podstatě za ruble. Mnozí to hned odmítli, jiní se snažili najít kličku k obejití tohoto schématu, které je pro Západ ponižující.

Problém ale vůbec není v penězích (měně). Ty pro Rusko důležité nejsou. Jde o to dotlačit Evropu do svých podmínek a ukázat zbytku světa, že to není Rusko, kdo se k událostem špatně připravil, ale že Evropa se nepřipravila na to, co ji očekává už tuto zimu. A zima bude pro ni velmi těžká. Chci to hned říci obyvatelům EU. Jde o to, že v souvislosti se zpřetrháním těchto vazeb, a je velmi pravděpodobné, že se teď budou trhat, budete mít nejen problémy s vytápěním, ale problémy se změnou celého životního stylu. Nejenže budete žít v chladnějších místnostech, ale bude stažen z programu celý onen „zelený program“, naopak se mluví o tom, že je třeba znovu otvírat šachty a reanimovat uhelné elektrárny, protože jinak ekonomika EU dále nepřežije…

To je ale jen začátek. Poté začne zlom psychický, protože si Evropané zvykli žít v komfortu, a to dále nepůjde, protože jejich země se rozhodly jít do ostré konfrontace s Ruskem, vylučují ho z různých organizací, jiných pak odchází samo. Staví se otázka postupného vyloučení Ruska i z OSN. Tak se Evropané a Američané snaží zorganizovat tzv. „Ohromnou protiruskou koalici“. Daří se jim to, pravda, zatím dost špatně a názorným příkladem toho byla poslední událost na americké základně Rammstein, kde se shromáždilo pouze kolem 40 tradičních partnerů USA. Nikdo dalšího tam přivést nedokázali. Tím demonstrovali, že jejich klastrem, který je ochoten jít do ostré konfrontace s ostatním světem je, zhruba řečeno, Evropa, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland Jižní Korea a dalších několik zemí. Zbylý svět není v tomto případě ochoten izolovat Rusko a potažmo ani Čínu, protože hlavní zápas nebude mezi USA a Ruskem ale mezi USA a Čínou.

To, co se teď děje na Ukrajině, a co se možná bude dít na území dalších postsovětských republik, je pouhou předehrou k hlavnímu zápasu, který ještě nezačal. Ale v důsledku tohoto zápasu bude svět nepochybně rozdělen na několik klastrů, jež budou žít autonomně nejen ve svém mentálním prostoru, ale i v uzavřeném prostoru hospodářském. Vznikne tak několik relativních sociálně–ekonomických autarkií, které budou jistě mezi sebou spojeny, ale zdaleka ne tak silně, jako tomu bylo do 24.února 2022.

A to, že dnes například evropské země vyhrožují Rusku nějakými mezinárodními soudy, nebo následky toho, že nechce plnit nějaké kontrakty, svědčí o naprosté tuposti, nebo naopak mazanosti lidí, kteří to prohlašují – nechtějí totiž přiznat jednoduchý fakt, že už žádné soudy na nikoho vliv mít nebudou. Mezinárodní soudy zůstaly ve starém světě, který odumírá – v novém světě už tyto struktury nefungují. A je třeba být velmi naivní spoléhat se, že nějaký stockholmský soud přisoudí něco proti RF. Jistěže přisoudí, ale bude poslán … – a to jsou reálie nového světa, který už se vytváří.

Tento svět je vidět po dvou měsících speciální vojenské operace na Ukrajině. Ukrajina je zde pouze záminkou. Jde o přebudování světového systému v systém nový. A to nepochybně zasáhne všechny. Ty, kteří se nepřipravili, zasáhne víc, ty, kteří se připravili, pak zasáhne méně. No a podle výsledků za rok–dva budeme moci říci, kdo k tomuto boji byl a kdo nebyl připraven.

V každém případě přeji všem obyvatelům naší planety klidně a normálně to vše přežít a přejít do nového světa, o němž jsem naprosto přesvědčen, že při našem vítězství bude mnohem lepší, než ten, který sestoupil do podsvětí 24.února.

Překlad: st.hroch 20220