Sudetoněmečtí ordnéři v akci

Také v Nejdku na Karlovarsku se zostřila situace v noci ze 13. na 14. září 1938. Bylo to bezprostředně po rozhlasovém projevu Adolfa Hitlera v Norimberku. Před textilní továrnou se shromáždilo na dva tisíce Němců, kteří provolávali slávu říšskému kancléři a hlásili se k jeho cílům. Stále při tom znělo heslo „Sieg Heil“ a další. Praporů s hákovými kříži byl bezpočet. Pak následoval průvod k okresnímu úřadu. Během něj došlo k vytloukání výloh židovských obchodů. Stejně dopadla filiálka firmy Baťa, Rupy. Znacizovaní Němci si vylili zlost i na sociálně demokratickém konzumu. Zástup volal i po obsazení okresního úřadu.
V oné pohnuté době byly na všech státních úřadech hlídky, složené z úřednictva, Sokolů, zaměstnanců ČSD a dalších. Jednalo se o jakousi svépomoc. Vojska byl nedostatek. Nadto bylo vázáno určitými předpisy. Nesmělo samo o sobě opouštět ubikace, pouze na příkaz shora. Byly obavy z případného krveprolití. Použití zbraní bylo striktně zakázáno. Z dnešního pohledu v uvedeném vidíme velký ústupek, který se leckdes potom vymstil.
V nejhorším okamžiku, kdy dali ordnéři z davu ultimatum, že do 10 minut musí být úřad vyklizen, zasáhl do situace komisař JUDr. Nauman. Pohrozil, nebude-li nastolen pořádek a vyklizeno náměstí, použije pohotovostní oddíl se všemi následky. Po chvilce přijel obrněný vůz, došla vojenská jednotka i četnictvo. To vyvolalo respekt. Ordneři se najednou začali starat o to, aby lidé se rozešli.
Nedošlo ani k útoku na železniční stanici. Ve skladišti byly dvě kulometné střílny, chránící kolejiště před nenadálým vpádem nepřátelských vojsk. Ale také proto, že v osudném okamžiku konal zde službu František Görg, příslušník Sudetendeutsche Partei (SdP).O půlnoci začaly znít na poplach všechny sirény, vyzváněly i zvony z kostela. Dav se začal znovu srocovat. Vedený ordnery za zvuků píšťal pochodoval ke středu Újedku. Obrněný vůz byl ale stále v pohotovosti, takže až na několik střetů, se podařilo opět situaci uklidnit. V osm hodin ráno dorazil na železniční stanici dvaceti členný oddíl ordnerů s červenými páskami a hákovým křížem. Vedl je ing. Korb. Ten oznámil přítomnému Görgovi, že přebírají správu stanice. Situaci pomohl vyřešit náš rozhlas. Kolem desáté hodiny vysílal zprávu o vyhlášení stanného práva, platící i pro okres Nejdek. Rázem zmizeli ordneři ze stanice. Českých lidí se zmocnila úleva a radost.
Přesto došlo v okolí Nejdku k politováníhodným událostem. V Horní Blatné došlo k přestřelce ordnerů s jednotkou Stráže obrany státu. V obci Sejfy, tehdy Trinkseifen, byl ztýrán pošmistr i s manželkou. V Perninku zase rozbíjel dav okna a provolával protistátní hesla. Tady se jim postavil na odpor výbor dělnické obrany, vedený komunisty. Ten byl nakonec obklíčen. Díky nerozhodnosti ordnerů nedošlo ke střelbě. V Abertamech místní továrník Alfred Gertner, horlivý nacista, napadl a zbil odborového předáka, tajemníka odborového svazu, Rudolfa Pichlera, byť tento byl také Němec. Stejně tak v Hřebečné v rukavičkářském provozu ztloukli do krve dělníka, komunistu, Zenkera. Hůře to dopadlo v Rudné, kde ozbrojení příslušníci SdP přepadli poštovní a obecní úřad. Přerušili telefonní spojení. Navíc zcela zdemolovali místnost, sloužící za obydlí pošťákovi české národnosti.
Pořádek zjednali vyslané vojenské jednotky v celé oblasti postupně. Smutnéě všem bylo po Mnichovu. Od Potůček po Nejdek sbíral lidi a jejich majetek evakuační vlak směřující do Karlových Varů.
Podle archivních materiálů zpracoval Josef Sedlák, Plzeň