Sudetoněmecká mládež vysvětluje, co znamená znovuzískání vlasti

 

Předseda sudetoněmecké mládeže, Peter Paul Polierer přednesl při svatodušním setkání  v Norimberku referát sudetoněmecké mládeže (SdJ), který také obsahuje výklad pojmu "znovuzískání vlasti/domova", který už není v (zatím neplatných) stanovách sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) zmiňován jako účel.

 

Ve své téměř 70leté historii se SdJ - Mládež pro střední Evropu - neúnavně zabývala pojmem vlasti, pro odpověď na základní otázku, kterou si kladou lidé po celém světě: „Kde je moje vlast/domov?" Konečně naši čeští sousedé toto mají ve své národní hymně - Kde domov můj. S veršem této hymny se každý sudetský Němec a jeho potomci mohou zcela ztotožnit. Dotážete-li se tří lidí, co vlast/domov vůbec znamená, dostanete pravděpodobně alespoň čtyři odlišné odpovědi. Ani mezi potomky Němců z Bohémie a Moravy to není jinak, ale my chceme různé významy shrnout. V internetovém vyhledávači Google na "vlast/domov" a "citace" dostanete ne méně než 527,000 nálezů. Nejslavnější je pravděpodobně "Můj dům, můj hrad" nebo "Domov je místo, kde vás někdo chápe" být, ale tyto banality pojem jistě nezachycují. Vlast/domov je souhra původu, porozumění a bezpečnosti. To vše může, ale nemusí být vázáno na konkrétní místo. Vlast/domov v Bohémii členů SdJ není místem, kde se narodili, ale místem vzpomínek, zkušeností a kultury předků, kteří si uchovali své duše z Bohémie a Moravy v novém domově a přenesli na nás. A kulturní skupiny, které zpívají a hrají, nadšení tanečníci, udržují tradice pra - a prarodičů, je to také znovuzískání vlasti/domova, což byla pravděpodobně zmíněna ve starých stanovách sudetských Němců. K tomu také patří péče o vlast/domov, intenzivní politické, historické, osobní zabývání se jí.

Co vlast/domov rozhodně není, je přeceňovaná a nepoučitelná mystická formule, ideologie krev-a-půda. Láska k vlasti nikdy nesmí stát na striktním vymezení a povýšení sebe sama. Vlast/domov – podle naprostého přesvědčení sudetoněmecké mládeže – znamená objetí, ne odizolování. Tento kompletně nesprávný výklad vedl v 19. století k historické iluzi nacionalismu, pro kterou Bohémie tolik trpěla.

Sudetoněmecká mládeže - Mládež pro střední Evropu, se dovolává Karla IV. několikrát za rok, konečně jeho Via Carolina, která v minulosti spojila města jeho pobytu Norimberk a Prahu, také jako nic jiného spojila vlast předků s novým domovem SdJ, totiž Gaisthalem v Hornofalckém lese. Tam se setkali po roce 1950 narození mladí vyhnanci, aby spolupracovali na zachování kulturního a duchovního dědictví ztracené vlasti. Od roku 1989, ještě před sametovou revolucí, se tam také setkávání účastní každoročně české mládí. V článku 131 (3)  bavorské ústavy, a tedy i pro děti a potomky čtvrtého pokolení Svobodného státu, je uvedeno: "Studenti jsou vychováváni v duchu demokracie, lásky k rodnému Bavorsku a německému lidu a v duchu mezinárodního usmíření. " S tímto vzděláváním budeme rádi pokračovat a dostaneme se ještě dál. Generace dědiců sudetských Němců má více než jednu vlast/domov a pracuje s velkým potěšením na tom, aby byly respektovány všechny její domovy, historické a vytvořené.

 

Bez autora a značky, Sudetenpost, 9.6. 2016, str. 5

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf