Sudet Posselt a čeští kolaboranti - Chtějí občanskou válku v České republice?

President Beneš správně pověděl již v Londýně, a též po osvobození, proč byl odsun čs. Němců alias sudetů, nezbytný. Zabránil hroznému masovému masakru a občanské válce následující po osvobození, pokud by Němci zůstali jako menšina v republice.

Nyní se děje opak.

Praporečník landsmanů Posselt si notuje s českými kolaborantskými politiky, jak bude skvělé, když se uspořádá příští sraz sudeťáků u nás. Nehledě k tomu, že je to od Posselta nesmírná, doslova protektorátní drzost, má samozřejmě příznivou odezvu v kruzích našich kolaborantských politiků, kam se bohužel propadla i část KDU-ČSL. Zrádce najdeme i v řadách ČSSD. Strana kdysi člena londýnské vlády Msgre Šrámka, sloupu lidové strany, spolusignatáře presidentských dekretů! Nyní svými pány Bělobrádky Hermany, si kazí bývalé renomé solidní vlastenecké strany věřících, a to přestože v jejich řadách je řada velmi seriózních politiků počínaje panem Zdechovským, senátorkou paní Vítkovou, poslancem Juránkem a dalšími. Účast pánů Bělobrádků a Hermanů na sudetských srazech ničí dobré jméno republiky jak doma, tak v zahraničí - letos přece slavíme 74. výročí vylodění proti III. říši v Normandii,kde bojovaly slavné čs.brigády u Dunquerke. Je nemyslitelné, že oni, stejně jako jiní naši legionáři Východu i Západu, by bojovali za nástup sudetů do republiky. Na tom nic nemění nordická lest Herr Posselta, který invazi sudetů k nám plánuje ve jménu šiboletu "smíření a harmonie". Naši legionáři musejí rotovat ve svých hrobech doslova jako turbiny nad nectnou kolaborací našich "také Čechů". Herr Posselt se obává právem "nepříznivé atmosféry v Česku"! To je ovšem slabé slovo. Myslí si pan Posselt, že vlastenecké organizace zůstanou netečné k této nyní již nepokryté sudeťácké invazi do Čech? Myslím, že tisíce hraničářů a další vlasteneckých spolků se spojí v demonstracích, které dají Posseltům a jejich českým kompradorům pořádně zabrat. A stále existují i politické strany, které před avanturistickou politikou českých naháněčů sudetů právem varují a kritizují je. Jsou to politické strany i z opačných konců politického spektra, na jedné straně hlasy rozumných z ODS - Jan Zahradil - dále z SPD, řada poslanců, a konečně i z KSČM, například pan Grospič.

Koryfejové sudetů v republice si zahrávají s ohněm, který z dalšího občanského rozkolu, může - nedej Hospodin - přerůst v prvky signalizující občanskou válku. Proč? Protože hluboce zasaženy touto kolaborací jsou především tisíce rodin pozůstalých po barbarství říšských a sudetských Němců za protektorátu právě proti Čechům, Židům a Romům u nás.

Uvědomují si naši politici tleskači sudetosrazu u nás, jakou bouři rozdmychávají? Stačí pro začátek uvést čísla a fakta.

Říšským a sudetským válečným zločinům podlehlo 360 tisíc čs.občanů, což máme 360 tisíc rodin pozůstalých. Dále tu máme minimálně 170 tisíc rodin,které musely poslat své blízké na otrocké práce do III. říše,a mnoho z nich se nevrátilo. Pak tu máme 250 tisíc rodin postižených vyhnáním sudety z čs. pohraničí při prvním vyhnání, a 100 tisíc rodin vyhnaných při druhém vyhnání v protektorátu bělem let 1940-1944! Tyto statisíce českých židovských a romských občanů byly poškozeny zvěrstvy nejen Němců z říše a z Ostmarky (Rakouska),ale též bývalými čs. Němci. Na prvních zločinech proti Čechům, Židům, Romům a bohužel i maličké německé menšině antifašistů se podílelo přes půldruhého milionu tzv.ordnerů a 70 tisíc freikorpsů. Toto vše vytěsňují Posseltové a jejich čeští lokajové ze svých smiřovačkami posedlých hlav, což nelze nazvat jinak než "sudetoněmecká útočná obsese". Tímto fenoménem by se místo historiků a etnografů měli zabývat psychologové a psychatři, jako to učinili tito odborníci při Norimberském soudu. Mimochodem, stále se zamlčuje souzení skupiny Sudetoněmců na Norimberském soudu, a to ze zločinného spolčení proti ČSR, jako to popisovali čs. žalobce gen. Ečer a zpravodaj Norimberského soudu dr. Kocourek ve svých knihách.

My pozůstalí po bojovnících a obětech německého a sudetské nacismu jsme dávno ve shodě s německým národem i s německými antifašisty. Zato s dosud zatajovanými sudetskými zločiny proti čs.občanům se nesmiřujeme a žádáme jejich stálé odhalování, což se v dnešním režimu stále neděje. Proto jako velmi rozumné varování znějí slova europoslance Jana Zahradila na Parlamentních listech: "Nehrajme hru sudetských Němců! Nejsou to naši krajané." A dodává: "Sudetské Němce z toho vynechme. Ti si svou cestu vybrali sami: před válkou, za války, a jako důsledek toho, i po válce. Naši krajané,ani bývalí, to už dávno nejsou".

A my k tomu dodáváme: Kdo seje vítr, sklízí bouři. Sudetskou zradu vyřešila jednou provždy Benešova republika, Postupim, Pařížská reparační dohoda - dodnes Německém nesplacená! a dekrety presidenta Budovatele a Národního shromáždění. Snad i proto je dnes Benešova republika a on sám tak nenáviděn a sprostě pomlouván. Ale my se držíme hesla: Ať se radí, jak se radí - Beneše nám nenahradí!

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

autor je pozůstalý po oběti gestapa, příbuzný obětí sekyrárny a Osvětimi