Stydíme se za „našeho“ ministra zahraničních věcí Martina Stropnického

V celém velkém Ministerstvu zahraničních věcí ČR není člověk, který by znal Chartu OSN? Budova ministerstva, Černínský palác, je velká, impozantní. Kolik lidí je v ní zaměstnáno? Kolik čs. diplomatů je v zahraničí? Kolik poradců ma pan ministr?

A to mu nikdo z nich neřekl nic o úloze Rady bezpečnosti OSN v mezinárodním dění? K čemu tyto lidi republika vlastně platí? Nebo mnozí z nich ví, jaká je pravda a bojí se o ní mluvit? Pak také na naše ministerstvo zahraničních věcí nepatří!

 

„Co o útoku na Sýrii udiveným občanům ministerstvo řeklo? Dnešní vojenský zásah USA a spojenců vnímáme jednoznačně jako jasný vzkaz komukoli, kdo by chtěl v chemických útocích v Sýrii pokračovat.“ Novinky.cz

 

"Stropnický novinářům řekl, že kdyby mezinárodní společenství čekalo se zásahem v Sýrii na mandát RB OSN, stalo by se pasivním svědkem až spolupachatelem chemických útoků." Novinky.cz

 

Za toto prohlášení pana ministra Stropnického se můžeme stydět.

Dokonce si pan ministr dovolil prohlásit, že kdyby mezinárodní společenství čekalo na mandát RB OSN, stalo by se až spolupachatelem chemických útoků. A tak dal korunu svým nezapomenutelným slovům. Byli bychom velmi rádi, kdyby pan ministr zvědavým a nespokojeným občanům sdělil, o jaké normy mezinárodního práva se v tomto výroku opíral. Pokud jde výlučně o jeho inovativní chápání mezinárodního práva, pak měl sdělit, že jeho slova pocházejí výhradně z jeho myšlenkové dílny. V tom případě bychom oněměli údivem, jakého vědátora to v Černínském paláci máme.

Podle jeho slov není třeba čekat na rozhodnutí RB OSN. Zaútočit je nutné i bez tohoto mandátu. Jinak by mohlo jít, jak pan ministr scestně prohlásil, i o spolupachatelství. Údiv nás nad jeho slovy jímá, až do oči se derou slzy hořkosti.

Tak takového ministra zahraničí mít je terno. Člověk však musí mít hroší kůži, aby okřídlená slova pana ministra přežil bez zdravotní újmy.

 

Na rozdíl od ministra zahranična si myslíme, že podporou útoku proti Sýrii jsme se naopak stali spolupachateli tohoto agresivního postupu. Podpořili jsme ty, kteří hrubým způsobem porušili mezinárodní právo. Jejich pochvala je nám k necti

Panu ministrovi Stropnickému bychom mohli ještě v dobrém vzkázat, že pro společnost je lepší dobrý herec, než špatný ministr zahraničních věcí.
-red. ČNL