Stávky a demonstrace z hladu

F.P. Vožický : Kronika světové války 1914-19 – XXX.

 

3. – 17. srpna 1917

 

„Náš celý hospodářský život se zhroutil, každý si hospodaří, jak chce, úřady nemají již síly zjednat pořádek. Jsme vydáni na pospras anarchii v cenách i dodávce. Každý ať si pomůže, jak může“.

Utvořen „Svaz českých bank“ ku zmožení hospodářských a finančních úkolů po válce. Ministr veř. prací dr. Hermann prozradil, že Německo zavázalo se dodati Rakousku 715.090 tun hornoslezského uhlí měsíčně, ale nedodalo v r. 1915-16 ničeho přes všecky urgence; ministr jezdil do Berlína marně. R. 1917 slíbili nám po různých výmluvách a oklikách 900.000 tun, ale uhlí nedošlo, slib zůstal na papíře. My však jsme poslušně dodávali do Německa svých

330.000 tun uhlí měsíčně. Zlatý náš spojenec! - Vláda, jež zrekvírovala pivovarům r. 1916/17 poslední slad, nyní k velikým nářkům obecenstva uznala, že piva jest potřebí k doplnění podvýživy a přiřkla pivovarům v celé říši 4.000 vagonů ječmene, což stačí na 8% normální potřeby. - Na Král. Vinohradech, v Kroměříži a jinde zvoní už jen umíráčky, ostatní zvony sebrány. Také cínové píšťaly z varhan se zabavují na kanóny! Zavádí se „uhlenky“ na 25 kg uhlí týdně pro rodinu. Ti se ohřejí! - Do Laasphe v Německu dovezeno 500 centů bramborů, prodávají libru za 15 feniků a nemohou je odbýti. V Lipsku pekou bílé housky 65 gr. za 5 feniků.

Hlad. V Aši hrozí, nebude-li město lépe zásobováno, že samosprávní funkcionáři se poděkují z úřadů a továrny zavřou. - Tisíce žen jezdí každým vlakem, z Prahy, Vídně atd. na venkov, tam sedí hospodáři na polích s decimálkou, ženy si nakopou brambor, zaplatí 60 hal. za 1 kg a vlekou se s pytly až 50 kg na nádraží - a tam jim to vojáci neb četníci seberou bez náhrady. Chudým ženám, které si nasbíraly klásků na poli, bylo toto obilí 10-20 kg bez náhrady zabaveno a děti, které sbíraly, umírají hladem (Valentová v Zámrsku 9). - Ženy

plzeňských dělníků krmeny jsou těšínskými jablky a mouka nedochází! - Strašný hlad na Krušnohorsku, kde dostávají lidé místo chleba shnilé okurky. - Na brambory stanovena úř. maximální cena 60 hal. za 1 kg. Válečný obilní ústav však nabídl rolníkům z Králohradecka K 1,20 za brambory rohlíčky. Rolníci vydali protest proti tomuto přeplácení a prohlašují, že jim 60 hal. stačí. Úřední předražování.

V týdnu 5.-11. srpna narodilo se ve Velké Praze 70 dítek a zemřelo 253 osob, z nich 50 na tuberkulosu. V Karlině bylo 13 případů úplavice z hladu, na Vinohradech 19, Smíchově 6. Ale „my“ to vyhrajeme. Úplavice řádí v Kladně, Veleslavíne a j. - Dle úřední statistiky zemřelo v Praze od 12.-18. srpna 234 lidí a narodilo se jen 80          dětí; úbytek 154.

Stávky a demonstrace z hladu. 14. srpna došlo v Plzni k bouřím, při nichž vytlučeno 70 krámů a zastřelena vojskem 19letá dívka. Vyhlášeno stanné právo místo potravin.

Regály v textilních závodech zejí prázdnotou, některé otevírají jen dopoledne, jiné vůbec ne. Bavlněného a lněného zboží není, vlněného málo, máme jen něco hedvábí, ale příliš drahé.

- V Praze konán sjezd českých okresů o zásobování obyvatelstva, jenž žádá zjištění zásob a přebytkú (?), kontrolu nad aprovisací ústředen a protestuje proti vývozu z Čech, stěžuje si, že Uhry nepomáhají v této těžké době ulehčiti této polovině říše. - Uhry zapověděly vývoz piva k nám. - Česká komunální ústředna hospodářská pro král. České protestuje, že jakýs ústedký syndikát a jakýs p. Adamec rekvirují v Čechách ovoce a zeleninu pro cizinu přes veškeré její protesty, žádá, aby bez ní - ústředny nebylo nic podnikáno a aby byla dříve kryta potřeba domácí. - jest nedostatek píce pro dobytek. - Berlín zakázal doma se koupati; není vody? - Jakýs p. Klein, jenž řídí zemskou úřadovnu, žádá od našich měst zálohu předem na aprovisagní husy, 50 K za kus, i když jsou lacinější. - Na trzích stojí 1 kg mrkve 2 kor, hřibů 7-8 kor., hroznů též 7-8 kor. - Hrobník ve Skorovicích u Ústí n. L. nechce pochováva ti za peníze, leč za živobytí. - Královské pruské doly prodají uhlí jen za zlato! — Zemské přirážky české stanoveny na 75 proc. veškerých daní.

Při stávce v Ringhofferově továrně, jíž súčastnilo se přes 4.000 dělníků, honili vojáci dělníky z bytů do továrny. Dělník Plavec stěžoval si, že nemůže pracovat pro hlad a slabost; byl odsouzen na tři roky do těžkého žaláře. Podobně jiní i v Plzni ve Škodovce. – Rakouský censor zabavil píseň Lužických Srbů (německých příslušníků) „Hišče Serbstvo nezgubjené.“

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 398-402