Staronové tváře

Prof. Helena Válková nedávno stanula v čele Rady vlády pro lidská práva. Její příchod na výsluní netrval ani tak dlouho. Sice klopýtla, to bylo již v r. 2014, kdy při rozhovoru pro server Echo24 odpověděla na otázku, jaké je její mínění na poválečný odsun Němců z Československa, řekla: „To nejhorší. Chápu, že to byla reakce na to, co se zase Čechům dělo předtím, ale ono se toho v Protektorátu zas tolik nedělo.“ Tato citace vzbudila velký rozruch. Později se za nedorozumění omluvila. (Wikipedie)

Když se „uvolnilo“ místo v radě, navrhla, aby novým jejím členem se stal D. Herman. A stalo se. Vláda její návrh schválila. A tak se nám opětně v politice začne více objevovat tento pán. Přestože je na komunisty vysazený, spolupracovat s paní profesorkou Válkovou, která byla členkou této strany, bude rád, jak sám prohlásil. Mluvit o zásluhách D. Hermana je jako nosit dříví do lesa. Je předseda „Sdružení Ackermann-Gemeinde“ a také pilný navštěvovatel sjezdů tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, kde vystupuje nejen jako host, ale především jako sudetofilní řečník. To potvrzují i jeho proslovy a chvála samého praporečníka SL, B. Posselta.

Vzniká otázka, kde se vytvářelo ono neviditelné pouto mezi prof. H. Válkovou a magistrem D. Hermanem. Když se podíváme na složení Rady Česko-německého diskusního fóra (je v příloze tohoto článku), najdeme je tam oba. Pro nás je jen otázkou, co k všemu tomuto dění nyní říká premiér Babiš. Vzpomínáme si totiž, jak nám ještě nedávno napsal dopis, kde se vyjádřil asi v tom smyslu, že ČR nebude s landsmany jednat. A jen si vzpomeňme, kolik novinek od té doby nás postihlo.

Aby toho nebylo málo, vrací se nám i bývalý ministr spravedlnosti, Robert Pelikán. Ještě v dubnu tohoto roku byl podroben kritice. Porušil údajně Nikulinova práva při jeho vydávání do USA. „Stěžovatel neměl být vydán do Spojených států amerických před skončením řízení o jeho žádosti o azyl ( https://bit.ly/2P0qssv), tak rozhodl Ústavní soud ČR (aktuálně.cz). A nyní, tedy za pouhých několik měsíců, se nám jmenovaný vrací, samozřejmě do jiné funkce. Bude členem Legislativní rady vlády.

A ještě jednu zajímavost. Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, se nedávno vyjádřil asi v tom smyslu, že o politickou funkci nemá zájem. Ale pokud by šlo o prezidentský stolec, tak by se zamyslel. I pan J. Středula je členem Rady česko-německého diskusního fóra. 

Nyní malou citaci ze Sudetendeutsche Zeitung: „Recepce v Milchhofpalais poskytla třetí lekci o nacistické architektuře a o středověkém hradu. Spolkový ministr Christian Schmidt popsal historii této zajímavé pivovarské budovy, ve které se také konala společná večeře na rozloučenou. Oslaveny byly veselými písněmi českými a německými dvoje narozeniny dětí účastníků, kteří jsou neúnavně činní v česko-německých vztazích. Zástupkyně SPD v Bundestagu a dlouholeté předsedkyně česko-německé poslanecké skupiny, Petry Ernstbergerové, která právě ukončila svou dlouholetou práci v parlamentu, a Josefa Středuly, předního českého odboráře, který je původem z Hlučínska, vlastně je „pruského původu“, a na setkáních vždy prokazuje hluboké znalosti o česko-sudetoněmecké historii. Několikrát také vystoupil v malých diskusních skupinách mimo program a poskytl nejnovější informace o vývoji české povolební scény. Bylo úžasné, že na tomto setkání došlo k intenzivním přeshraničním kontaktům. Vytvořené sítě tedy fungují. “ (Listy č. 231, z článku „Sudetští Němci ve středu II, Jaroslav Šonka, Sudetendeutsche Zeitung, 17.11.2017, str. 1, 2, volný a krácený překlad ing. P. Rejf, CSc.)

V německé části Rady  ČNDF je starousedlíkem  B. Posselt. Doporučujeme na složení Rady ČNDF, české i německé části, nejen se podívat, ale prostudovat ho. Přijdeme jistě na několik dalších „maličkostí“.  

J. Kovář

Česko-německé diskusní fórum

Rada 2019/2020

 

Čeští členové

Dr. Libor Rouček, spolupředseda, bývalý místopředseda Evropského parlamentu

Mgr. Martin Dzingel, prezident Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku      

JUDr. Vladimír Handl, vyučující na Institutu mezinárodních studií FSV UK

Mgr. Daniel Herman, bývalý mluvčí České biskupské konference a ministr kultury ČR (KDU-ČSL)    

Prof. Ing Felix Kolmer, místopředseda Mezinárodního osvětimského výboru

JUDr. Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí v ČR               

Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc., ministryně práce a sociálních věcí ČR (ČSSD)

 

RNDr. Miroslav Prokeš, předseda komise strategie životního prostředí (KSČM)     

MUDr. Luděk Sefzig, bývalý senátor (ODS)

PhDr. Olga Richterová, Ph.D., poslankyně Parlamentu ČR (Piráti)

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

        

Prof. JUDr. Helena Válková, poslankyně Parlamentu ČR (ANO)         

Radek Špicar M.Phil., viceprezident Svazu průmyslu a obchodu  

Jana Vlčková, mluvčí Česko-německého fóra mládeže  

Mgr. Monika Žárská, Českobratrská církev evangelická  

     

Němečtí členové

Christian Schmidt, poslanec (CSU), spolupředseda, bývalý spolkový ministr zemědělství

Renata Alt, poslankyně (FDP), předsedkyně parlamentní skupiny CZE-SVK-HUN ve Spolkovém sněmu SRN 

Matthias Dörr, jednatel Ackermann-Gemeinde

Bettina Finzel, zástupkyně Česko-německého fóra mládeže

Dr. Dorothea Greiner, regionální biskupka Evangelickoluteránské církve Bavorska v Bayreuthu  

Viktoria Großmann, bohemistka, redaktorka deníku Süddeutsche Zeitung       

Milan Horáček, bývalý poslanec Spolkového sněmu a Evropského parlamentu (Bündnis 90/Die Grünen)  

Stephan Kühn, poslanec (Bündnis 90/Grüne), člen parlamentní skupiny CZE-SVK-HUN ve Spolkovém sněmu SRN

Dr. Kai-Olaf Lang, senior fellow, Nadace věda a politika   

Bernd Posselt, bývalý člen Evropského parlamentu (CSU), mluvčí Sudetoněmecké národnostní skupiny          

Marianne Schieder, poslankyně (SPD), členka parlamentní skupiny CZE-SVK-HUN ve Spolkovém sněmu SRN            

Marko Schiemann, poslanec Saského zemského sněmu (CDU), příslušník lužickosrbské menšiny

Kerstin Schreyer, bavorská státní ministryně práce, sociálních věcí a rodiny (CSU) 

Dr. Wolfgang Schwarz, kulturní referent pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera

Prof. Gert Weisskirchen, bývalý poslanec Spolkového sněmu (SPD)